Najave

05. sjednica Gradskog vijeća Grada Krka

05. sjednica Gradskog vijeća Grada Krka, koju saziva njegov predsjednik Josip Staničić, održati će se 28. studenog 2013. godine (četvrtak) u Maloj vijećnici Grada Krka s početkom u 18.00 sati, a predložen je sljedeći Dnevni red.

 

01. Usvajanje Zapisnika s 04. sjednice Gradskog vijeća Grada Krka, održane  29. listopada 2013. godine.

 

02. Prijedlog Odluke o usvajanju Programa ukupnog razvoja Grada Krka za razdoblje od 2014. do 2021. godine.

Predlagatelj: Gradonačelnik.

 

03. Prijedlog Odluke o vrijednosti boda B za izračun komunalne naknade.

Predlagatelj: Gradonačelnik.

 

04. Prijedlog Odluke o usvajanju Interdisciplinarne strategije nulte emisije stakleničkih plinova za integrirani održivi razvoj otoka Krka.

Predlagatelj: Gradonačelnik.

 

05. Prijedlozi planova davanja koncesija:

 

  • Prijedlog Plana davanja koncesija za 2014. godinu;

  • Prijedlog Srednjoročnog (trogodišnjeg) plana davanja koncesija za razdoblje od 2014. do 2016. godine.

 

Predlagatelj: Gradonačelnik.

 

06. Izvješće vezano za plaćanje naknade za deposedirano građevinsko zemljište u k.o. Krk - grad Krk po zahtjevu Fiorella Fiorentina, Grazielle Fiorentin i drugih.

Podnositelj izvješća: Gradonačelnik.

 

07. Izvješće o stanju sigurnosti na području otoka Krka i lokalnih samouprava za vrijeme trajanja turističke sezone 2013. godine.

Podnositelj izvješća: Policijska postaja Krk

 

08. Pitanja i odgovori.