Najave

 • Dani europske baštine: Prezentacija radova na samostanskom kompleksu u Glavotoku

  22.09.2017
  U sklopu manifestacije Dani uropske baštine u Hrvatskoj koja se odvija u organizaciji Uprave za zaštitu kulturne baštine Ministarstva kulture Republike Hrvatske, u samostanu sv. Marije u Glavotoku, 22. rujna 2017. godine, s početkom u 12.00 sati, Damir Sabalić iz Konzervatorskog odjela u Rijeci održat će prezentaciju zaštitnih i istražnih radova na tamošnjoj crkvi i dijelu samostana.
 • Upisi u sportsko-rekreacijske radionice Udruge Pepice

  22.09.2017
  Obzirom da krčka Udruga za sportsku rekreaciju Pepice ulazi u novu sezonu treniranja, upisi u sportsko-rekreacijske radionice (uz mogućnost informiranja) održat će se 22. rujna 2017. godine, u dvorani Sportsko-rekreacijskog centra Josip Uravić Pepi, s početkom u 18.00 sati. Radionice (total body i low total body) vode Gabi Jurešić, Monika Bajčić i Lucija Petrak, a mjesečna naknadna za dva treninga tjedno iznosi 140,00 kn, a tri 160,00 kn.
   
 • Info dan HBOR-a u gradu Krku

  28.09.2017
  HBOR-ov Područni ured za Primorje i Gorski kotar u suradnji s LAG-om Kvarnerski otoci te Udruženjem obrtnika otoka Krka organizira individualne razgovore poduzetnika s voditeljicom Područnog ureda Vesnom Bartolović Staničić, koji će se, 28. rujna 2017. godine, između 10.00 i 14.00 sati, odvijati u sjedištu LAG-a Kvarnerski otoci, Vršanska 14, u gradu Krku. Svi zainteresirani poduzetnici ili oni koji to planiraju postati, mogu se prijaviti za besplatno stručno savjetovanje o mogućnostima kreditiranja, odnosno financiranja investicijskih ulaganja ili drugih aktivnosti putem programa HBOR-a, i to mailom na jovana@kvarnerski-otoci.hr ili telefonom na 095 858 82 31.
 • Štorija o galiji Cristo Ressussitato: proslava 446. godišnjice Lepantske bitke

  06.10.2017
  U jednoj od najvećih i najslavnijih pomorskih bitaka u europskoj povijesti, bitki kod Lepanta, 07. listopada 1571. godine, u kojoj su se sukobile snage kršćana i muslimana sudjelovala je i krčka galija Cristo Ressussitato (Uskrsli Krist).
   

02. sjednica Gradskog vijeća: Formirana radna tijela Gradskog vijeća

U Maloj vijećnici Grada Krka, 22. srpnja 2013. godine, u punom sastavu, održana je 02. sjednica Gradskog vijeća Grada Krka, tijekom koje su raspravljene sljedeće teme. 

- jednoglasno usvojen Zapisnik s (01.) konstituirajuće sjednice Gradskog vijeća Grada Krka, održane  07. lipnja 2013. godine

 

 

- jednoglasno usvojen prijedlog Odluke o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka i kandidacijskih lista grupe birača zastupljenih u Gradskom vijeću Grada Krka

 

Ovom Odlukom za svakog člana Gradskog vijeća Grada Krka utvrđena je jednaka mjesečna naknada što znači da pojedinoj političkoj stranci, odnosno kandidacijskoj listi grupe birača, pripadaju sredstva, razmjerno broju članova u Gradskom vijeću u trenutku njegova konstituiranja. Za svakog izabranog člana Gradskog vijeća podzastupljenog spola, političkim strankama, odnosno kandidacijskim listama grupe birača, pripada i pravo na dodatnu naknadu. Za svakog člana Gradskog vijeća utvrđena su godišnja sredstva u iznosu od 7.000,00 kn, dok se za one podzastupljenog spola utvrđuje godišnji dodatak u iznosu od 700,00 kn, iliti 10% iznosa predviđenog po svakom članu predstavničkog tijela. Obzirom na prethodno spomenuto, za Primorsko-goranski savez (PGS) u Proračunu Grada Krka izdvojeno je 36.400,00 kn, za Socjaldemokratsku partiju Hrvatske (SDP) 14.700,00 kn, za Hrvatsku narodnu stranku - liberalne demokrate (HNS) 14.000,00 kn, za Hrvatsku demokratsku zajednicu (HDZ) 14.000,00 kn, za Hrvatsko socijalno-liberalnu stranku (HSLS) 7.000,00 kn, za Zelenu stranku 7.700,00 kn te za kandidacijsku listu grupe birača (nositelja Davida Mrakovčića) 14.000,00 kn.

