Najave

 • 11. Dan turizma Grada Krka: Okupljanje svih dionika turističke ponude

  13.12.2017
  Na kraju još jedne uspješne sezone, u organizaciji Turističke zajednice Grada Krka, 11. po redu okupljanje svih dionika turističke ponude poznato kao Dan turizma, održat će se 13. prosinca 2017. godine, u Hotelu Marina, s početkom u 10.00 sati.
   
 • Proslava 97. obljetnice smrti biskupa Antuna Mahnića

  14.12.2017
  Svečano misno slavlje u povodu proslave 97. obljetnice smrti sluge Božjeg biskupa Antuna Mahnića koje predvodi mons. Đuro Hranić, nadbiskup i metropolita đakovačko-osječki, održat će se 14. prosinca 2017. godine, u 18.00 sati, u Krčkoj katedrali.
 • Četvrto izdanje blagdanske priredbe Advent na Placi

  15.12.2017
  Na glavnom gradskom trgu, između 15. i 17., te 22. i 24. prosinca 2017. godine, bit će priređeno četvrto izdanje blagdanske sajmeno-glazbene priredbe Advent na Placi, i to u režiji Udruge Kreativni Krk kojoj i ove godine organizacijsku podršku pruža Lokalna akcijska grupa Kvarnerski otoci, a financijsku Grad Krk i Turistička zajednica Grada Krka.
   
 • Humanitarno-prodajna izložba krčkih srednjoškolaca

  18.12.2017
  Humanitarno-prodajna izložba fotografija i narukvica učenika Srednje škole Hrvatski kralj Zvonimir, između 18. i 20. prosinca 2017. godine, odvijat će se u Galeriji Decumanus, i to od 10.00 do 12.00 te od 17.00 do 19.00 sati.
   
 • Humanitarni božićno-novogodišnji koncert krčkih osnovnoškolaca

  21.12.2017
  Tradicionalni, 16. po redu, Božićno-novogodišnji koncert u izvedbi učenika s područja čitavog otoka, u organizaciji Osnovne škole Fran Krsto Frankopan i podršku osnovnih škola Malinska-Dubašnica i Omišalj, održat će se 21. prosinca 2017. godine, u velikoj sportskoj dvorani Srednje škole Hrvatski kralj Zvonimir, s početkom u 17.00 sati.
   
 • Izložbeni i glazbeni sadržaji za Badnje jutro u Krku

  22.12.2017
  I ove godine, u režiji Centra za kulturu Grada Krka, u Galeriji Decumanus i na obližnjoj Veloj placi, tijekom petka 22. prosinca, odvijat će se četvrto po redu izdanje blagdanskog programa sačinjenog od izložbenih i koncertnih sadržaja - prigodno nazvanog Badnje jutro u Krku.
 • Slatki otok - prepoznatljiv blagdanski simbol čitavog otoka

  23.12.2017
  I ove godine, uoči Božića Humanitarna udruga Andrijana Gržetić organizira jubilarnu, 10. po redu humanitarnu izložbu kolača Slatki otok. Krčka Vela placa iznova će mirisat po domaćim kolačima, 23. prosinca od 08.30 sati, a bude li kiše prodaja prelazi u obližnju Galeriju Decumanus.
 • Božićna polnoćka

  24.12.2017
  Božićna polnoćka, koju predvodi mons. Ivica Petanjak, krčki biskup, održat će se 24. prosinca 2017. godine u Krčkoj katedrali s početkom u 23.00 sata.
 • Svečano božićno misno slavlje

  25.12.2017
  Svečano božićno misno slavlje, koje predvodi mons. Ivica Petanjak, krčki biskup, održat će se 25. prosinca 2017. godine u Krčkoj katedrali s početkom u 10.30 sati.
 • Božićni koncert župnih zborova

  26.12.2017
  Božićni koncert župnih zborova održat će se 26. prosinca 2017. godine u Krčkoj katedrali s početkom u 19.00 sati.
 • Zdravica krčkog gradonačelnika i doček Nove, 2018., godine

