Najave

 • Priključite se četverodijelnom naprednom tečaju fotografije

  04.11.2017
  Foto klub Krk, od 04. do 25. studenog 2017. godine, organizira napredni tečaj fotografije koji će se na različitim krčkim lokacijama - u prirodi ili predavaonici (smještenoj u prostorijama Društvenog centra Krk) - odvijati svake subote (uglavnom) između 11.00 i 13.00 sati, uz mogućnost pomicanja termina, i to u prethodnom dogovoru sa svim polaznicima.
   
 • Posljednji ovogodišnji ciklus besplatnog tečaja za trudnice

  13.11.2017
  Posljednji ovogodišnji ciklus višednevnog tečaja pripreme trudnica za porod i roditeljsku funkciju kojeg organizira Patronažna služba Doma zdravlja Primorsko-goranske županije, Ispostava Krk, započinje 13. studenog u biblioteci Doma zdravlja Krk, na adresi Vinogradska bb u gradu Krku, s početkom u 17.30 sati.
 • Izložba MI.17 - manifestacije + nagrade + suveniri

  14.11.2017
  Iza na prvi pogled kodiranog naziva MI.17 krije se inicijativa Turističke zajednice Grada Krka usmjerena na prezentiranje najznačajnijih gradskih manifestacija, nagrada i novoizabranih suvenira, pored ostalih pažnje vrijednih sadržaja. Dokumentarno-izložbeni projekt MI.17 tako predstavlja svojevrsnu valorizaciju odrađenog koja posjetiteljima, ponajviše djelatnicima u turizmu, pomaže u cjelovitijem sagledavanju i promišljanju grada kao atraktivne turističke destinacije koja svojim gostima, ali i lokalnom stanovništvu, nudi širok spektar događanja namijenjenih različitim generacijama i afinitetima.
   
 • Radionica: Sustav oporezivanja OPG-ova

  17.11.2017
  LAG Kvarnerski otoci i Hrvatska zajednica računovođa i financijskih djelatnika organiziraju besplatnu radionicu na temu Sustav oporezivanja OPG-ova koja će se 17. studenog 2017. godine, s početkom u 16.00 sati, pod vodstvom Miljenke Cutvarić, održati u Društvenom centru Krk.
 • 7. sjednica Skupštine Turističke zajednice Grada Krka

  21.11.2017
  7. sjednica Skupštine Turističke zajednice Grada Krka održat će se u utorak, 21. studenog 2017. godine, u Konobi Galija u gradu Krku, s početkom u 10.00 sati.
   

16. sjednica Gradskog vijeća Grada Krka

16. sjednica Gradskog vijeća Grada Krka, koju saziva njegov predsjednik Josip Staničić, održati će se 15. studenog 2011. (utorak) u Maloj vijećnici Grada Krka s početkom u 17.00 sati, a predložen je sljedeći Dnevni red.

 

01. Usvajanje Zapisnika 15. sjednice Gradskog vijeća Grada Krka, održane 23. kolovoza 2011. godine.

 

02. Prijedlog Odluke o I. Izmjeni Proračuna Grada Krka za 2011. godine.

Predlagatelj: Gradonačelnik.

 

03. Prijedlog Odluke o izradi Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja predjela Mali Kankul u gradu Krku.

Predlagatelj: Gradonačelnik.

 

04. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja UPU 25 - Kamp Glavotok (T3).

Predlagatelj: Gradonačelnik.

 

05. Prijedlog Odluke o izmjeni Sporazuma o sufinanciranju Programu razvoja vodoopskrbe otoka Krka za razdoblje od 2009. do 2012. godine.

Predlagatelj: Gradonačelnik.

 

06. Izvješće o radu Gradonačelnikaza za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2011. godine.

Podnositelj Izvješća: Gradonačelnik.

 

07. Prijedlozi Odluka o darivanju zemljišta, i to:

a) Prijedlog Odluke o darivanju zemljišta (Grad Krk kao darovatelj daruje Ponikvi d.o.o. sa sjedištem u Krku, Vršanska 14, kao obdareniku 1 dijela z.č. 1501/5, k.o. Krk, koji suvlasnički dio ima površinu od 428 m2).

b) Prijedlog Odluke o darivanju zemljišta (Grad Krk kao darovatelj daruje Ponikvi d.o.o. sa sjedištem u Krku, Vršanska 14, kao obdareniku 767/7416 dijela z.č. 1683/1 (k.č. 3979) k.o. Krk - grad, koji suvlasnički dio ima površinu od 767 m2).

Predlagatelj: Gradonačelnik.

 

08. Prijedlog Odluke o I. Izmjeni Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2011. godini.

Predlagatelj: Gradonačelnik.

 

09. Prijedlog Odluke o I. Izmjeni Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2011. godinu.

Predlagatelj: Gradonačelnik.

 

10. Prijedlog Odluke o I. Izmjeni Plana gradnje komunalnih vodnih građevina za 2011. godinu.

Predlagatelj: Gradonačelnik.

 

11. Prijedlog Plana raspodjele sredstava spomeničke rente za 2011. godinu.  

Predlagatelj: Gradonačelnik.

 

12. Prijedlozi za izradu prostornih planova lokalne razine i prijedlozi za izmjene i dopune planova (2011.), i to:

a) Prijedlozi pravnih i fizičkih osoba za pokretanje izmjena i dopuna PPU Grada Krka;

b) Prijedlozi pravnih i fizičkih osoba za pokretanje izrade UPU-a;

c) Prijedlozi pravnih i fizičkih osoba za pokretanje izmjena i dopuna važećih DPU-a.

 

13. Prijedlog Odluke o imenovanju ravnateljice Gradske knjižnice Krk.

Prdlagatelji: Natječajno povjerenstvo za imenovanje ravnateljice i Gradonačelnik.

 

14. Dječji vrtić Katarina Frankopan Krk - prijedlozi zaključaka o davanju prethodne suglasnosti, i to:

a) Prijedlog Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog Izmjena i dopuna Statuta Dječjeg vrtića Katarina Frankopan Krk;

b) Prijedlog Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog Izmjena i dopuna Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića Katarina Frankopan Krk.

Predlagatelji: Upravno vijeće Ustanove i Gradonačelnik.

 

15. Pitanja i odgovori.