Najave

12. sjednica Gradskog vijeća Grada Krka

12. sjednica Gradskog vijeća Grada Krka, koju saziva njegov predsjednik Josip Staničić, održati će se 10. ožujka 2011. (četvrtak) u Velikoj vijećnici Grada Krka s početkom u 18.00 sati, a predložen je sljedeći Dnevni red.

 

01. Usvajanje Zapisnika s 11. sjednice Gradskog vijeća Grada Krka održane 21. prosinca 2010. godine.

 

02. Izvješće o stanju sigurnosti na području Grada Krka za 2010. godinu.

Podnositelj Izvješća: PPK, načelnik - Ivan Katalinić.

 

03. Izvješće godišnjeg Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2010. godinu.

Predlagatelj: Gradonačelnik.

 

04. Izvješće godišnjeg Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2010. godinu.

Predlagatelj: Gradonačelnik.

 

05. Izvješće godišnjeg Plana gradnje komunalnih vodnih građevina za 2010. godinu.

Predlagatelj: Gradonačelnik.

 

06. Prijedlog Odluke o izradi ciljanih Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja naselja Krk.

Predlagatelj: Gradonačelnik.

 

07. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o komunalnim djelatnostima.

Predlagatelj: Gradonačelnik.

 

08. Prijedlog Odluke o povjeravanju komunalnih poslova održavanja površina zelenila na području Grada Krka.

Predlagatelj: Gradonačelnik.

 

09. Prijedlog Odluke o povjeravanju komunalnih poslova održavanja zelenila na području Grada Krka.

Predlagatelj: Gradonačelnik.

 

10. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o vremenu izvođenja građevinskih radova na području Grada Krka.

Predlagatelj: Gradonačelnik.

 

11. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o davanju u zakup poslovnog prostora.

Predlagatelj: Gradonačelnik.

 

12. Prijedlozi Odluka o razrješenju i izboru članova Odbora Gradskog vijeća, i to:

a) Prijedlog Odluke o razrješenju i izboru člana Odbora za komunalno gospodarstvo,

b) Prijedlog Odluke o razrješenju i izboru člana Odbora za proračun i financije,

c) Prijedlog Odluke o razrješenju i izboru člana Odbora za društvene djelatnosti,

d) Prijedlog Odluke o razrješenju i izboru člana Odbora za ravnopravnost spolova.

e) Predlagatelj: Odbor za izbor imenovanja i razrješenja.

 

13. Prijedlog Odluke o imenovanju ravnateljice Centra za kulturu Grada Krka.

Predlagatelj: Natječajno povjerenstvo za izbor ravnatelja i Odbor za izbor, imenovanja i razrješenja.

 

14. Pitanja i odgovori.