Najave

Javna rasprava o Nacrtu Plana gospodarenja otpadom Grada Krka

Sukladno odredbama Zakona o održivom gospodarenju otpadom (NN 94/13), radi pribavljanja mišljenja, prijedloga i primjedbi javnosti, Grad Krk objavljuje Nacrt Plana gospodarenja otpadom Grada Krka za razdoblje od 2017. do 2022. godine.

Stoga, svi zainteresirani građani svoja očitovanja (mišljenja, prijedloge i primjedbe), između 08. svibnja i 12. lipnja 2017. godine (30 dana) mogu dostaviti elektroničkim putem na e-mail cedomir.miler@grad-krk.hr ili poštom na adresu Grad Krk, Trg bana Josipa Jelačića 2, 51500 Krk, s naznakom Nacrt Plana gospodarenja otpadom Grada Krka za razdoblje od 2017. do 2022. godine - Javna rasprava.

Nacrt Plana dostupan je na Internet stranicama Grada Krka, s time da je javni uvid moguće izvršiti i u prijemnom uredu Grada Krka, Trg bana Josipa Jelačića 2, 51500 Krk, svakim radnim danom u vremenu od 09.00 do 14.00 sati.