Najave

 • Zabavite se uz program Krčkog karnevala!

  07.01.2018
  Kao što tradicija nalaže, u nedjelju, 07. siječnja 2018. godine, u 11.00 sati, na Veloj placi u Krku započenje Krčki karneval, i to podizanjem karnevalske zastave, ali i predajom gradskih ključeva u ruke uvijek raspoloženih maškara. Ovogodišnja manifestacija broji tri karnevalske zabave subotom (06. i 20. siječnja te 03. veljače) i jednako toliko dječjih reduta nedjeljom (07. i 21. siječnja te 04. veljače), kada će u šatoru smještenom na autobusnom kolodvoru sve one željne dobre zabave redom razveseljavati Mladen Grdović, Dražen Zečić i Jole. Maskirane zabave subotom startaju u 21.00, dok je mališanima karnevalski šator na raspolaganju od 16.00 sati gdje ih uz dobru svirku očekuju i nagrade za najbolje maske. Zatvaranje kranevala uz spuštanje karnevalske zastave, vraćanje gradskih ključeva i spaljivanje pusta, a sve to uz dobru maskiranu feštu, krafne, fritule i ostale krčke delicije, bit će u utorak, 13. veljače, u popodnevnim satima, priređeno na Gradskoj rivi i Veloj placi. Za režiju svih karnevalskih zabava, kao i prethodnih godina, zaduženi su članovi Karnevalske udruge Povero Krko.
 • Ćiro i Gospođica Neću kao uvod u treću sezonu programa Vama glumimo

  19.01.2018
  Krčki Centar za kulturu, od siječnja 2018. godine, iznova započinje s programom Vama glumimo kojim će biti obuhvaćeni kazališni programi za djecu i odrasle, a odvijat će se sve do travnja, i to trećeg petka i subote u mjesecu, s time da je petak rezerviran za gostovanja predstava namijenjenih odraslima, dok je subota posvećena djeci.
 • Info dan HBOR-a u gradu Krku: Savjetovanje namijenjeno poduzetnicima

  22.01.2018
  HBOR-ov Područni ured za Primorje i Gorski kotar u suradnji s LAG-om Kvarnerski otoci te Udruženjem obrtnika otoka Krka organizira individualne razgovore poduzetnika s voditeljicom Područnog ureda Vesnom Bartolović Staničić, koji će se, 22. siječnja 2018. godine, između 10.00 i 14.00 sati, odvijati u sjedištu LAG-a Kvarnerski otoci, Vršanska 14, u gradu Krku.

10. sjednica Gradskog vijeća Grada Krka

10. sjednica Gradskog vijeća Grada Krka, koju saziva njegov predsjednik Josip Staničić, održati će se 03. srpnja 2014. godine (četvrtak) u Maloj vijećnici Grada Krka s početkom u 18.30 sati, a predložen je sljedeći Dnevni red.

 

01. Usvajanje Zapisnika s 09. sjednice Gradskog vijeća Grada Krka održane 22. travnja 2014. godine.

 

02. Prijedlog Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Krka za 2013. godinu s prilozima:

 

 • Izvještaj o kapitalnom projektu izgradnje školske sportske dvorane u gradu Krku;

 • Knjiga izdanih računa 2013. godine;

 • Izvještaj o prihodima i rashodima od 01. siječnja do 31. prosinca 2013. godine, HBOR - sredstva od poreza na dohodak za razvoj otoka;

 • Izvod iz knjige javnog duga za 2013. godinu;

 • Tekuća proračunska rezerva za 2013. godinu.

 

Predlagatelj: Gradonačelnik.

 

03. Prijedlog Odluke o raspodjeli viška prihoda 2013. godine.

Predlagatelj: Gradonačelnik.

 

04. Prijedlog Izmjena Statuta Grada Krka.

Predlagatelj: Gradonačelnik.

 

05. Prijedlog Odluke o uključenju Grada Krka u program POS-a i prijenosu prava vlasništva z.č. 2286, k.o. grad Krk u korist APN-a.

Predlagatelj: Gradonačelnik.

 

06. Prijedlog Odluke o socijalnoj skrbi.

Predlagatelj: Gradonačelnik.

 

07. Prijedlog Odluke o Izmjenama i dopunama Odluke o komunalnim djelatnostima na području Grada Krka.

Predlagatelj: Gradonačelnik.

 

08. Prijedlog Odluke o dodjeli obavljanja javne usluge prikupljanja mješanog i biorazgradivog komunalnog otpada na području Grada Krka TD Ponikve eko otok Krk.

Predlagatelj: Gradonačelnik.

 

09. Prijedlog Odluke o zamjeni zemljišta.

Predlagatelj: Gradonačelnik.

 

10. Prijedlog Odluke o osnivanju Savjeta mladih Grada Krka.

Predlagatelj: Gradonačelnik.

 

11. Prijedlog Odluke o kriterijima za financiranje Javne vatrogasne postrojbe Grada Krka za 2014. godinu.

Predlagatelj: Gradonačelnik.

 

12. Izvješće o izvršenju Plana gospodarenja otpadom Grada Krka za 2013. godinu.

Predlagatelj: Gradonačelnik.

 

13. Izvješće o obročnoj otplati naknade za deposedirano građevinsko zemljište u k.o. Krk po Rješenju Ureda državne uprave u PGŽ, Pododsjeku za opću upravu, društvene djelatnosti i imovinsko-pravne poslove, Ispostave Krk, klasa: UP/-944-07/08-01/4-MS, ur. br.: 2170-10-01-10-19, od 23. lipnja 2010. godine.

Podnositelj izvješća: Gradonačelnik.

 

14. Prijedlog Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog Izmjena i dopuna Statuta Dječjeg vrtića Katarina Frankopan Krk.

 

15. Pitanja i odgovori.