Najave

 • Tramonto: Koncert Irene Žilić

  21.06.2017
  Ovogodišnju Tramono sezonu, koju iznova organizacijski potpisuje Udruga Kreativni Krk, otvara koncert Irene Žilić koji će se 21. lipnja, s početkom u 21.00 sat, održati na Trgu krčkih glagoljaša u gradu Krku. Glazba ove mlade zagrebačke kantautorice ispunjena je nostalgičnom teksturom obojanom romantikom i snovima, uspješno balansirajući između mekog akustičnog popa, indie folka i melankoličnog bluesa. Ulaz je slobodan!
   
 • Pozdrav ljetu uz koncert Marka Tolje

  30.06.2017
  Koncertni program Pozdrav ljetu, kojim Krčani zajedno s gostima simbolički dočekuju ulazak u samu špicu sezone održat će se u petak, 30. lipnja 2017. godine, na Krčkoj rivi, s početkom u 21.00 sat. Sve pritom okupljene sigurno će, uz bogatu gastro ponudu, oraspoložiti i koncert jednog od naših najcjenjenijih izvođača mlađe generacije Marka Tolje, kojem će, u svojevrsnoj uvertiri, prethoditi nastup Klape Kaštadi. Program organizira Turistička zajednica Grada Krka, a ulaznica se ne naplaćuje.

16. sjednica Gradskog vijeća Grada Krka

16. sjednica Gradskog vijeća Grada Krka, koju saziva njegov predsjednik Josip Staničić, održati će se 15. studenog 2011. (utorak) u Maloj vijećnici Grada Krka s početkom u 17.00 sati, a predložen je sljedeći Dnevni red.

 

01. Usvajanje Zapisnika 15. sjednice Gradskog vijeća Grada Krka, održane 23. kolovoza 2011. godine.

 

02. Prijedlog Odluke o I. Izmjeni Proračuna Grada Krka za 2011. godine.

Predlagatelj: Gradonačelnik.

 

03. Prijedlog Odluke o izradi Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja predjela Mali Kankul u gradu Krku.

Predlagatelj: Gradonačelnik.

 

04. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja UPU 25 - Kamp Glavotok (T3).

Predlagatelj: Gradonačelnik.

 

05. Prijedlog Odluke o izmjeni Sporazuma o sufinanciranju Programu razvoja vodoopskrbe otoka Krka za razdoblje od 2009. do 2012. godine.

Predlagatelj: Gradonačelnik.

 

06. Izvješće o radu Gradonačelnikaza za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2011. godine.

Podnositelj Izvješća: Gradonačelnik.

 

07. Prijedlozi Odluka o darivanju zemljišta, i to:

a) Prijedlog Odluke o darivanju zemljišta (Grad Krk kao darovatelj daruje Ponikvi d.o.o. sa sjedištem u Krku, Vršanska 14, kao obdareniku 1 dijela z.č. 1501/5, k.o. Krk, koji suvlasnički dio ima površinu od 428 m2).

b) Prijedlog Odluke o darivanju zemljišta (Grad Krk kao darovatelj daruje Ponikvi d.o.o. sa sjedištem u Krku, Vršanska 14, kao obdareniku 767/7416 dijela z.č. 1683/1 (k.č. 3979) k.o. Krk - grad, koji suvlasnički dio ima površinu od 767 m2).

Predlagatelj: Gradonačelnik.

 

08. Prijedlog Odluke o I. Izmjeni Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2011. godini.

Predlagatelj: Gradonačelnik.

 

09. Prijedlog Odluke o I. Izmjeni Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2011. godinu.

Predlagatelj: Gradonačelnik.

 

10. Prijedlog Odluke o I. Izmjeni Plana gradnje komunalnih vodnih građevina za 2011. godinu.

Predlagatelj: Gradonačelnik.

 

11. Prijedlog Plana raspodjele sredstava spomeničke rente za 2011. godinu.  

Predlagatelj: Gradonačelnik.

 

12. Prijedlozi za izradu prostornih planova lokalne razine i prijedlozi za izmjene i dopune planova (2011.), i to:

a) Prijedlozi pravnih i fizičkih osoba za pokretanje izmjena i dopuna PPU Grada Krka;

b) Prijedlozi pravnih i fizičkih osoba za pokretanje izrade UPU-a;

c) Prijedlozi pravnih i fizičkih osoba za pokretanje izmjena i dopuna važećih DPU-a.

 

13. Prijedlog Odluke o imenovanju ravnateljice Gradske knjižnice Krk.

Prdlagatelji: Natječajno povjerenstvo za imenovanje ravnateljice i Gradonačelnik.

 

14. Dječji vrtić Katarina Frankopan Krk - prijedlozi zaključaka o davanju prethodne suglasnosti, i to:

a) Prijedlog Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog Izmjena i dopuna Statuta Dječjeg vrtića Katarina Frankopan Krk;

b) Prijedlog Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog Izmjena i dopuna Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića Katarina Frankopan Krk.

Predlagatelji: Upravno vijeće Ustanove i Gradonačelnik.

 

15. Pitanja i odgovori.