Najave

 • Upisi u sportsko-rekreacijske radionice Udruge Pepice

  22.09.2017
  Obzirom da krčka Udruga za sportsku rekreaciju Pepice ulazi u novu sezonu treniranja, upisi u sportsko-rekreacijske radionice (uz mogućnost informiranja) održat će se 22. rujna 2017. godine, u dvorani Sportsko-rekreacijskog centra Josip Uravić Pepi, s početkom u 18.00 sati. Radionice (total body i low total body) vode Gabi Jurešić, Monika Bajčić i Lucija Petrak, a mjesečna naknadna za dva treninga tjedno iznosi 140,00 kn, a tri 160,00 kn.
   
 • Poljica: Smotra klapskog pjevanja u povodu Kuzmanje

  22.09.2017
  Treća po redu Smotra klapskog pjevanja u povodu Kuzmanje - blagdana sv. Kuzme i Damjana, održat će se u Poljicima, nedaleko grada Krka, i to 22. rujna 2017. godine, s početkom u 19.30 sati, u samom srcu mjesta; na Placi. Kao i prethodnih godina organizaciju ovog festivala preuzeli su domaćini iz Klape Kaštadi.
   
 • 03. sjednica Gradskog vijeća Grada Krka

  27.09.2017
  03. sjednica Gradskog vijeća Grada Krka, koju saziva njegov predsjednik Marinko Pavlić, održat će se u srijedu, 27. rujna 2017. godine, u Maloj vijećnici Grada Krka s početkom u 18.30 sati, a predložen je sljedeći Dnevni red.
   
 • Info dan HBOR-a u gradu Krku

  28.09.2017
  HBOR-ov Područni ured za Primorje i Gorski kotar u suradnji s LAG-om Kvarnerski otoci te Udruženjem obrtnika otoka Krka organizira individualne razgovore poduzetnika s voditeljicom Područnog ureda Vesnom Bartolović Staničić, koji će se, 28. rujna 2017. godine, između 10.00 i 14.00 sati, odvijati u sjedištu LAG-a Kvarnerski otoci, Vršanska 14, u gradu Krku. Svi zainteresirani poduzetnici ili oni koji to planiraju postati, mogu se prijaviti za besplatno stručno savjetovanje o mogućnostima kreditiranja, odnosno financiranja investicijskih ulaganja ili drugih aktivnosti putem programa HBOR-a, i to mailom na jovana@kvarnerski-otoci.hr ili telefonom na 095 858 82 31.
 • Štorija o galiji Cristo Ressussitato: proslava 446. godišnjice Lepantske bitke

  06.10.2017
  U jednoj od najvećih i najslavnijih pomorskih bitaka u europskoj povijesti, bitki kod Lepanta, 07. listopada 1571. godine, u kojoj su se sukobile snage kršćana i muslimana sudjelovala je i krčka galija Cristo Ressussitato (Uskrsli Krist).
   
 • Upisi za program prve razine mentalne aritmetike ALOHA

  07.10.2017
  Škola stranih jezika VID objavljuje upise u novi semestar za program prve razine mentalne aritmetike ALOHA (Abacus Learning of Higher Arithmetic). Radionica za djecu s prezentacijom programa i roditeljski sastanak održat će se 07. listopada 2017. godine, s početkom u 10.00 sati, u učionicama škole Vid u gradu Krku, Kvarnerska 15 (zgrada Fani, pored Gradske knjižnice). Nastava kreće 14. listopada.

16. sjednica Gradskog vijeća Grada Krka

16. sjednica Gradskog vijeća Grada Krka, koju saziva njegov predsjednik Josip Staničić, održati će se 15. studenog 2011. (utorak) u Maloj vijećnici Grada Krka s početkom u 17.00 sati, a predložen je sljedeći Dnevni red.

 

01. Usvajanje Zapisnika 15. sjednice Gradskog vijeća Grada Krka, održane 23. kolovoza 2011. godine.

 

02. Prijedlog Odluke o I. Izmjeni Proračuna Grada Krka za 2011. godine.

Predlagatelj: Gradonačelnik.

 

03. Prijedlog Odluke o izradi Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja predjela Mali Kankul u gradu Krku.

Predlagatelj: Gradonačelnik.

 

04. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja UPU 25 - Kamp Glavotok (T3).

Predlagatelj: Gradonačelnik.

 

05. Prijedlog Odluke o izmjeni Sporazuma o sufinanciranju Programu razvoja vodoopskrbe otoka Krka za razdoblje od 2009. do 2012. godine.

Predlagatelj: Gradonačelnik.

 

06. Izvješće o radu Gradonačelnikaza za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2011. godine.

Podnositelj Izvješća: Gradonačelnik.

 

07. Prijedlozi Odluka o darivanju zemljišta, i to:

a) Prijedlog Odluke o darivanju zemljišta (Grad Krk kao darovatelj daruje Ponikvi d.o.o. sa sjedištem u Krku, Vršanska 14, kao obdareniku 1 dijela z.č. 1501/5, k.o. Krk, koji suvlasnički dio ima površinu od 428 m2).

b) Prijedlog Odluke o darivanju zemljišta (Grad Krk kao darovatelj daruje Ponikvi d.o.o. sa sjedištem u Krku, Vršanska 14, kao obdareniku 767/7416 dijela z.č. 1683/1 (k.č. 3979) k.o. Krk - grad, koji suvlasnički dio ima površinu od 767 m2).

Predlagatelj: Gradonačelnik.

 

08. Prijedlog Odluke o I. Izmjeni Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2011. godini.

Predlagatelj: Gradonačelnik.

 

09. Prijedlog Odluke o I. Izmjeni Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2011. godinu.

Predlagatelj: Gradonačelnik.

 

10. Prijedlog Odluke o I. Izmjeni Plana gradnje komunalnih vodnih građevina za 2011. godinu.

Predlagatelj: Gradonačelnik.

 

11. Prijedlog Plana raspodjele sredstava spomeničke rente za 2011. godinu.  

Predlagatelj: Gradonačelnik.

 

12. Prijedlozi za izradu prostornih planova lokalne razine i prijedlozi za izmjene i dopune planova (2011.), i to:

a) Prijedlozi pravnih i fizičkih osoba za pokretanje izmjena i dopuna PPU Grada Krka;

b) Prijedlozi pravnih i fizičkih osoba za pokretanje izrade UPU-a;

c) Prijedlozi pravnih i fizičkih osoba za pokretanje izmjena i dopuna važećih DPU-a.

 

13. Prijedlog Odluke o imenovanju ravnateljice Gradske knjižnice Krk.

Prdlagatelji: Natječajno povjerenstvo za imenovanje ravnateljice i Gradonačelnik.

 

14. Dječji vrtić Katarina Frankopan Krk - prijedlozi zaključaka o davanju prethodne suglasnosti, i to:

a) Prijedlog Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog Izmjena i dopuna Statuta Dječjeg vrtića Katarina Frankopan Krk;

b) Prijedlog Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog Izmjena i dopuna Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića Katarina Frankopan Krk.

Predlagatelji: Upravno vijeće Ustanove i Gradonačelnik.

 

15. Pitanja i odgovori.