  31.12.2017
  Kao i dosad, Krčani, zajedno s ostalim posjetiteljima grada, 31. prosinca, Staru će godinu na Veloj placi, točno u podne, ispratiti novogodišnjom zdravicom krčkog gradonačelnika, i to uz cjelojutarnji zabavno-glazbeni program, nakon čega između 23.00 i 03.00 sata, na istome mjestu, slijedi doček Nove godine uz zajednički koncert Beatles Revival Banda i Belfastfooda. Organizacija ovog cjelodnevnog novogodišnjeg programa povjerena je Turističkoj zajednici Grada Krka i Udruzi Kreativni Krk.

24. sjednica Gradskog vijeća: Ulaganje od 10,2 milijuna kuna za projekt pročišćavanja otpadnih voda

U Maloj gradskoj vijećnici, 16. ožujka 2017. godine, na poziv predsjednika Marinka Pavlića, održana je 24. sjednica Gradskog vijeća Grada Krka tijekom koje su raspravljene mnoge za naredno razdoblje relevantne teme.

 

- jednoglasno usvojen Zapisnik s 23. sjednice Gradskog vijeća Grada Krka, održane 20. prosinca 2016. godine

 

Materijal preuzmite: ovdje.

 

- jednoglasno usvojen prijedlog Zaključka o usvajanju Izvješća godišnjeg Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2016. godinu

 

Izvješćem o ostvarenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2016. godinu (koje se donosi do kraja ožujka tekuće godine za prethodnu) utvrđeni su prošlogodišnji izvori, namjena i visina sredstava namijenjenih održavanju komunalne infrastrukture na području Grada Krka. 

Sredstva potrebna za ostvarivanje ovog Izvješća čine prihod od komunalne naknade u iznosu od 6.861.926,07 kn, prihod od koncesijskih odobrenja u iznosu od 1.158.967,07 kn, prihod od naknade za održavanje groblja u iznosu od 148.650,79 kn te ostali prihodi u iznosu od 543.850,06 kn, što je osiguralo konačan budžet od 8.713.393,99 kn

Tijekom prošle godine na čišćenje javnih površina tako je utrošeno 1.400.536,59 kn, na održavanje javnih površina 2.552.072,26 kn, na održavanje nerazvrstanih cesta 1.751.815,87 kn, na održavanje objekata javne rasvjete 860.286,85 kn, na održavanje groblja 108.201,43 kn, na intelektualne usluge u Odsjeku za komunalno gospodarstvo 73.020,82 kn, na održavanje Sportsko-rekreativnog centra Josip Uravić Pepi 150.000,00 kn, na održavanje osnovnoškolske sportske dvorane 218.457,65 kn, te na gradnju objekata školskog i predškolskog sadržaja 1.599.002,52 kn.

 

Materijal preuzmite: ovdje.

 

- jednoglasno usvojen prijedlog Zaključka o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2016. godini

 

Izvješćem o ostvarenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2016. godinu (koje se donosi do kraja ožujka tekuće godine za prethodnu) utvrđeni su prošlogodišnji izvori, namjena i visina sredstava predviđenih za gradnju objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Grada Krka. 

Sredstva potrebna za ostvarivanje ovog Izvješća čine prihod od komunalnog doprinosa u iznosu od 7.610.945,92 kn, prihod od koncesija za parkirališta u iznosu od 283.901,18 kn, prihod od naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u iznosu od 229.426,88 kn, prihod od donacija u iznosu od 41.256,50 kn, prihod od pomoći Hrvatskih voda u iznosu od 412.222,94 kn, prihod od pomoći Primorsko-goranske županije za uređenje vježbališta na otvorenom u iznosu od 80.000,00 kn, sredstva od poreza na dohodak za zajedničke projekte na otocima u iznosu od 2.223.936,11 kn te ostali prihodi u iznosu od 107,69 kn, što je osiguralo konačni budžet od 10.881.797,22 kn.

