Najave

14. sjednica Gradskog vijeća Grada Krka

14. sjednica Gradskog vijeća Grada Krka, koju saziva njegov predsjednik Josip Staničić, održati će se 19. ožujka 2015. godine (u četvrtak) u Maloj vijećnici Grada Krka s početkom u 18.00 sati, a predložen je sljedeći Dnevni red.

 

01. Usvajanje Zapisnika s 13. sjednice Gradskog vijeća Grada Krka, održane 22. 12. 2014. godine.

Materijal preuzmite: ovdje.

 

02. Prijedlog Izvješća godišnjeg Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2014. godinu.

Materijal preuzmite: ovdje.

 

Podnositelj Izvješća: Gradonačelnik.

 

03. Prijedlog Izvješća o izvršenju Programa gradnje, objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2014. godinu.

Materijal preuzmite: ovdje.

 

Podnositelj Izvješća: Gradonačelnik.

 

04. Izvještaj o radu gradonačelnika Grada Krka za razdoblje od 01. 07. do 31. 12. 2014. godine.

Materijal preuzmite: ovdje.

 

Podnositelj Izvješća: Gradonačelnik.

 

05. Prijedlog Izvješća o izvršenju Plana gospodarenja otpadom za 2014. godinu.

Materijal preuzmite: ovdje.

 

Podnositelj Izvješća: Gradonačelnik.

 

06. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom doprinosu.

Materijal preuzmite: ovdje.

 

Predlagatelj: Gradonačelnik.

 

07. Prijedlog Odluke o prodaji zemljišta (z.č. 1289, površine 1905 m2, k.o. Krk, u naravi neizgrađeno građevinsko zemljište u privrednoj zoni grada Krka).

Materijal preuzmite: ovdje.

 

Predlagatelj: Gradonačelnik.

 

08. Prijedlog Odluke o osiguranju sredstava za rad Područnog osnovnoškolskog odjela Grazbene škole Ivana Matetića Ronjgova u Krku.

Materijal preuzmite: ovdje.

 

Predlagatelj: Gradonačelnik.

 

09. Prijedlog Odluke o imenovanju ravnateljice Centra za kulturu Grada Krka.

Materijal preuzmite: ovdje.

 

Predlagatelji: Natječajno povjerenstvo i Odbor za izbor, imenovanja i razrješenja.

 

10. Pitanja i odgovori.