Najave

 • Priključite se četverodijelnom naprednom tečaju fotografije

  04.11.2017
  Foto klub Krk, od 04. do 25. studenog 2017. godine, organizira napredni tečaj fotografije koji će se na različitim krčkim lokacijama - u prirodi ili predavaonici (smještenoj u prostorijama Društvenog centra Krk) - odvijati svake subote (uglavnom) između 11.00 i 13.00 sati, uz mogućnost pomicanja termina, i to u prethodnom dogovoru sa svim polaznicima.
   
 • Posljednji ovogodišnji ciklus besplatnog tečaja za trudnice

  13.11.2017
  Posljednji ovogodišnji ciklus višednevnog tečaja pripreme trudnica za porod i roditeljsku funkciju kojeg organizira Patronažna služba Doma zdravlja Primorsko-goranske županije, Ispostava Krk, započinje 13. studenog u biblioteci Doma zdravlja Krk, na adresi Vinogradska bb u gradu Krku, s početkom u 17.30 sati.
 • Izložba MI.17 - manifestacije + nagrade + suveniri

  14.11.2017
  Iza na prvi pogled kodiranog naziva MI.17 krije se inicijativa Turističke zajednice Grada Krka usmjerena na prezentiranje najznačajnijih gradskih manifestacija, nagrada i novoizabranih suvenira, pored ostalih pažnje vrijednih sadržaja. Dokumentarno-izložbeni projekt MI.17 tako predstavlja svojevrsnu valorizaciju odrađenog koja posjetiteljima, ponajviše djelatnicima u turizmu, pomaže u cjelovitijem sagledavanju i promišljanju grada kao atraktivne turističke destinacije koja svojim gostima, ali i lokalnom stanovništvu, nudi širok spektar događanja namijenjenih različitim generacijama i afinitetima.
   
 • Radionica: Sustav oporezivanja OPG-ova

  17.11.2017
  LAG Kvarnerski otoci i Hrvatska zajednica računovođa i financijskih djelatnika organiziraju besplatnu radionicu na temu Sustav oporezivanja OPG-ova koja će se 17. studenog 2017. godine, s početkom u 16.00 sati, pod vodstvom Miljenke Cutvarić, održati u Društvenom centru Krk.
 • 7. sjednica Skupštine Turističke zajednice Grada Krka

  21.11.2017
  7. sjednica Skupštine Turističke zajednice Grada Krka održat će se u utorak, 21. studenog 2017. godine, u Konobi Galija u gradu Krku, s početkom u 10.00 sati.
   

LAG Kvarnerski otoci: Javni poziv za prijem na stručno osposobljavanje

Lokalna akcijska grupa Kvarnerski otoci, 10. travnja 2017. godine, objavila je Javni poziv za prijem polaznika na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa (mjera HZZ-a prema Zakonu o poticanju zapošljavanja NN br. 57/12, 120/12 i 16/17), na koji svi zainteresirani kandidati mogu aplicirati najkasnije do 24. travnja.

 

 

 

Poslodavac: Lokalna akcijska grupa Kvarnerski otoci.

Radno mjesto: stručni suradnik.

Mjesto rada: Krk.

Vrsta zaposlenja: Zaposlenje na određeno vrijeme u trajanju od godine dana (puno radno vrijeme).

Objava natječaja: 10. travnja 2017. godine.

Rok za prijavu: 24. travnja 2017. godine.

 

Kandidati za prijam na radno mjesto moraju zadovoljavati sljedeće uvjete:

 

 • imati završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij ekonomije ili nekog drugog područja društvenih znanosti;

 • biti državljani Republike Hrvatske;

 • poznavati engleski jezik;

 • poznavati rad na računalu.

 

Kandidati koji se prijavljuju na Javni poziv također moraju:

 

 • biti prijavljeni u evidenciji nezaposlenih duže od 30 dana;

 • ne smiju imati više od jedne godine staža u zvanju za koje su se obrazovali, bez obzira na razdoblje ukupno evidentiranog staža u mirovinskom osiguranju;

 • moraju imati manje od 30 godina.

 

Uz prijavu na Javni poziv kandidati su dužni dostaviti:

 

 • životopis (vlastoručno potpisan);

 • motivacijsko pismo;

 • dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja (preslika diplome);

 • dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika domovnice);

 • elektronički zapis odnosno potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje koju Zavod na osobno traženje osiguranika izdaje na šalterima područnih službi/ureda Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (presliku, ne starije od 6 mjeseci);

 • potvrdu/uvjerenje Hrvatskog zavoda za zapošljavanje od kada se vodi u evidenciji nezaposlenih;

 • uvjerenje o nekažnjavanju (ne starije od 6 mjeseci).

 

Preslike traženih priloga ne moraju biti ovjerene, a osobe su prije sklapanja pisanog ugovora dužne na uvid dostaviti izvorne dokumente.

 

Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

 

Popis prijavljenih kandidata koji su podnijeli pravodobne i potpune prijave dostavlja se Hrvatskom zavodu za zapošljavanje radi provjere podataka o ispunjavanju uvjeta. Nakon utvrđivanja koji kandidati ispunjavaju formalne uvjete iz Javnog poziva, s kandidatima će se obaviti razgovor (intervju). Odluku o izboru kandidata donosi Upravni odbor, vodeći računa o životopisu, interesima, profesionalnim ciljevima i motivaciji kandidata, te rezultatima razgovora (intervjua).

 

S kandidatom izabranim na stručno osposobljavanje LAG Kvarnerski otoci zaključit će pisani ugovor o međusobnim pravima i obvezama.

 

Stručno osposobljavanje obavlja se:

 

 • na temelju pisanog ugovora s LAG-om Kvarnerski otoci;

 • prema Programu stručnog osposobljavanja za rad;

 • pod vodstvom mentora.

 

Prijave se dostavljaju isključivo putem pošte, u zatvorenoj omotnici, na adresu: Lokalna akcijska grupa LAG Kvarnerski otoci, Vršanska 14, 51500 Krk, s naznakom Prijava na natječaj - Stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa.

 

Sve ostale informacije o natječaju mogu se dobiti mailom na jovana@kvarnerski-otoci.hr ili telefonom na 095 858 8231.