Tijekom prošle godine na izgradnju, uređenje i projektiranje javnih površina tako je utrošeno 1.374.805,31 kn, na izgradnju, uređenje i projektiranje nerazvrstanih cesta 5.105.047,61 kn, na izgradnju, uređenje i projektiranje groblja 1.286.754,93 kn, na izgradnju i projektiranje objekata javne rasvjete 1.197.684,40 kn, te na pripremu gradnje, odnosno prostorno-plansku dokumentaciju 1.583.463,95 kn.

 

Materijal preuzmite: ovdje.

 

- jednoglasno usvojeno Izvješće o provedenoj stručnoj analizi zaprimljenih inicijativa u svrhu utvrđivanja osnovanosti pokretanja postupka za izradu i donošenje, odnosno izmjenu i dopunu prostorno planske dokumentacije za 2016. godinu

 

Temeljem Zakona o prostornom uređenju, jednom godišnje podnosi se izvješće o zaključcima stručne analize zaprimljenih inicijativa u svrhu utvrđivanja osnovanosti pokretanja postupka za izradu i donošenje, odnosno izmjene i dopune prostorno-planske dokumentacije. Izvješćem za 2016. godinu tako je obuhvaćeno 17 zahtjeva fizičkih i pravnih osoba (s time da se nekolicina istovremeno odnosi na dva ili više planova), i to za izmjene ili stavljanje van snage sljedećih planova: Prostornog plana uređenja Grada Krka, Urbanističkog plana uređenja UPU 1-Krk (NA1, R11, R38, R310, R311), Urbanističkog plana uređenja UPU 2- Kornić, Detaljnog plana uređenja dijela poslovne Zone 29 na predjelu Sv. Petar u gradu Krku, te Detaljnog plana uređenja predjela Galija u gradu Krku. Najveći broj tih zahtjeva, njih 13, odnosio se upravo na izmjene Prostornog plana uređenja Grada Krka, točnije na širenje granica građevinskih područja naselja Grada Krka. Međutim, takve se izmjene mogu pokrenuti tek nakon donošenja IV. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Krka koje su pokrenute 2015. godine i koje su još uvijek otvorene radi rješavanja problematike vezane uz pitanje zaštite okoliša. Nadalje, prethodnom izradom stručnih analiza bit će definirana izgrađenost i iskorištenost dosadašnjih građevinskih područja, a temeljem iste utvrdit će se opravdanost, potreba i mogućnost njihovog povećanja. Nakon provedenih analiza uslijedile bi izmjene Prostornog plana uređenja Grada Krka kojima će biti obuhvaćeno i usklađenje s Prostornim planom Primorsko-goranske županije, što podrazumijeva i potrebne regulacije u turističkim zonama izvan naselja te ostala usklađenja. 

 

Materijal preuzmite: ovdje.

 

- jednoglasno usvojen Izvještaj o radu Gradonačelnika Grada Krka za razdoblje od 01. srpnja do 31. prosinca 2016. godine

 

Materijal preuzmite: ovdje.

 

- (s jednim suzdržanim i dva glasa protiv) usvojen prijedlog Odluke o prihvaćanju Projekta prikupljanja, odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda na području otoka Krka

 

