Najave

18. sjednica Gradskog vijeća Grada Krka

18. sjednica Gradskog vijeća Grada Krka, koju saziva njegov predsjednik Josip Staničić, održati će se 21. prosinca 2011. (srijeda) u Maloj vijećnici Grada Krka s početkom u 17.00 sati, a predložen je sljedeći Dnevni red.

 

01. Usvajanje Zapisnika sa 17. sjednice Gradskog vijeća Grada Krka održane 07. prosinca 2011. godine.

 

02. 

a) Prijedlog Proračuna Grada Krka za 2012. godinu;

b) Projekcije Proračuna za razdoblje 2013. - 2014. godine;

c) Prijedlog Plana razvojnih programa Grada Krka za razdoblje 2012. - 2014. godine;

d) Prijedozi Programa javnih potreba u društvenim djelatnostima i to:

Prijedlog programa javnih potreba u sportu Grada Krka za 2012. godinu,

Prijedlog programa javnih potreba u kulturi Grada Krka za 2012. godinu,

Prijedlog programa javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Krka za 2012. godinu,

Prijedlog programa javnih potreba u poljoprivredi Grada Krka za 2012. godinu,

Prijedlog programa građanskih inicijativa Grada Krka za 2012. godinu, 

Prijedlog programa za socijalno-humanitarne udruge, klubove, društva i ustanove Grad Krka za 2012. godinu.

Predlagatelj: Gradonačelnik.

 

03. Prijedlog Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Krka za 2012. godinu.

Predlagatelj: Gradonačelnik.

 

04. Prijedlog Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2012. godini.

Predlagatelj: Gradonačelnik.

 

05. Prijedlog Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2012. godinu.

Predlagatelj: Gradonačelnik.

 

06. Prijedlog Plana gradnje komunalnih vodnih građevina za 2012. godinu.

Predlagatelj: Gradonačelnik.

 

07. Prijedlozi Planova davanja koncesija:

a) Prijedlog Plana davanja koncesiju za 2012. godinu;

b) Prjedlog srednjoročnog (trogodišnjeg) Plana davanja koncesija za razdoblje 2012. - 2014. godine.

Predlagatelj: Gradonačelnik.

 

08. Prijedlog Odluke o priključenju građevina i drugih nekretnina na komunalne vodne građevine.

Predlagatelj: Gradonačelnik.

 

09. Prijedlog Odluke o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca i načinu postupanja s napuštenim izgubljenim životinjama.

Predlagatelj: Gradonačelnik.

 

10. Prijedlog Odluke o prodaji zemljišta.

Predlagatelj: Gradonačelnik.

 

11. Prijedlog Odluke o zamjeni zemljišta.

Predlagatelj: Gradonačelnik.

 

12. Prijedlog Odluke o usvajanju Procjene ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara, te okoliša od katastrofa i velikih nesreća, kao i Plana zaštite i spašavanja:

a) Prijedlog Procjene ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara, te okoliša od katastrofa i velikih nesreća za područje Grada Krka;

b) Prijedlog Plana zaštite i spašavanja Grada Krka;

c) Prijedlog Plana civilne zaštite Grada Krka.

Predlagatelj: Gradonačelnik.

 

13. Pitanja i odgovori.