Najave

 • Dani europske baštine: Prezentacija radova na samostanskom kompleksu u Glavotoku

  22.09.2017
  U sklopu manifestacije Dani uropske baštine u Hrvatskoj koja se odvija u organizaciji Uprave za zaštitu kulturne baštine Ministarstva kulture Republike Hrvatske, u samostanu sv. Marije u Glavotoku, 22. rujna 2017. godine, s početkom u 12.00 sati, Damir Sabalić iz Konzervatorskog odjela u Rijeci održat će prezentaciju zaštitnih i istražnih radova na tamošnjoj crkvi i dijelu samostana.
 • Upisi u sportsko-rekreacijske radionice Udruge Pepice

  22.09.2017
  Obzirom da krčka Udruga za sportsku rekreaciju Pepice ulazi u novu sezonu treniranja, upisi u sportsko-rekreacijske radionice (uz mogućnost informiranja) održat će se 22. rujna 2017. godine, u dvorani Sportsko-rekreacijskog centra Josip Uravić Pepi, s početkom u 18.00 sati. Radionice (total body i low total body) vode Gabi Jurešić, Monika Bajčić i Lucija Petrak, a mjesečna naknadna za dva treninga tjedno iznosi 140,00 kn, a tri 160,00 kn.
   
 • Info dan HBOR-a u gradu Krku

  28.09.2017
  HBOR-ov Područni ured za Primorje i Gorski kotar u suradnji s LAG-om Kvarnerski otoci te Udruženjem obrtnika otoka Krka organizira individualne razgovore poduzetnika s voditeljicom Područnog ureda Vesnom Bartolović Staničić, koji će se, 28. rujna 2017. godine, između 10.00 i 14.00 sati, odvijati u sjedištu LAG-a Kvarnerski otoci, Vršanska 14, u gradu Krku. Svi zainteresirani poduzetnici ili oni koji to planiraju postati, mogu se prijaviti za besplatno stručno savjetovanje o mogućnostima kreditiranja, odnosno financiranja investicijskih ulaganja ili drugih aktivnosti putem programa HBOR-a, i to mailom na jovana@kvarnerski-otoci.hr ili telefonom na 095 858 82 31.
 • Štorija o galiji Cristo Ressussitato: proslava 446. godišnjice Lepantske bitke

  06.10.2017
  U jednoj od najvećih i najslavnijih pomorskih bitaka u europskoj povijesti, bitki kod Lepanta, 07. listopada 1571. godine, u kojoj su se sukobile snage kršćana i muslimana sudjelovala je i krčka galija Cristo Ressussitato (Uskrsli Krist).
   

02. sjednica Gradskog vijeća Grada Krka

02. sjednica Gradskog vijeća Grada Krka, koju saziva njegov predsjednik Marinko Pavlić, održat će se u utorak, 11. srpnja 2017. godine, u Maloj vijećnici Grada Krka s početkom u 20.00 sati, a predložen je sljedeći Dnevni red.

 

01. Usvajanje Zapisnika sa (01.) konstituirajuće sjednice Gradskog vijeća Grada Krka, održane 07. lipnja 2017. godine.

 

Materijal preuzmite: ovdje.

 

02. Prijedlog Odluke o provođenju postupka stavljanja izvan snage Detaljnog plana uređenja Zona 26 u gradu Krku.

Predlagatelj: Gradonačelnik.

 

Materijal preuzmite: ovdje.

 

03. Prijedlog Odluke o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka i kandidacijskih lista grupe birača zastupljenih u Gradskom vijeću  Grada Krka.

Predlagatelj: Gradonačelnik.

 

Materijal preuzmite: ovdje.

 

04. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o naknadama troškova za rad članova Gradskog vijeća, članova Poglavarstva i njihovih radnih tijela.

Predlagatelj: Gradonačelnik.

 

Materijal preuzmite: ovdje.

 

05. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti za zaduživanje TD Vecla d.o.o. Krk kod Zagrebačke banke d.d.

Predlagatelj: Gradonačelnik. 

 

Materijal preuzmite ovdje: 1, 2, 3.

 

06. Prijedlozi Odluka o izboru članova Odbora Gradskog vijeća i to:

 

 • Odbora za razvoj, prostorno planiranje i zaštitu okoliša;

 • Odbora za proračun i financije;

 • Odbor za statutarno-pravna pitanja;

 • Odbora poduzetništvo i obrtništvo;

 • Odbora za komunalno gospodarstvo;

 • Odbora za turizam;

 • Odbora za poljoprivredu;

 • Odbora za međugradsku i međunarodnu suradnju;

 • Odbora za razvoj mjesne samouprave;

 • Odbora za društvene djelatnosti;

 • Odbora za ravnopravnost spolova.

 

Predlagatelj: Odbor za izbor, imenovanja i razrješenja. 

 

Materijal preuzmite: ovdje.

 

07. Prijedlog Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog Izmjena i dopuna Statuta Dječjeg vrtića Katarina Frankopan Krk.

Predlagatelji: Upravno vijeće Ustanove i Gradonačelnik. 

 

Materijal preuzmite: ovdje.

 

08. Prijedlog Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog  Izmjena i dopuna Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića Katarina Frankopan Krk.

Predlagatelji: Upravno vijeće Ustanove i Gradonačelnik. 

 

Materijal preuzmite: ovdje.

 

09. Prijedlog Zaključka o utvrđivanju mrtvozornika na području Grada Krka.

Predlagatelji: Gradonačelnik i Odbor za izbor, imenovanja i razrješenja. 

 

Materijal preuzmite: ovdje.

 

10. Pitanja i odgovori.