Najave

 • 11. Dan turizma Grada Krka: Okupljanje svih dionika turističke ponude

  13.12.2017
  Na kraju još jedne uspješne sezone, u organizaciji Turističke zajednice Grada Krka, 11. po redu okupljanje svih dionika turističke ponude poznato kao Dan turizma, održat će se 13. prosinca 2017. godine, u Hotelu Marina, s početkom u 10.00 sati.
   
 • Proslava 97. obljetnice smrti biskupa Antuna Mahnića

  14.12.2017
  Svečano misno slavlje u povodu proslave 97. obljetnice smrti sluge Božjeg biskupa Antuna Mahnića koje predvodi mons. Đuro Hranić, nadbiskup i metropolita đakovačko-osječki, održat će se 14. prosinca 2017. godine, u 18.00 sati, u Krčkoj katedrali.
 • Četvrto izdanje blagdanske priredbe Advent na Placi

  15.12.2017
  Na glavnom gradskom trgu, između 15. i 17., te 22. i 24. prosinca 2017. godine, bit će priređeno četvrto izdanje blagdanske sajmeno-glazbene priredbe Advent na Placi, i to u režiji Udruge Kreativni Krk kojoj i ove godine organizacijsku podršku pruža Lokalna akcijska grupa Kvarnerski otoci, a financijsku Grad Krk i Turistička zajednica Grada Krka.
   
 • Humanitarno-prodajna izložba krčkih srednjoškolaca

  18.12.2017
  Humanitarno-prodajna izložba fotografija i narukvica učenika Srednje škole Hrvatski kralj Zvonimir, između 18. i 20. prosinca 2017. godine, odvijat će se u Galeriji Decumanus, i to od 10.00 do 12.00 te od 17.00 do 19.00 sati.
   
 • Humanitarni božićno-novogodišnji koncert krčkih osnovnoškolaca

  21.12.2017
  Tradicionalni, 16. po redu, Božićno-novogodišnji koncert u izvedbi učenika s područja čitavog otoka, u organizaciji Osnovne škole Fran Krsto Frankopan i podršku osnovnih škola Malinska-Dubašnica i Omišalj, održat će se 21. prosinca 2017. godine, u velikoj sportskoj dvorani Srednje škole Hrvatski kralj Zvonimir, s početkom u 17.00 sati.
   
 • Izložbeni i glazbeni sadržaji za Badnje jutro u Krku

  22.12.2017
  I ove godine, u režiji Centra za kulturu Grada Krka, u Galeriji Decumanus i na obližnjoj Veloj placi, tijekom petka 22. prosinca, odvijat će se četvrto po redu izdanje blagdanskog programa sačinjenog od izložbenih i koncertnih sadržaja - prigodno nazvanog Badnje jutro u Krku.
 • Slatki otok - prepoznatljiv blagdanski simbol čitavog otoka

  23.12.2017
  I ove godine, uoči Božića Humanitarna udruga Andrijana Gržetić organizira jubilarnu, 10. po redu humanitarnu izložbu kolača Slatki otok. Krčka Vela placa iznova će mirisat po domaćim kolačima, 23. prosinca od 08.30 sati, a bude li kiše prodaja prelazi u obližnju Galeriju Decumanus.
 • Božićna polnoćka

  24.12.2017
  Božićna polnoćka, koju predvodi mons. Ivica Petanjak, krčki biskup, održat će se 24. prosinca 2017. godine u Krčkoj katedrali s početkom u 23.00 sata.
 • Svečano božićno misno slavlje

  25.12.2017
  Svečano božićno misno slavlje, koje predvodi mons. Ivica Petanjak, krčki biskup, održat će se 25. prosinca 2017. godine u Krčkoj katedrali s početkom u 10.30 sati.
 • Božićni koncert župnih zborova

  26.12.2017
  Božićni koncert župnih zborova održat će se 26. prosinca 2017. godine u Krčkoj katedrali s početkom u 19.00 sati.
 • Zdravica krčkog gradonačelnika i doček Nove, 2018., godine

  31.12.2017
  Kao i dosad, Krčani, zajedno s ostalim posjetiteljima grada, 31. prosinca, Staru će godinu na Veloj placi, točno u podne, ispratiti novogodišnjom zdravicom krčkog gradonačelnika, i to uz cjelojutarnji zabavno-glazbeni program, nakon čega između 23.00 i 03.00 sata, na istome mjestu, slijedi doček Nove godine uz zajednički koncert Beatles Revival Banda i Belfastfooda. Organizacija ovog cjelodnevnog novogodišnjeg programa povjerena je Turističkoj zajednici Grada Krka i Udruzi Kreativni Krk.