Ovom se Odlukom, na inicijativu Trgovačko-komunalnog društva Ponikve voda d.o.o., prihvaća Projekt prikupljanja, odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda na području otoka Krka, ukupno vrijedan 510.913.257,00 kn (odnosno 67.225.429,00 EUR), čije se sufinanciranje planira sredstvima europskih fondova, i to posredstvom Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014. - 2020. Osim što je prihvaćen projekt, usvojen je i njegov financijski model na način da će najznačajniji dio ove zahtjevne investicije, u iznosu od 369.138.660,00 kn (72,25%), sufinancirati Europska unija, dok će se ostatak, od 141.774.597,00 kn (27,75%), namiriti domaćim sredstvima, točnije po 47.258.199,00 kn (9,25%) iz državnog proračuna, budžeta Hrvatskih voda te (u otočnom dijelu) iz proračuna svih jedinica lokalne samouprave i TKD Ponikve voda. Jedinice lokalne samouprave tako će ovaj projekt sufinancirati sa 42.404.882,00 kn, a TKD Ponikve voda sa 4.853.417,00 kn, s time da udio Grada Krka iznosi 9.634.367,00 kn (ili 10.224.000,00 kn, računajući omjer povrata kreditnih sredstava sa 42.404.882,00 kn zaokruženih na 45.000.000,00 kn), udio Općine Baška 5.457.495,00 kn (5.791.500,00 kn), udio Općine Dobrinj 7.450.520,00 kn (7.906.500,00 kn), udio Općine Malinska-Dubašnica 8.103.554,00 kn (8.599.500,00 kn), udio Općine Omišalj 7.552.292,00 kn (8.014.500,00 kn) te udio Općine Punat 4.206.554,00 kn (4.464.000,00 kn). Natstavno na takav financijski model, važno je istaknuti kako su udjeli izvedeni iz stvarnog obima investicije koja će se odvijati na području svake od lokalnih samouprava. Navedena financijska sredstva potrebna za realizaciju projekta osigurat će iz kreditnih sredstava Hrvatske banke za obnovu i razvoj u ukupnom iznosu od 45.000.000,00 kn, a koristit će se dinamikom koja će pratiti stvaran udio lokalnih samouprava u njegovom sufinanciranju.

Podsjetimo, Projekt prikupljanja, odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda na području otoka Krka uključuje ulaganja u sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda s ciljem postizanja usklađenosti s Direktivom o pročišćavanju komunalnih otpadnih voda za šest otočnih aglomeracija te usporednu rekonstrukciju vodovodne mreže radi poboljšanja ili optimizacije sustava javne vodoopskrbe. O samom projektu već se prethodno raspravljalo na 15. sjednici Gradskog vijeća, međutim, kako je u međuvremenu, zbog povećanja dijelova mjesnih mreža (na razini svih lokalnih samouprava), projekt dopunjen novim investicijama, došlo je do povećanja njegove ukupne vrijednosti, što je zahtjevalo novi financijski model, pa tako i novo razmatranje na razini Gradskog vijeća.

 

Materijal preuzmite: ovdje.

 

- (s jednim suzdržanim glasom) usvojen prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Krka za 2017. godinu

 

Ovom se Odlukom Trgovačko-komunalnom društvu Ponikve voda d.o.o. omogućava davanje suglasnost i jamstva za zaduživanje radi realizacije Projekta prikupljanja, odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda na području otoka Krka u iznosu od 45.000.000,00 kn uvećanom za pripadajuću kamatu, naknadu i troškove, od čega jamstvo Grada Krka iznosi 10.224.000,00 kn (22,72%) uvećano za pripadajuću kamatu, naknadu i troškove.

 

Materijal preuzmite: ovdje.

 

- (sa četiri suzdržana i jednim glasom protiv) usvojen prijedlog Odluke o davanju suglasnosti i jamstva za zaduživanje Ponikve voda d.o.o. Krk za financiranje Projekta prikupljanja, odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda na području otoka Krka

 

Ovom se Odlukom Trgovačko-komunalnom društvu Ponikve voda d.o.o. daje suglasnost i jamstvo za zaduživanje radi realizacije Projekta prikupljanja, odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda na području otoka Krka u iznosu od 45.000.000,00 kn uvećanom za pripadajuću kamatu, naknadu i troškove, od čega jamstvo Grada Krka iznosi 10.224.000,00 kn (22,72%) uvećano za pripadajuću kamatu, naknadu i troškove.

 

Materijal preuzmite: ovdje.

