Najave

17. sjednica Gradskog vijeća Grada Krka

17. sjednica Gradskog vijeća Grada Krka, koju saziva njegov predsjednik Josip Staničić, održati će se 07. prosinca 2011. (srijeda) u Maloj vijećnici Grada Krka s početkom u 18.00 sati, a predložen je sljedeći Dnevni red.

 

01. Usvajanje Zapisnika 16. sjednice Gradskog vijeća Grada Krka, održane 15. studenog 2011. godine.

 

02. Prijedlog Odluke o Izmjenama i dopunama Detaljnog plana uređenja Zone 26 u gradu Krku.

Predlagatelj: Gradonačelnik.

 

03. Prijedlog Odluke o usvajanju Procjene ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija, te Plana zaštite od požara i tehnoloških eksplozija, i to:

a) Prijedlog Procjene ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija Grada Krka.

b) Prijedlog Plana zaštite od požara i tehnoloških eksplozija Grada Krka.

Predlagatelj: Gradonačelnik.

 

04. Pitanja i odgovori.