14. sjednica Gradskog vijeća: Podržana inicijativa osnivanja osnovne glazbene škole

U Maloj gradskoj vijećnici, 19. ožujka 2015. godine, održana je 14. sjednica Gradskog vijeća Grada Krka tijekom koje su raspravljene sljedeće teme.

 

- jednoglasno usvojen Zapisnik s 13. sjednice Gradskog vijeća Grada Krka, održane 22. prosinca 2014. godine

 

Materijal preuzmite: ovdje.

 

- jednoglasno usvojeno Izvješće godišnjeg Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2014. godinu

 

Izvješćem o ostvarenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2014. godinu utvrđeni su prošlogodišnji izvori, namjena i visina sredstava namijenjenih održavanju komunalne infrastrukture na području Grada Krka. 

Sredstva potrebna za ostvarivanje ovog Izvješća čine prihod od komunalne naknade u iznosu od 6.039.505,52 kn, prihod od spomeničke rente u iznosu od 122.546,53 kn, prihod od ekološke pristojbe u iznosu od 730.909,23 kn, prihod od koncesijskih odobrenja u iznosu od 134.569,22 kn, prihod od naknade za održavanje groblja u iznosu od 87.865,92 kn te pomoć Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost kojom su zamijenjene dotrajale, energetski neučinkovite i ekološki neprihvatljive svjetiljke javne rasvjete u iznosu od 671.782,35 kn, što ukupno iznosi 7.787.196,77 kn

Tijekom prošle godine na čišćenje javnih površina tako je utrošeno 1.618.435,07 kn, na održavanje javnih površina 2.011.700,72 kn, na održavanje nerazvrstanih cesta 571.921,07 kn, na održavanje javne rasvjete 2.561.078,81 kn, na održavanje groblja 146.099,00 kn te na intelektualne usluge u Odsjeku za komunalno gospodarstvo 119.528,35 kn.

 

Materijal preuzmite: ovdje.

 

- jednoglasno usvojeno Izvješće o izvršenju Programa gradnje, objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2014. godinu

 

Izvješćem o ostvarenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2014. godinu utvrđeni su prošlogodišnji izvori, namjena i visina sredstava namijenjenih za gradnju objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Grada Krka. 

Sredstva potrebna za ostvarivanje ovog Izvješća čine prihod od komunalnog doprinosa u iznosu od 8.405.104,27 kn, prihod od naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u iznosu od 380.742,59 kn te prihod od koncesija u iznosu od 333.999,92 kn, što ukupno iznosi 9.119.846,78 kn

Tijekom prošle godine na izgradnju i uređenje javnih površina tako je utrošeno 450.361,87 kn, na izgradnju i uređenje nerazvrstanih cesta 7.584.158,40 kn, na izgradnju groblja 199.398,79 kn, na izgradnju javne rasvjete 425.402,72 kn te na pripremu prostorno-planske dokumentacije 460.525,00 kn.

 

Materijal preuzmite: ovdje.

 

- jednoglasno usvojen Izvještaj o radu gradonačelnika Grada Krka za razdoblje od 01. srpnja do 31. prosinca 2014. godine

 

Materijal preuzmite: ovdje.

 

- jednoglasno usvojeno Izvješće o izvršenju Plana gospodarenja otpadom za 2014. godinu

 

Zakonom o održivom gospodarenju otpadom propisane su mjere za sprječavanje ili smanjenje štetnog djelovanja otpada na ljudsko zdravlje i okoliš, kao i način smanjenja količina otpada u nastanku i/ili proizvodnji. Zakonom je također propisana obveza jedinica lokalne samouprave da svake godine donose Izvješće o izvršenju plana gospodarenja otpadom za prethodnu godinu.