 

- jednoglasno usvojen prijedlog Odluke o komunalnim djelatnostima Grada Krka

 

Gradsko vijeće Grada Krka prethodnog saziva, 2010. godine, donijelo je Odluku o komunalnim djelatnostima na području Grada Krka kojom su, pored ostalog, utvrđene komunalne djelatnosti što se obavljaju na području Grada Krka te način i uvjeti njihovog obavljanja. U prethodnom šestogodišnjem razdoblju, zbog zakonskih usklađenja i proširivanja kruga komunalnih djelatnosti od gradskog značaja, predmetna je Odluka mijenjana i dopunjavana 2010., 2011., 2013., 2014. i 2015. godine. Novim prijedlogom, u ovu Odluku uključene su sve prethodne izmjene i dopune, ali i to da će održavanje i naplatu parkirališnih mjesta te uklanjanje, blokiranje i čuvanje krivo parkirnih i ostavljenih vozila, kao komunalnu djelatnost od lokalnog značaja, od 01. srpnja ove godine, budući da dosadašnjem koncesionaru - tvrtki Crtorad d.o.o. ističe (još uvijek važeći) sedmogodišnji koncesijski ugovor, preuzeti gradsko Komunalno društvo Vecla d.o.o.

 

Materijal preuzmite: ovdje.

 

- jednoglasno usvojen prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom redu

 

Gradsko vijeće Grada Krka prethodnog saziva, 2012. godine, donijelo je novu Odluku o komunalnom redu kojom se, pored ostalog, propisuje: uređenje naselja, održavanje i korištenje javnih površina, uređaja i objekata, gospodarenje otpadom, uklanjanje snijega i leda, uklanjanje protupravno postavljenih predmeta, kao i mjere za provedbu komunalnog reda. Budući da je prošle godine donesen Pravilnik za oblikovanje stare jezgre Grada Krka, a kojim se propisuje uređenje reklama, oglasnih predmeta i urbane oprema, tada usvojenom Odlukom o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom redu, izvrše su korekcije pojedinih članaka upravo u tom smjeru. Na inicijativu Trgovačko-komunalnog društva Ponikve eko otok Krk d.o.o., ovom se Odlukom, u dijelu koji se tiče gospodarenja komunalnim otpadom, postiže usklađenje, kako s odredbama novog Zakona o održivom gospodarenju otpadom, tako i s novim načinom prikupljanja komunalnog otpada po sistemu Od vrata do vrata.

 

Materijal preuzmite: ovdje.

 

- jednoglasno usvojen prijedlog Odluke o određivanju prijevoza pokojnika i pogrebničkih usluga koji se financiraju iz Proračuna Grada Krka

 

Obzirom da je Zakonom o pogrebničkoj djelatnosti iz dosadašnje komunalne djelatnosti održavanja groblja i prijevoza pokojnika isključena djelatnost prijevoza pokojnika, ovom se Odlukom, pored ostalog, uređuje financiranje troškova preuzimanja i prijevoza posmrtnih ostataka ili umrlih osoba za koje nije moguće utvrditi uzrok smrti bez obdukcije, i to od mjesta smrti do nadležne patologije ili sudske medicine

Naime, spomenutim je Zakonom prijevoz pokojnika postao dijelom ukupne pogrebničke djelatnosti koju obavljaju za to registrirane fizičke i pravne osobe, pa tako one vrše i poslove preuzimanja, odnosno prijevoza umrle osobe ili posmrtnih ostataka od mjesta smrti do nadležne patologije ili sudske medicine ako, bez obdukcije, nije moguće utvrditi uzrok smrti. Ti se poslovi obavljaju temeljem ugovora o povjeravanju poslova prijevoza pokojnika sklopljenog s jedinicom lokalne samouprave, a sukladno prethodno provedenom natječaju. Trošak takvog prijevoza bit će, stoga, financiran iz Proračuna Grada Krka, kao i pogrebničke usluge za osobe umrle bez nasljednika, odnosno osobe umrle bez imovine iz koje se mogu namiriti troškovi pogrebničkih usluga.

 

Materijal preuzmite: ovdje.

