Najave

 • 61. Ljetne priredbe: Sadržajan program jednog od najstarijih istočnojadranskih festivala

  10.07.2017
  Već 61 godinu grad Krk je domaćin Ljetnih priredbi, jednog od festivala s najdužom tradicijom na istočnojadranskoj obali koji se kvalitetnim kulturnim sadržajima i autentičnim lokacijama promakao u naš prepoznatljiv kulturno-turistički proizvod.
   
 • 61. Ljetne priredbe: Gudački kvartet Cadenza Zagreb

  27.07.2017
  Nakon Trija Osor, glazbeni program 61. Ljetnih priredbi nastavlja se 27. srpnja 2017. godine, i to koncertom Gudačkog kvarteta Cadenza Zagreb, koji će se, s početkom u 21.30 sati, odigrati pred jedinstvenom kulisom Scene Zidine (Trg krčkih glagoljaša).
 • Croatia Open 2017, krčka etapa natjecanja u orijentacijskom trčanju

  29.07.2017
  Završnica međunarodnog natjecanja u orijentacijskom trčanju - Croatia Open 2017, kojeg više od dvadeset godina uspješno organizira delnički Orjentacijski klub Ris, održat će se 29. srpnja, uglavnom na području krčke starogradske jezgre i njezine uže okolice. Croatia Open najveće je hrvatsko natjecanje u orijentacijskom trčanju koje se ove godine, između 26. i 29. srpnja, pored grad Krka, odvija na području park-šume Golubinjak (26. srpnja) te općina Lokve (27. srpnja) i Omišlj (28. srpnja). 
   
 • 61. Ljetne priredbe: Hit-komedija Kerovi, YuGoArt

  31.07.2017
  Posebnu pozornost dramskog programa 61. Ljetnih priredbi zaslužuju dva gostovanja inozemnih kazališnih ansambala, s time da je prvi na redu beogradski YuGoArt, koji će 31. srpnja 2017. godine, na Sceni Zidine, s početkom u 21.30 sati, izvesti hit-komediju Kerovi.
   
 • Otvorenje i prezentacija Vježbališta na otvorenom Dražica

  03.08.2017
  Otvorenje i prezentacija novouređenog Vježbališta na otvorenom Dražica, u četvrtak, 03. kolovoza 2017. godine, s početkom u 18.00 sati, održat će se na prostoru vježbališta (Šetalište Dražica, ispred Hotela Bor). Nakon kratkog uvodnog dijela u kojem će biti riječi o samoj investiciji, u 18.20 sati slijede sportske demonstracije vrhunskih sportaša, s time da se druženje nastavlja uz zakusku na terasi Hotela Bor te sportsku zabavu na samom vježbalištu.
   
 • 61. Ljetne priredbe: Acoustic project - gudački orkestar

  03.08.2017
  Sam vrhunac koncertne sezone 61. Ljetnih priredbi, 03. kolovoza 2017. godine, na Sceni Zidine, s početkom u 21.30 sati, obilježit će svakako zanimljiv nastup gudačkog orkestra ansambla Acoustic project.
 • 61. Ljetne priredbe: Komedija I živjele su sretno...?, Scena Gorica

  07.08.2017
  Nakon uspjeha komedije I živjeli su sretno...?, Scena Gorica donosi nastavak u vidu predstave I živjele su sretno...?, a koja će se na kazališnim daskama krčke Scene Zidine, u sklopu programa 61. Ljetnih priredbi, naći 07. kolovoza 2017. godine, s početkom u 21.30 sati.
 • 61. Ljetne priredbe: Maxim Beitan, violončelo & Domagoj Gušćić, klavir

  10.08.2017
  U glazbenom programu 61. Ljetnih priredbi, 10. kolovoza 2017. godine u atriju franjevačkog samostana, s početkom u 21.30 sati, slijedi koncert proslavljenog latvijskog čelista Maxima Beitana u pratnji pijanista Domagoja Gušćića, koji će svojim virtuoznim izvedbama publici sigurno priskrbiti ono najbolje od klasike.

02. sjednica Gradskog vijeća: Formirana radna tijela Gradskog vijeća

U Maloj vijećnici Grada Krka, 22. srpnja 2013. godine, u punom sastavu, održana je 02. sjednica Gradskog vijeća Grada Krka, tijekom koje su raspravljene sljedeće teme. 

- jednoglasno usvojen Zapisnik s (01.) konstituirajuće sjednice Gradskog vijeća Grada Krka, održane  07. lipnja 2013. godine

 

 

- jednoglasno usvojen prijedlog Odluke o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka i kandidacijskih lista grupe birača zastupljenih u Gradskom vijeću Grada Krka

 

Ovom Odlukom za svakog člana Gradskog vijeća Grada Krka utvrđena je jednaka mjesečna naknada što znači da pojedinoj političkoj stranci, odnosno kandidacijskoj listi grupe birača, pripadaju sredstva, razmjerno broju članova u Gradskom vijeću u trenutku njegova konstituiranja. Za svakog izabranog člana Gradskog vijeća podzastupljenog spola, političkim strankama, odnosno kandidacijskim listama grupe birača, pripada i pravo na dodatnu naknadu. Za svakog člana Gradskog vijeća utvrđena su godišnja sredstva u iznosu od 7.000,00 kn, dok se za one podzastupljenog spola utvrđuje godišnji dodatak u iznosu od 700,00 kn, iliti 10% iznosa predviđenog po svakom članu predstavničkog tijela. Obzirom na prethodno spomenuto, za Primorsko-goranski savez (PGS) u Proračunu Grada Krka izdvojeno je 36.400,00 kn, za Socjaldemokratsku partiju Hrvatske (SDP) 14.700,00 kn, za Hrvatsku narodnu stranku - liberalne demokrate (HNS) 14.000,00 kn, za Hrvatsku demokratsku zajednicu (HDZ) 14.000,00 kn, za Hrvatsko socijalno-liberalnu stranku (HSLS) 7.000,00 kn, za Zelenu stranku 7.700,00 kn te za kandidacijsku listu grupe birača (nositelja Davida Mrakovčića) 14.000,00 kn.