 

- usvojen prijedlog Odluke o izboru članova Odbora Gradskog vijeća (jednoglasno su usvojeni prijedlozi izbora članova svih Odbora Gradskog vijeća, izuzev Odbora za proračun i financije uz jedan suzdržan i dva glasa protiv)

 

U Odbor za razvoj, prostorno planiranje i zaštitu okoliša imenovani su Siniša Patrk za predsjednika te Josip Mrakovčić i Ener Toić za članove. U Odbor za proračun i financije imenovani su Ivan Jurešić za predsjednika te Damir Kremenić i David Mrakovčić za članove. U Odbor za statutarno-pravna pitanja imenovani su Anto Čabraja za predsjednika te Arijana Staničić i Zdravko Drpić za članove. U Odbor za poduzetništvo i obrtništvo imenovani su Josip Brusić za predsjednika te Antonija Jurešić i Due Berisha za članove. U Odbor za komunalno gospodarstvo imenovani su Neven Hržić za predsjednika te Darko Fanuko i Darko Purić za članove. U Odbor za turizam imenovani su Anton Žužić za predsjednika te Lucija Petrak i Lovre Franov za članove. U Odbor za poljoprivredu imenovani su Iva Radošević za predsjednicu te David Mrakovčić i Danijel Pavlović za članove. U Odbor za međugradsku i međunarodnu suradnju imenovani su Valerij Jurešić za predsjednika te Italo Samblich i Zoran Pavlović za članove. U Odbor za razvoj mjesne samouprave imenovani su Darko Purić za predsjednika te Mladen Milohnić i Mirjenka Mrakovčić za članove. U Odbor za društvene djelatnosti imenovani su Miranda Šebelja za predsjednicu te Marinko Pavlić, Ankica Manestar, Dajana Baković i Vilim Papa za članove. U Odbor za ravnopravnost spolova imenovani su Jovana Mahulja za predsjednicu te Tina Mrakovčić, Katharina Bajo, Anton Morić i Vesna Pajalić za članove.

 

- jednoglasno usvojen prijedlog Odluke o osnivanju i imenovanju Stožera zaštite i spašavanja Grada Krka

 

Stožer zaštite i spašavanja predstavlja stručno, operativno i koordinativno tijelo koje se osniva radi upravljanja i usklađivanja aktivnosti operativnih snaga te ukupnih ljudskih i materijalnih resursa zajednice u slučaju neposredne prijetnje, katastrofe i veće nesreće s ciljem spriječavanja, ublažavanja i otklanjanja posljedica na području Grada Krka. Pozivanje i aktiviranje Stožera nalaže gradonačelnik, a to se u pravilu ostvaruje putem Županijskog centra 112. Stožerom također rukovodi gradonačelnik. 

Za članove Stožera zaštite i spašavanja Grada Krka imenovani su: Čedomir Miler, zamjenik gradonačelnika, za načelnika; Dinko Petrov, zapovjednik JVP Grada Krka, za člana; Đimi Skomeršić, zapovjednik Zapovjedništva Civilne zaštite i voditelj Odsjeka za komunalno gospodarstvo Jedinstvenog upravnog odjela Grada Krka, za člana; Dejan Hriljac, načelnik PP Krk - Policijske uprave Primorsko-goranske, za člana; Lenjinka Juričić Mamilović, voditeljica Odjela za preventivne i planske poslove PUZS Rijeka, za članicu; Josip Mrakovčić, član Gradskog vijeća Grada Krka i predstavnik GP Krk d.d., za člana; Marijana Jakominić, ravnateljica Gradskog društva Crvenog križa Krk, za članicu; Frane Mrakovčić, direktor TKD Ponikve d.o.o., za člana i dr. Žarko Šunjić, spec. fiz. med. i reh., Privatne ordinacije u Krku, za člana.

 

- jednoglasno usvojen prijedlog Odluke o kriterijima za financiranje Javne vatrogasne postrojbe Grada Krka u 2013. godini

 

- jednoglasno usvojen prijedlog Zaključka o utvrđivanju prijedloga suca porotnika za mladež Županijskog suda u Rijeci

 

U ponovljenom postupku imenovanja sudaca porotnika za mladež Županijskog suda u Rijeci, obzirom da je na sjednici Županijske skupštine u veljači ove godine odbijeno donošenje Odluke o imenovanju sudaca porotnika za mladež jer su pojedini predloženi kandidati bili pripadnici političkih stranaka, na preporuku predsjednika Županijskog suda, Igor Gržetić, prof. iz Krka, budući da nije član niti jedne političke stranke, iznova je imenovan sucem porotnikom za mladež s područja Grada Krka.

 

- jednoglasno usvojen prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti za izgradnju dječjeg igrališta, karting staze na k.č. 4414/7 k.o. Kornić