Najave

 • Priključite se četverodijelnom naprednom tečaju fotografije

  04.11.2017
  Foto klub Krk, od 04. do 25. studenog 2017. godine, organizira napredni tečaj fotografije koji će se na različitim krčkim lokacijama - u prirodi ili predavaonici (smještenoj u prostorijama Društvenog centra Krk) - odvijati svake subote (uglavnom) između 11.00 i 13.00 sati, uz mogućnost pomicanja termina, i to u prethodnom dogovoru sa svim polaznicima.
   
 • Posljednji ovogodišnji ciklus besplatnog tečaja za trudnice

  13.11.2017
  Posljednji ovogodišnji ciklus višednevnog tečaja pripreme trudnica za porod i roditeljsku funkciju kojeg organizira Patronažna služba Doma zdravlja Primorsko-goranske županije, Ispostava Krk, započinje 13. studenog u biblioteci Doma zdravlja Krk, na adresi Vinogradska bb u gradu Krku, s početkom u 17.30 sati.
 • Pripremate li se za druženje sa sv. Nikolom?

  30.11.2017
  Ni ove godine, mališanima omiljen svetac neće zaobići grad Krk. Zanimljiv program u čast poznatog zaštitnika djece, pomoraca i putnika započinje već 30. studenog i traje sve do 06. prosinca.
   

Natječaj za izbor osoba kojima će se sufinancirati razvoj inovacija

Primorsko-goranska županija, 05. rujna 2017. godine, objavila je Natječaj za izbor osoba s područja Primorsko-goranske županije kojima će se sufinancirati razvoj inovacija. Ove godine tako je osigurano 150.000,00 kn bespovratnih poticajnih sredstava što će se rasporediti za razvoj najbolje ocijenjenih inovacija.

 

 

 

I. Opći uvjeti:

 

 1. Pravo sudjelovanja na ovom Natječaju imaju fizičke osobe - autori inovacija (inovatori) s prebivalištem na području Primorsko-goranske županije.

 2. Kandidirati se može inovacija (izum ili industrijski dizajn) za koju je u Državnom zavodu za intelektualno vlasništvo ili odgovarajućoj međunarodnoj ili nacionalnoj instituciji zaprimljena prijava ili izdana isprava o priznatoj zaštiti tijekom, i to 2016. ili 2017. godine. Neće se razmatrati predmeti s obustavljenim postupkom ili odbijenom zaštitom.

 3. Inovacije koje su sufinancirane bespovratnim poticajnim sredstvima ranijih godina, neće se razmatrati. 

 4. Inovator može prijaviti više inovacija, ali pravo na sufinanciranje može ostvariti samo jedna inovacija.

 5. Posebno će se stimulirati tri najuspješnije inovacije mladih inovatora (do navršenih 30 godina).

 

II. Popis obvezne dokumentacije:

 

 1. Popunjen Obrazac prijave, uključivo: opis inovacije, sažetak opisa, slike, skice ili fotografije. Preporuka je da se uz navedeno priloži i opis prednosti inovacije, dodatna objašnjenja te doda životopis, profesionalni razvitak i angažman autora inovacije u inovacijskoj djelatnosti. 

 2. Preslika osobne iskaznice i dokaz o žiro-računu. 

 3. Preslika Obrasca P1 ili D1 ovjerena pri Državnom zavodu za intelektualno vlasništvo ili patentni spis, odnosno spis o priznatom dizajnu ili preslika rješenja.

 

III. Ostale odredbe:

 

 1. Prijave dostavljene bez tražene dokumentacije i van roka neće se razmatrati.

 2. Povjerenstvo ima pravo pretraživati dostupne baze podataka i utvrđivati inovativnost inovacije te na temelju nedostatka navedenog odbiti zahtjev.

 3. S inovatorom se sklapa ugovor o sufinanciranju razvoja inovacije bespovratnim poticajnim sredstvima.

 4. Prijave se dostavljaju u pisanoj formi i trebaju obvezno sadržavati ispunjen i potpisan Obrazac prijave (O-17) s pripadajućom obveznom  dokumentacijom.

 5. Prijave se mogu dostaviti osobno u pisarnicu ili poštom u omotnici na adresu: Primorsko-goranska županija, Upravni odjel za  turizam, poduzetništvo i ruralni razvoj, Slogin kula 2, 51000 Rijeka, s naznakom Natječaj za inovatore.

 6. Rok za podnošenje prijava s prilozima je zaključno s danom 29.  rujnom 2017. godine.

 7. Rezultati natječaja objavit će se najkasnije do 18. prosinca 2017. godine na Internet stranici Primorsko-goranske županije.