 

- jednoglasno usvojen prijedlog Odluke o suglasnosti za provedbu ulaganja na području Grada Krka za projekt Rekonstrukcija građevine u Krku i prenamjena u Multimedijalni kulturni centar

 

S namjerom kompletiranja natječajne dokumentacije, ovom Odlukom Gradsko vijeće Grada Krka daje suglasnost za provedbu projekta Rekonstrukcija građevine u Krku i prenamjena u Multimedijalni kulturni centar, radi njegove prijave na Natječaj za provedbu podmjere 7.4. - Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu, kojeg je Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila u sklopu Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje od 2014. od 2020. godine. Više o samom projektu, kao i uvjetima natječaja na koji će aplicirati Grad Krk, doznajte iz materijala u prilogu.

 

Materijal preuzmite: ovdje.

 

- jednoglasno usvojen prijedlog Odluke o suglasnosti za provedbu ulaganja na području Grada Krka za projekt Izgradnja zgrade Jedriličarskog kluba Plav

 

S namjerom kompletiranja natječajne dokumentacije, ovom Odlukom Gradsko vijeće Grada Krka daje suglasnost za provedbu projekta Izgradnja zgrade Jedriličarskog kluba Plav, radi njegove prijave na Natječaj za provedbu podmjere 7.4. - Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu, kojeg je Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila u sklopu Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje od 2014. od 2020. godine. Više o samom projektu, kao i uvjetima natječaja na koji će aplicirati Jedriličarski klub Plav, doznajte iz materijala u prilogu.

 

Materijale preuzmite ovdje: 1, 2, 3.

 

- jednoglasno usvojen prijedlog Odluke o ukidanju statusa javnog dobra na z.č. 1394/43, k.o. Krk (k.č. 3280/2, k.o. Krk - grad), površine 71 m2, upisane u zemljišnoj knjizi Općinskog suda u Rijeci, Stalnoj službi u Krku, u z.k.ul. 7528, kao javno dobro u općoj uporabi i neotuđivo vlasništvo Grada Krka

 

Sukladno Zakonu o cestama, ovom se Odlukom ukida status javnog dobra na z.č. 1394/43, k.o. Krk (k.č. 3280/2, k.o. grad Krk), površine 71 m2, upisane u zemljišnoj knjizi Općinskog suda u Rijeci, u z.k.ul. 7528, kao javno dobro u općoj uporabi i neotuđivo vlasništvo Grada Krka.

Naime, temeljem prijedloga Mata i Cecilije Magašić iz Krka za kupnju predmetne nekretnine radi formiranja okućnice, utvrđeno je kako se ista ne koristi kao javno dobro - put, već se nalazi unutar ograđene okućnice stambene zgrade izgrađene na k.č. 3281, k.o. grad Krk (z.č. 1394/72, k.o. Krk), upisane u z.k.ul. 204, k.o. Krk, u vlasništvu predlagatelja. Nakon upisa prava vlasništva u korist Grada Krka, za predmetnu će se nekretninu, s Matom i Cecilijom Magašić, zaključiti kupoprodajni ugovor, i to po cijeni koja će biti utvrđena temeljem procjene tržišne vrijednosti.

 

Materijal preuzmite: ovdje.

 

- jednoglasno usvojen prijedlog Odluke o usvajanju (donošenju) Revizije procjene ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija Grada Krka i Plana zaštite od požara Grada Krka

 

Materijal preuzmite: ovdje.

 

- pitanja i odgovori

 

Dopuna:

 

- jednoglasno usvojen prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o komunalnom doprinosu

 

Ovom Odlukom roditeljima poginulih branitelja iz Domovinskog rata s područja Grada Krka odobrava se dodatno smanjenje pri plaćanju komunalnog doprinosa, i to u visini od 25% (kao i u slučaju branitelja koji su na ratištu proveli 400 i više dana). Naime, temeljem pokrenute inicijative Udruge roditelja poginulih branitelja Domovinskog rata s područja Grada Krka podržan je prijedlog da se i roditeljima poginulih branitelja odobri dodatni popust, i to za gradnju stambenog objekta do 500,00 m3 obujma nove građevine, odnosno dogradnju ili nadogradnju postojećeg objekta do 500,00 m3 ukupnog obujma koji uključuje i stari i novi dograđeni (nadograđeni) dio.

 

Materijal preuzmite: ovdje.