Najave

 • Zabavite se uz program Krčkog karnevala!

  07.01.2018
  Kao što tradicija nalaže, u nedjelju, 07. siječnja 2018. godine, u 11.00 sati, na Veloj placi u Krku započenje Krčki karneval, i to podizanjem karnevalske zastave, ali i predajom gradskih ključeva u ruke uvijek raspoloženih maškara. Ovogodišnja manifestacija broji tri karnevalske zabave subotom (06. i 20. siječnja te 03. veljače) i jednako toliko dječjih reduta nedjeljom (07. i 21. siječnja te 04. veljače), kada će u šatoru smještenom na autobusnom kolodvoru sve one željne dobre zabave redom razveseljavati Mladen Grdović, Dražen Zečić i Jole. Maskirane zabave subotom startaju u 21.00, dok je mališanima karnevalski šator na raspolaganju od 16.00 sati gdje ih uz dobru svirku očekuju i nagrade za najbolje maske. Zatvaranje kranevala uz spuštanje karnevalske zastave, vraćanje gradskih ključeva i spaljivanje pusta, a sve to uz dobru maskiranu feštu, krafne, fritule i ostale krčke delicije, bit će u utorak, 13. veljače, u popodnevnim satima, priređeno na Gradskoj rivi i Veloj placi. Za režiju svih karnevalskih zabava, kao i prethodnih godina, zaduženi su članovi Karnevalske udruge Povero Krko.
 • Ćiro i Gospođica Neću kao uvod u treću sezonu programa Vama glumimo

  19.01.2018
  Krčki Centar za kulturu, od siječnja 2018. godine, iznova započinje s programom Vama glumimo kojim će biti obuhvaćeni kazališni programi za djecu i odrasle, a odvijat će se sve do travnja, i to trećeg petka i subote u mjesecu, s time da je petak rezerviran za gostovanja predstava namijenjenih odraslima, dok je subota posvećena djeci.
 • Info dan HBOR-a u gradu Krku: Savjetovanje namijenjeno poduzetnicima

  22.01.2018
  HBOR-ov Područni ured za Primorje i Gorski kotar u suradnji s LAG-om Kvarnerski otoci te Udruženjem obrtnika otoka Krka organizira individualne razgovore poduzetnika s voditeljicom Područnog ureda Vesnom Bartolović Staničić, koji će se, 22. siječnja 2018. godine, između 10.00 i 14.00 sati, odvijati u sjedištu LAG-a Kvarnerski otoci, Vršanska 14, u gradu Krku.

08. sjednica Gradskog vijeća Grada Krka

08. sjednica Gradskog vijeća Grada Krka, koju saziva njegov predsjednik Josip Staničić, održati će se 11. ožujka 2014. godine (utorak) u Maloj vijećnici Grada Krka s početkom u 18.00 sati, a predložen je sljedeći Dnevni red

 

01. Usvajanje Zapisnika sa 06. sjednice Gradskog vijeća Grada Krka održane 20. prosinca 2013. godine.

 

02. Usvajanje Zapisnika sa 07. sjednice Gradskog vijeća Grada Krka održane 17. siječnja 2014. godine.

 

03. Prijedlog Odluke o izboru članova mjesnih odbora na području Grada Krka.

Predlagatelj: Gradonačelnik.

 

04. Izvješće godišnjeg Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2013. godinu.

Predlagatelj: Gradonačelnik.

 

05. Izvješće godišnjeg Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2013. godinu.

Predlagatelj: Gradonačelnik.

 

06. Izvješće godišnjeg Plana gradnje komunalnih vodnih građevina za 2013. godinu.

Predlagatelj: Gradonačelnik.

 

07. Prijedlog Odluke o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi.

Predlagatelj: Gradonačelnik.

 

08. Prijedlog Odluke o povjeravanju komunalnih poslova održavanja površina zelenika na području Grada Krka.

Predlagatelj: Gradonačelnik.

 

09. Donošenje Odluke o prodaji nekretnine u vlasništvu Grada Krka - objekta Neptun, izgrađenog na k.č. 2518/2, k.o. Krk - grad (gr.č. 438/1, k.o. Krk).

Predlagatelj: Gradonačelnik.

 

10. Prijedlog Odluke o pokretanju postupka koji prethodi postupku potpunog izvlaštenja nekretnina koje ulaze u sustav prometnice na području Kartec, u gradu Krku, prema lokacijskoj dozvoli, klasa: UP/I-350-05/13-03/48, od 07. listopada 2013. godine.

Predlagatelj: Gradonačelnik.

 

11. Prijedlozi akata iz područja zaštite i spašavanja na području Grada Krka, i to:

 

 • Prijedlog Analize stanja sustava zaštite i spašavanja na području Grada Krka za 2013. godinu,

 • Prijedlog Smjernica za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području Grada Krka za 2014. godinu.

 

Predlagatelj: Gradonačelnik.

 

12. Prijedlog Odluke o pokretanju postupka izbora članova Savjeta mladih Grada Krka javnim pozivom.

Predlagatelj: Gradonačelnik.

 

13. Prijedlog Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Centra za kulturu Grada Krka.

Predlagatelj: Gradonačelnik i ravnateljica Centra.

 

14. Izvješće o aktivnostima na zaštiti Puntarske drage (u periodu od listopada 2012. do veljače 2014. godine).

Predlagatelj: Zamjenik gradonačelnika.

 

15. Pitanja i odgovori.