U Izvješću o realizaciji Plana gospodarenja otpadom Grada Krka za 2014. godinu pružen je kratak pregled ukupnih količina otpada dovezenih na odlagalište i reciklažno dvorište Treskavac, kao i uvid u realizaciju mjera iz usvojenog Plana gospodarenja otpadom u Gradu Krku za razdoblje od 2010. do 2017. godine.

Tijekom prošle godine, kako stoji u dijelu Izvješća gdje se analizira postupanje s komunalnim odpadom, primarnom je selekcijom prikupljeno 46,1%, dok preostalih 53,9% predstavlja mješani komunalni otpad. U narednom razdoblju tako se očekuje da će udio odvojenog prikupljanja otpada rasti za 2% do 3% godišnje. Građevinski otpad s područja Grada Krka prikuplja se na lokaciji Lizer, koja iako nije legalizirana, uređena je i koristi će se do formiranja novog reciklažnog dvorišta. S tom namjerom, III. ciljanim izmjenama Prostornog plana uređenja Grada Krka, koje su u tijeku, predviđena je lokacija upravo za tu namjenu. Tijekom prošle godine sanirane su dvije lokacije na kojima su pronađena veća divlja odlagališta otpada, a radi njihova što lakšeg evidentiranja i praćenja krajem 2013. godine u rad je pušten interaktivni web servis ZAKRPAJ.to kojeg mogu koristiti svi građani s pristupom Internetu.

 

Materijal preuzmite: ovdje.

 

- jednoglasno usvojen Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom doprinosu

 

Gradsko vijeće Grada Krka 2004. godine donijelo je Odluku o komunalnom doprinosu koja se u proteklom periodu u više navrata mijenjala i dopunjavala. Novim izmjenama i dopunama preciznije je utvrđeno pravo na popust, kojeg sukladno članku 8., stavku 1., ostvaruju vlasnici građevinskih zemljišta, kao i podnositelji zahtjeva za ozakonjenje stambene zgrade, koji imaju mjesto prebivališta na području otoka Krka deset i više godina, a ne kao što je bilo definirano dosadašnjim tekstom neprekidno deset i više godina. Ako u vlasništvu nemaju kuću, stan i slično, kod utvrđivanja komunalnog doprinosa ostvaruju pravo na popust od 70% do 500 m3 za stambeni objekt i pomoćne prostorije, odnosno ako su vlasnici stambenog prostora manjeg od 500 m3, imaju pravo na popust od 70% na razliku volumena do 500 m3.

Uz to, isti je članak dopunjen stavcima koji za izgradnju proizvodnih i servisnih hala te pripadajućih skladišta, poslovno-gospodarskih objekata namijenjenih isključivo za proizvodnju, predviđaju umanjenje komunalnog doprinosa za 80%, dok se za izgradnju garaža i parkirališnih prostora, podruma i pomoćnih prostora koji nisu namijenjeni komercijalnom korištenju komunalni doprinos umanjuje za 50%.

 

Materijal preuzmite: ovdje, a njegovu dopunu: ovdje.

 

- jednoglasno usvojen Prijedlog Odluke o prodaji zemljišta: z.č. 1289, površine 1905 m2, k.o. Krk, u naravi neizgrađeno građevinsko zemljište u privrednoj zoni grada Krka

 

Kako su na nedavno zaključen natječaj za prodaju zemljišta, i to z.č. 1289, površine 1905 m2, k.o. Krk, u naravi neizgrađeno građevinsko zemljište u privrednoj zoni grada Krka, s utvrđenom početnom cijenom od 70,00 EUR/m2, pristigle dvije ponude - Građevinskog poduzeća Krk d.d. iz Krka s ponuđenom kupoprodajnom cijenom od 81,00 EUR/m2 i Brodogradilišta Krk d.o.o. iz Krka s ponuđenom kupoprodajnom cijenom od 71,00 EUR/m2 - od kojih povoljnijom utvrđena ona Građevinskog poduzeća Krk d.d., ovom Odlukom gradonačelnika se ovlašćuje da s njima zaključi kupoprodajni ugovor.

 

Materijal preuzmite: ovdje.

