Najave

 • Priključite se četverodijelnom naprednom tečaju fotografije

  04.11.2017
  Foto klub Krk, od 04. do 25. studenog 2017. godine, organizira napredni tečaj fotografije koji će se na različitim krčkim lokacijama - u prirodi ili predavaonici (smještenoj u prostorijama Društvenog centra Krk) - odvijati svake subote (uglavnom) između 11.00 i 13.00 sati, uz mogućnost pomicanja termina, i to u prethodnom dogovoru sa svim polaznicima.
   
 • Posljednji ovogodišnji ciklus besplatnog tečaja za trudnice

  13.11.2017
  Posljednji ovogodišnji ciklus višednevnog tečaja pripreme trudnica za porod i roditeljsku funkciju kojeg organizira Patronažna služba Doma zdravlja Primorsko-goranske županije, Ispostava Krk, započinje 13. studenog u biblioteci Doma zdravlja Krk, na adresi Vinogradska bb u gradu Krku, s početkom u 17.30 sati.
 • Izložba MI.17 - manifestacije + nagrade + suveniri

  14.11.2017
  Iza na prvi pogled kodiranog naziva MI.17 krije se inicijativa Turističke zajednice Grada Krka usmjerena na prezentiranje najznačajnijih gradskih manifestacija, nagrada i novoizabranih suvenira, pored ostalih pažnje vrijednih sadržaja. Dokumentarno-izložbeni projekt MI.17 tako predstavlja svojevrsnu valorizaciju odrađenog koja posjetiteljima, ponajviše djelatnicima u turizmu, pomaže u cjelovitijem sagledavanju i promišljanju grada kao atraktivne turističke destinacije koja svojim gostima, ali i lokalnom stanovništvu, nudi širok spektar događanja namijenjenih različitim generacijama i afinitetima.
   
 • Radionica: Sustav oporezivanja OPG-ova

  17.11.2017
  LAG Kvarnerski otoci i Hrvatska zajednica računovođa i financijskih djelatnika organiziraju besplatnu radionicu na temu Sustav oporezivanja OPG-ova koja će se 17. studenog 2017. godine, s početkom u 16.00 sati, pod vodstvom Miljenke Cutvarić, održati u Društvenom centru Krk.
 • 7. sjednica Skupštine Turističke zajednice Grada Krka

  21.11.2017
  7. sjednica Skupštine Turističke zajednice Grada Krka održat će se u utorak, 21. studenog 2017. godine, u Konobi Galija u gradu Krku, s početkom u 10.00 sati.
   

18. sjednica Gradskog vijeća Grada Krka

18. sjednica Gradskog vijeća Grada Krka, koju saziva njegov predsjednik Josip Staničić, održati će se 21. prosinca 2011. (srijeda) u Maloj vijećnici Grada Krka s početkom u 17.00 sati, a predložen je sljedeći Dnevni red.

 

01. Usvajanje Zapisnika sa 17. sjednice Gradskog vijeća Grada Krka održane 07. prosinca 2011. godine.

 

02. 

a) Prijedlog Proračuna Grada Krka za 2012. godinu;

b) Projekcije Proračuna za razdoblje 2013. - 2014. godine;

c) Prijedlog Plana razvojnih programa Grada Krka za razdoblje 2012. - 2014. godine;

d) Prijedozi Programa javnih potreba u društvenim djelatnostima i to:

Prijedlog programa javnih potreba u sportu Grada Krka za 2012. godinu,

Prijedlog programa javnih potreba u kulturi Grada Krka za 2012. godinu,

Prijedlog programa javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Krka za 2012. godinu,

Prijedlog programa javnih potreba u poljoprivredi Grada Krka za 2012. godinu,

Prijedlog programa građanskih inicijativa Grada Krka za 2012. godinu, 

Prijedlog programa za socijalno-humanitarne udruge, klubove, društva i ustanove Grad Krka za 2012. godinu.

Predlagatelj: Gradonačelnik.

 

03. Prijedlog Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Krka za 2012. godinu.

Predlagatelj: Gradonačelnik.

 

04. Prijedlog Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2012. godini.

Predlagatelj: Gradonačelnik.

 

05. Prijedlog Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2012. godinu.

Predlagatelj: Gradonačelnik.

 

06. Prijedlog Plana gradnje komunalnih vodnih građevina za 2012. godinu.

Predlagatelj: Gradonačelnik.

 

07. Prijedlozi Planova davanja koncesija:

a) Prijedlog Plana davanja koncesiju za 2012. godinu;

b) Prjedlog srednjoročnog (trogodišnjeg) Plana davanja koncesija za razdoblje 2012. - 2014. godine.

Predlagatelj: Gradonačelnik.

 

08. Prijedlog Odluke o priključenju građevina i drugih nekretnina na komunalne vodne građevine.

Predlagatelj: Gradonačelnik.

 

09. Prijedlog Odluke o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca i načinu postupanja s napuštenim izgubljenim životinjama.

Predlagatelj: Gradonačelnik.

 

10. Prijedlog Odluke o prodaji zemljišta.

Predlagatelj: Gradonačelnik.

 

11. Prijedlog Odluke o zamjeni zemljišta.

Predlagatelj: Gradonačelnik.

 

12. Prijedlog Odluke o usvajanju Procjene ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara, te okoliša od katastrofa i velikih nesreća, kao i Plana zaštite i spašavanja:

a) Prijedlog Procjene ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara, te okoliša od katastrofa i velikih nesreća za područje Grada Krka;

b) Prijedlog Plana zaštite i spašavanja Grada Krka;

c) Prijedlog Plana civilne zaštite Grada Krka.

Predlagatelj: Gradonačelnik.

 

13. Pitanja i odgovori.