Najave

 • Zabavite se uz program Krčkog karnevala!

  07.01.2018
  Kao što tradicija nalaže, u nedjelju, 07. siječnja 2018. godine, u 11.00 sati, na Veloj placi u Krku započenje Krčki karneval, i to podizanjem karnevalske zastave, ali i predajom gradskih ključeva u ruke uvijek raspoloženih maškara. Ovogodišnja manifestacija broji tri karnevalske zabave subotom (06. i 20. siječnja te 03. veljače) i jednako toliko dječjih reduta nedjeljom (07. i 21. siječnja te 04. veljače), kada će u šatoru smještenom na autobusnom kolodvoru sve one željne dobre zabave redom razveseljavati Mladen Grdović, Dražen Zečić i Jole. Maskirane zabave subotom startaju u 21.00, dok je mališanima karnevalski šator na raspolaganju od 16.00 sati gdje ih uz dobru svirku očekuju i nagrade za najbolje maske. Zatvaranje kranevala uz spuštanje karnevalske zastave, vraćanje gradskih ključeva i spaljivanje pusta, a sve to uz dobru maskiranu feštu, krafne, fritule i ostale krčke delicije, bit će u utorak, 13. veljače, u popodnevnim satima, priređeno na Gradskoj rivi i Veloj placi. Za režiju svih karnevalskih zabava, kao i prethodnih godina, zaduženi su članovi Karnevalske udruge Povero Krko.
 • Ćiro i Gospođica Neću kao uvod u treću sezonu programa Vama glumimo

  19.01.2018
  Krčki Centar za kulturu, od siječnja 2018. godine, iznova započinje s programom Vama glumimo kojim će biti obuhvaćeni kazališni programi za djecu i odrasle, a odvijat će se sve do travnja, i to trećeg petka i subote u mjesecu, s time da je petak rezerviran za gostovanja predstava namijenjenih odraslima, dok je subota posvećena djeci.
 • Info dan HBOR-a u gradu Krku: Savjetovanje namijenjeno poduzetnicima

  22.01.2018
  HBOR-ov Područni ured za Primorje i Gorski kotar u suradnji s LAG-om Kvarnerski otoci te Udruženjem obrtnika otoka Krka organizira individualne razgovore poduzetnika s voditeljicom Područnog ureda Vesnom Bartolović Staničić, koji će se, 22. siječnja 2018. godine, između 10.00 i 14.00 sati, odvijati u sjedištu LAG-a Kvarnerski otoci, Vršanska 14, u gradu Krku.

12. sjednica Gradskog vijeća Grada Krka

12. sjednica Gradskog vijeća Grada Krka, koju saziva njegov predsjednik Josip Staničić, održati će se 27. studenog 2014. godine (četvrtak) u Maloj vijećnici Grada Krka s početkom u 18.00 sati, a predložen je sljedeći Dnevni red.

 

01. Usvajanje Zapisnika s 11. sjednice Gradskog vijeća Grada Krka, održane 24. rujna 2014. godine.

 

02. Prijedlozi Proračuna, Projekcija, Plana razvojnih programa i Programa javnih potreba:

 

a) Prijedlog Proračuna Grada Krka za 2015. godinu i Projekcija Proračuna za razdoblje od 2016. do 2017. godine;

b) Prijedlog Plana razvojnih programa Grada Krka za razdoblje od 2015. do 2017. godine;

c) Prijedlozi Programa javnih potreba u društvenim djelatnostima, i to:

 

 • Prijedlog Programa javnih potreba u sportu Grada Krka za 2015. godinu,

 • Prijedlog Programa javnih potreba u kulturi Grada Krka za 2015. godinu,

 • Prijedlog Programa javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Krka za 2015. godinu,

 • Prijedlog Programa javnih potreba u poljoprivredi Grada Krka za 2015. godinu,

 • Prijedlog Programa za socio-humanitarne udruge, klubove, društva i ustanove Grada Krka za 2015. godinu,

 • Prijdlog Programa građanskih inicijativa Grada Krka za 2015. godinu.

 

Predlagatelj: Gradonačelnik.

 

03. Prijedlozi Programa/Planova raspodjele sredstava, i to:

 

a) Prijedlog Programa raspodjele boravišne pristojbe za 2015. godinu;

b) Prijedlog Programa korištenja ekološke pristojbe za 2015. godinu;

c) Prijedlog Plana raspodjele sredstava spomeničke rente za 2015. godinu.

 

Predlagatelj: Gradonačelnik.

 

04. Prijedlog Odluke o izvršenju Proračuna Grada Krka za 2015. godinu.

Predlagatelj: Gradonačelnik.

 

05. Prijedlog Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2015. godini.

Predlagatelj: Gradonačelnik.

 

06. Prijedlog Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2015. godini.

Predlagatelj: Gradonačelnik.

 

07. Prijedlog Odluke o povjeravanju obavljanja komunalne djelatnosti - izvođenja radova na obnovi vodoravne prometne signalizacije na nerazvrstanim cestama na području Grada Krka.

Predlagatelj: Gradonačelnik.

 

08. Prijedlozi odluka o ukidanju statusa javnog dobra, i to:

 

a) Prijedlog Odluke o ukidanju statusa javnog dobra na z.č. 3474/3, k.o. Poljica, površine 102 m2, upisane u zemljišnoj knjizi Općinskog suda u Krku u Popis I, kao javno dobro - putevi;

b) Prijedlog Odluke o ukidanju statusa javnog dobra na gr.č. 118, k.o. Skrpčići, površine 14 m2 i z.č. 1385/7, k.o. Skrpčići, površine 24 m2, obje upisane u zemljišnoj knjizi Općinskog suda u Krku u Popis I, kao javno dobro - putevi;

c) Prijedlog Odluke o ukidanju statusa javnog dobra na z.č. 1053/2, k.o. Krk (k.č. 2196/1, k.o. grad Krk), površine 533 m2, upisane u zemljišnoj knjizi Općinskog suda u Krku u z.k.ul., kao opće dobro.

 

Predlagatelj: Gradonačelnik.

 

09. Prijedlog Odluke o darivanju zemljišta; Grad Krk kao darovatelj daruje TD Ponikve voda d.o.o. sa sjedištem u Krku, Vršanska 14, kao obdarenku ½ dijela z.č. 1683/4, k.o. Krk (dio k.č. 3979, k.o. grad Krk), koji suvlasnički dio ima površinu od 795 m2, za izgradnju gravitacijskog kolektora s pristupnom cestom do uređaja za pročišćavanje otpadnih voda.

Predlagatelj: Gradonačelnik.

 

10. Prijedlog Odluke o izuzeću od plaćanja naknade za razvoj.

Predlagatelj: Gradonačelnik.

 

11. Prijedlog Odluke o imenovanju dva člana Natječajnog povjerenstva za imenovanje ravnatelja Centra za kulturu Grada Krka.

Predlagatelj: Gradonačelnik.

 

12. Pitanja i odgovori.