 

- jednoglasno usvojen Prijedlog Odluke o osiguranju sredstava za rad Područnog osnovnoškolskog odjela Grazbene škole Ivana Matetića Ronjgova u Krku

 

Ovom Odlukom osim što je pružena podrška osnivanju Područnog osnovnoškolskog odjela Grazbene škole Ivan Matetić Ronjgov u gradu Krku, preuzete su i obveze financiranja kadrova, kao i dijela materijalnih troškova, i to sredstvima iz Proračuna Grada Krka. Naime, zaključivši kako na otoku Krku postoji značajna potreba za osnovnom glazbenom školom, Primirsko-goranska županija, kao budući Osnivač, Grad Krk i ostale otočne jedinice lokalne samouprave, zajedno s riječkom Glazbenom školom Ivan Matetić Ronjgov, krčkom Osnovnom školom Fran Krstom Frankopan te Gradskom glazbom Krk, pokrenuli su postupak s ciljem njezina ustroja. 

Rad Područnog osnovnoškolskog odjela Grazbene škole Ivan Matetić Ronjgov odvijao bi se u prostoru krčke osnovne škole, tijekom popodneva, a polaženje programa omogućilo bi se učenicima svih otočnih osnovnih škola. Kadrovske bi uvijete osigurala Grazbena škola Ivan Matetić Ronjgov, a temeljem provedene ankete i potom definiranih realnih potreba za početak bi se krenulo s nastavom klavira (12 sati tjedno), gitare (12 sati tjedno), klarineta (osam sati tjedno) i trube (osam sati tjedno) te nastavom solfeggia (četiri sata tjedno), inače obveznom za polaznike svih spomenutih programa. Planirano je da prva generacija, koju se namjerava upisati 2015./2016. ili 2016./2017. školske godine, broji 30 učenika, i to po devetero klavira i gitare, odnosno po šestero klarineta i trube. 

Ukupan godišnji trošak vezan uz financiranje stručnih kadrova, čime su obuhvaćena sredstva potrebna za plaće (189.288,36 kn) i putni troškovi za 11 mjeseci (39.600,00 kn), iznosio bi 228.888,36 kn što planira namiriti Grad Krk, dok će nabavu glazbenih instrumenata nužnih za odvijanje nastave (po šest, gitara, trubi i klarineta), u ukupnoj vrijednosti od 24.656,88 kn, zajednički osigurati Grad Krk i Primorsko-goranska županija. Mjesečna participacija po učeniku iznosila bi 200,00 kn čime bi se, kako predviđa Zakon o umjetničkom osiguranju, dao prilog održavanju instrumenata.

 

Materijal preuzmite: ovdje.

 

- jednoglasno usvojen Prijedlog Odluke o imenovanju ravnateljice Centra za kulturu Grada Krka

 

Nakon provedenog natječajnog postupka, ravnateljicom Centra za kulturu Grada Krka, iznova je na mandat od četiri godine imenovana Maja Parentić, dipl. iur., iz Krka.

 

Materijal preuzmite: ovdje.

 

Dopuna:

 

- jednoglasno usvojen Prijedlog Odluke o Izmjenama i dopunama Odluke o davanju u zakup poslovnog prostora

 

Materijal preuzmite: ovdje.

 

- jednoglasno usvojen Prijedlog Odluke o kupnji zemljišta: z.č. 1699/22, površine 1101 m2, i z.č. 1699/23, površine 1210 m2, oba upisana u z.k.ul. 1112, k.o. Linardići, vlasništvo Danice Rušin iz Malinske, radi izgradnje puta u naselju Brzac

 

Radi izgradnje puta donesena je Odluka o kupnji zemljišta uz rubni dio građevinskog područja naselja Brzac, točnije z.č. 1699/22, površine 1101 m2, i z.č. 1699/23, površine 1210 m2, oba upisana u z.k.ul. 1112, k.o. Linardići, u vlasništvu Danice Rušin iz Malinske. Kupoprodajna cijena, sukladno procjeni sudskog vještaka, određena je iznosom od 17,86 EUR/m2, što je ukupno 41.274,46 EUR.

 

Materijal preuzmite: ovdje.

 

- jednoglasno usvojen Prijedlog Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog Izmjena i dopuna Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića Katarina Frankopan

 

Materijal preuzmite: ovdje.