Najave

Poziv za pisano testiranje

Obavještavaju se kandidati prijavljeni na Javni natječaj za prijam u službu na neodređeno vrijeme na radno mjesto stručnog suradnika za pravne poslove u Jedinstvenom upravnom odjelu Grada Krka, Odsjeku za opće, pravne i kadrovske poslove - 1 izvršitelj/ica, objavljen u Narodnim novinama br. 90/17 od 08. rujna 2017. godine, da će se testiranje kandidata održati u utorak, 10. listopada 2017. godine, s početkom u 10.00 sati, u Maloj vijećnici Grada Krka u Krku, Trg bana J. Jelačića 2.

 

Mole se kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete Javnog natječaja da u Maloj vijećnici Grada Krka, gdje će se održati testiranje, pristupe i prijave svoj dolazak 15 minuta prije početka službenog testiranja radi evidentiranja i drugih priprema za provjeru znanja i sposobnosti.    

 

I. Na pisano testiranje, odnosno provjeru znanja i sposobnosti za prijam u službu stručnog suradnika za pravne poslove pozivaju se kandidati koji ispunjavaju sve formalne uvjete Javnog natječaja, i to:

 

  1. Marina Markanović,

  2. Tamara Kovačević,

  3. Sandra Vignjević,

  4. Nives Karabaić,

  5. Tomislav Medančić,

  6. Danijel Veselić i

  7. Marina Primc.

 

II. Provjera znanja - testiranje obavlja se iz pravnih izvora koji su navedeni u Uputama i obavijestima kandidatima (Klasa: 112-03/17-01/01, Ur. broj: 2142/01-03/1-17-5, od 08. rujna 2017. godine), objavljenim na web stranici Grada Krka (www.grad-krk.hr).

 

III. Intervju će se provesti istog dana s kandidatima koji su ostvarili najmanje 50% bodova iz pisanog testiranja.

 

IV. Ako kandidat ne pristupi prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti smatra se da je povukao prijavu na Natječaj.

 

Poziv za testiranje [.pdf]