 

- usvojen prijedlog Odluke o izboru članova Odbora Gradskog vijeća (jednoglasno su usvojeni prijedlozi izbora članova svih Odbora Gradskog vijeća, izuzev Odbora za proračun i financije uz jedan suzdržan i dva glasa protiv)

 

U Odbor za razvoj, prostorno planiranje i zaštitu okoliša imenovani su Siniša Patrk za predsjednika te Josip Mrakovčić i Ener Toić za članove. U Odbor za proračun i financije imenovani su Ivan Jurešić za predsjednika te Damir Kremenić i David Mrakovčić za članove. U Odbor za statutarno-pravna pitanja imenovani su Anto Čabraja za predsjednika te Arijana Staničić i Zdravko Drpić za članove. U Odbor za poduzetništvo i obrtništvo imenovani su Josip Brusić za predsjednika te Antonija Jurešić i Due Berisha za članove. U Odbor za komunalno gospodarstvo imenovani su Neven Hržić za predsjednika te Darko Fanuko i Darko Purić za članove. U Odbor za turizam imenovani su Anton Žužić za predsjednika te Lucija Petrak i Lovre Franov za članove. U Odbor za poljoprivredu imenovani su Iva Radošević za predsjednicu te David Mrakovčić i Danijel Pavlović za članove. U Odbor za međugradsku i međunarodnu suradnju imenovani su Valerij Jurešić za predsjednika te Italo Samblich i Zoran Pavlović za članove. U Odbor za razvoj mjesne samouprave imenovani su Darko Purić za predsjednika te Mladen Milohnić i Mirjenka Mrakovčić za članove. U Odbor za društvene djelatnosti imenovani su Miranda Šebelja za predsjednicu te Marinko Pavlić, Ankica Manestar, Dajana Baković i Vilim Papa za članove. U Odbor za ravnopravnost spolova imenovani su Jovana Mahulja za predsjednicu te Tina Mrakovčić, Katharina Bajo, Anton Morić i Vesna Pajalić za članove.

 

- jednoglasno usvojen prijedlog Odluke o osnivanju i imenovanju Stožera zaštite i spašavanja Grada Krka

 

Stožer zaštite i spašavanja predstavlja stručno, operativno i koordinativno tijelo koje se osniva radi upravljanja i usklađivanja aktivnosti operativnih snaga te ukupnih ljudskih i materijalnih resursa zajednice u slučaju neposredne prijetnje, katastrofe i veće nesreće s ciljem spriječavanja, ublažavanja i otklanjanja posljedica na području Grada Krka. Pozivanje i aktiviranje Stožera nalaže gradonačelnik, a to se u pravilu ostvaruje putem Županijskog centra 112. Stožerom također rukovodi gradonačelnik. 

Za članove Stožera zaštite i spašavanja Grada Krka imenovani su: Čedomir Miler, zamjenik gradonačelnika, za načelnika; Dinko Petrov, zapovjednik JVP Grada Krka, za člana; Đimi Skomeršić, zapovjednik Zapovjedništva Civilne zaštite i voditelj Odsjeka za komunalno gospodarstvo Jedinstvenog upravnog odjela Grada Krka, za člana; Dejan Hriljac, načelnik PP Krk - Policijske uprave Primorsko-goranske, za člana; Lenjinka Juričić Mamilović, voditeljica Odjela za preventivne i planske poslove PUZS Rijeka, za članicu; Josip Mrakovčić, član Gradskog vijeća Grada Krka i predstavnik GP Krk d.d., za člana; Marijana Jakominić, ravnateljica Gradskog društva Crvenog križa Krk, za članicu; Frane Mrakovčić, direktor TKD Ponikve d.o.o., za člana i dr. Žarko Šunjić, spec. fiz. med. i reh., Privatne ordinacije u Krku, za člana.

 

- jednoglasno usvojen prijedlog Odluke o kriterijima za financiranje Javne vatrogasne postrojbe Grada Krka u 2013. godini

 

- jednoglasno usvojen prijedlog Zaključka o utvrđivanju prijedloga suca porotnika za mladež Županijskog suda u Rijeci

 

U ponovljenom postupku imenovanja sudaca porotnika za mladež Županijskog suda u Rijeci, obzirom da je na sjednici Županijske skupštine u veljači ove godine odbijeno donošenje Odluke o imenovanju sudaca porotnika za mladež jer su pojedini predloženi kandidati bili pripadnici političkih stranaka, na preporuku predsjednika Županijskog suda, Igor Gržetić, prof. iz Krka, budući da nije član niti jedne političke stranke, iznova je imenovan sucem porotnikom za mladež s područja Grada Krka.

 

- jednoglasno usvojen prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti za izgradnju dječjeg igrališta, karting staze na k.č. 4414/7 k.o. Kornić