Najave

 • 03. sjednica Gradskog vijeća Grada Krka

  27.09.2017
  03. sjednica Gradskog vijeća Grada Krka, koju saziva njegov predsjednik Marinko Pavlić, održat će se u srijedu, 27. rujna 2017. godine, u Maloj vijećnici Grada Krka s početkom u 18.30 sati, a predložen je sljedeći Dnevni red.
   
 • Info dan HBOR-a u gradu Krku

  28.09.2017
  HBOR-ov Područni ured za Primorje i Gorski kotar u suradnji s LAG-om Kvarnerski otoci te Udruženjem obrtnika otoka Krka organizira individualne razgovore poduzetnika s voditeljicom Područnog ureda Vesnom Bartolović Staničić, koji će se, 28. rujna 2017. godine, između 10.00 i 14.00 sati, odvijati u sjedištu LAG-a Kvarnerski otoci, Vršanska 14, u gradu Krku. Svi zainteresirani poduzetnici ili oni koji to planiraju postati, mogu se prijaviti za besplatno stručno savjetovanje o mogućnostima kreditiranja, odnosno financiranja investicijskih ulaganja ili drugih aktivnosti putem programa HBOR-a, i to mailom na jovana@kvarnerski-otoci.hr ili telefonom na 095 858 82 31.
 • Štorija o galiji Cristo Ressussitato: proslava 446. godišnjice Lepantske bitke

  06.10.2017
  U jednoj od najvećih i najslavnijih pomorskih bitaka u europskoj povijesti, bitki kod Lepanta, 07. listopada 1571. godine, u kojoj su se sukobile snage kršćana i muslimana sudjelovala je i krčka galija Cristo Ressussitato (Uskrsli Krist).
   
 • Upisi za program prve razine mentalne aritmetike ALOHA

  07.10.2017
  Škola stranih jezika VID objavljuje upise u novi semestar za program prve razine mentalne aritmetike ALOHA (Abacus Learning of Higher Arithmetic). Radionica za djecu s prezentacijom programa i roditeljski sastanak održat će se 07. listopada 2017. godine, s početkom u 10.00 sati, u učionicama škole Vid u gradu Krku, Kvarnerska 15 (zgrada Fani, pored Gradske knjižnice). Nastava kreće 14. listopada.

LAG Kvarnerski otoci: Javni poziv za prijem na stručno osposobljavanje

Lokalna akcijska grupa Kvarnerski otoci, 10. travnja 2017. godine, objavila je Javni poziv za prijem polaznika na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa (mjera HZZ-a prema Zakonu o poticanju zapošljavanja NN br. 57/12, 120/12 i 16/17), na koji svi zainteresirani kandidati mogu aplicirati najkasnije do 24. travnja.

 

 

 

Poslodavac: Lokalna akcijska grupa Kvarnerski otoci.

Radno mjesto: stručni suradnik.

Mjesto rada: Krk.

Vrsta zaposlenja: Zaposlenje na određeno vrijeme u trajanju od godine dana (puno radno vrijeme).

Objava natječaja: 10. travnja 2017. godine.

Rok za prijavu: 24. travnja 2017. godine.

 

Kandidati za prijam na radno mjesto moraju zadovoljavati sljedeće uvjete:

 

 • imati završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij ekonomije ili nekog drugog područja društvenih znanosti;

 • biti državljani Republike Hrvatske;

 • poznavati engleski jezik;

 • poznavati rad na računalu.

 

Kandidati koji se prijavljuju na Javni poziv također moraju:

 

 • biti prijavljeni u evidenciji nezaposlenih duže od 30 dana;

 • ne smiju imati više od jedne godine staža u zvanju za koje su se obrazovali, bez obzira na razdoblje ukupno evidentiranog staža u mirovinskom osiguranju;

 • moraju imati manje od 30 godina.

 

Uz prijavu na Javni poziv kandidati su dužni dostaviti:

 

 • životopis (vlastoručno potpisan);

 • motivacijsko pismo;

 • dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja (preslika diplome);

 • dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika domovnice);

 • elektronički zapis odnosno potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje koju Zavod na osobno traženje osiguranika izdaje na šalterima područnih službi/ureda Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (presliku, ne starije od 6 mjeseci);

 • potvrdu/uvjerenje Hrvatskog zavoda za zapošljavanje od kada se vodi u evidenciji nezaposlenih;

 • uvjerenje o nekažnjavanju (ne starije od 6 mjeseci).

 

Preslike traženih priloga ne moraju biti ovjerene, a osobe su prije sklapanja pisanog ugovora dužne na uvid dostaviti izvorne dokumente.

 

Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

 

Popis prijavljenih kandidata koji su podnijeli pravodobne i potpune prijave dostavlja se Hrvatskom zavodu za zapošljavanje radi provjere podataka o ispunjavanju uvjeta. Nakon utvrđivanja koji kandidati ispunjavaju formalne uvjete iz Javnog poziva, s kandidatima će se obaviti razgovor (intervju). Odluku o izboru kandidata donosi Upravni odbor, vodeći računa o životopisu, interesima, profesionalnim ciljevima i motivaciji kandidata, te rezultatima razgovora (intervjua).

 

S kandidatom izabranim na stručno osposobljavanje LAG Kvarnerski otoci zaključit će pisani ugovor o međusobnim pravima i obvezama.

 

Stručno osposobljavanje obavlja se:

 

 • na temelju pisanog ugovora s LAG-om Kvarnerski otoci;

 • prema Programu stručnog osposobljavanja za rad;

 • pod vodstvom mentora.

 

Prijave se dostavljaju isključivo putem pošte, u zatvorenoj omotnici, na adresu: Lokalna akcijska grupa LAG Kvarnerski otoci, Vršanska 14, 51500 Krk, s naznakom Prijava na natječaj - Stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa.

 

Sve ostale informacije o natječaju mogu se dobiti mailom na jovana@kvarnerski-otoci.hr ili telefonom na 095 858 8231.