Najave

 • Mjeseca hrvatske knjige u Korniću: Književna večer

  21.10.2017
  U povodu Mjeseca hrvatske knjige, Katedra Čakavskog sabora Kornić, u subotu 21. listopada 2017. godine, u prostoru Zavičajne etnografske zbirke Kornić, s početkom u 18.00 sati, u okviru kulturnog programa, imat će podsjetnik na četiri u nakladi Katedre dosad objavljene knjige, s time da će potporu manifestaciji pružiti vrbničko Kulturno društvo Frankopan i krčka Udruga Knezovi Krčki Frankopani.
 • Mala staroslavenska akademija: Dr. Antun Mahnić (1897. - 1920.), krčki biskup

  24.10.2017
  Ovogodišnja, 20. po redu Mala staroslavenska akademija, za čiju je organizaciju već tradicionalno zadužena Osnovna škola Fran Krsto Frankopan, odvijat će se u gradu Krku između 24. i 27. listopada, istražujući u povodu svog jubileja život i djelo dr. Antuna Mahnića, istaknutog krčkog biskupa, glagoljaša, preporoditelja, humanista i izdavača.
   
 • Mjeseca hrvatske knjige u Krku: Promocija knjiga Sopile i Bakine priče

  27.10.2017
  U povodu Mjeseca hrvatske knjige, Udruga za promicanje kulturnog stvaralaštva Tinta 910 u suradnji s Gradskom knjižnicom Krk, 27. listopada 2017. godine, u prostoru Gradske knjižnice Krk (Kvarnerska 23), s početkom u 10.00 sati, organizira promociju knjiga Sopile autorice Anite Rončević i Bakine priče autorice Marije Meri Minić. Moderiranje ovog književnog programa povjereno je Diani Rosandić Živković.
   
 • Priključite se četverodijelnom naprednom tečaju fotografije

  04.11.2017
  Foto klub Krk, od 04. do 25. studenog 2017. godine, organizira napredni tečaj fotografije koji će se na različitim krčkim lokacijama - u prirodi ili predavaonici (smještenoj u prostorijama Društvenog centra Krk) - odvijati svake subote (uglavnom) između 11.00 i 13.00 sati, uz mogućnost pomicanja termina, i to u prethodnom dogovoru sa svim polaznicima.
   

20. sjednica Gradskog vijeća Grada Krka

20. sjednica Gradskog vijeća Grada Krka, koju saziva predsjednik Marinko Pavlić, održat će se u utorak, 24. svibnja 2016. godine, u Maloj vijećnici Grada Krka s početkom u 19.00 sati, a predložen je sljedeći Dnevni red.

 

01. Prestanak mirovanja mandata članici Gradskog vijeća i prestanak obnašanja dužnosti zamjenice članice Gradskog vijeća i to:

 

a) Izvješće Mandatne komisije s prilozima (zahtjev za prekid mirovanja mandata Ive Radošević iz Krka),

b) Prijedlog Odluke o prestanku mirovanja mandata članici Gradskog vijeća i prestanku obnašanja dužnosti zamjenice članice Gradskog vijeća.

 

Materijal preuzmite: ovdje.

 

02. Usvajanje Zapisnika s 19. Sjednice Gradskog vijeća Grada Krka, održane 10. ožujka 2016. godine.

 

Materijal preuzmite: ovdje.

 

03. Prijedlog Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Krka za 2015. godinu s prilozima:

 

a) Knjiga izdanih računa 2015. godine,

b) Izvještaj o prihodima i rashodima od 01. siječnja do 31. prosinca 2015. godine, HBOR - sredstva od poreza na dohodak za razvoj otoka,

c) Izvod iz knjige javnog duga za 2015. godinu,

d) Utrošak proračunske pričuve za 2015. godinu,

e) Financijski izvještaji proračunskih korisnika Grada Krka za 2015. godinu: 

→ Centra za kulturu Grada Krka,

→ Gradske knjižnice Krk, 

→ Javne vatrogasne postrojbe Grada Krka,   

→ Dječjeg vrtića Katarina Frankopan Krk.

 

Podnositelj Izvještaja: Gradonačelnik. 

 

Materijale preuzmite ovdje: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.

 

04. Prijedlog Odluke o raspodjeli rezultata za 2015. godinu.

Predlagatelj: Gradonačelnik. 

 

Materijal preuzmite: ovdje.

 

05. Prijedlozi Izvješća o izvršenju Programa/Plana raspodjele sredstava boravišne, ekološke i spomeničke pristojbe/rente.

Predlagatelj: Gradonačelnik. 

 

Materijale preuzmite ovdje: 1, 2, 3.

 

06. Prijedlog Odluke o kapitalnom projektu Grada Krka koji je od interesa za razvoj otoka Krka (projekt izgradnje biciklističke staze i šetnice Dunat - Punat).

Predlagatelj: Gradonačelnik. 

 

Materijal preuzmite: ovdje.

 

07. Prijedlog Odluke o prihvaćanju Prijedloga kapitalnih projekata od interesa za razvoj otoka Krka.

 

Materijal preuzmite: ovdje.

 

08. Prijedlog Odluke o kriterijima za financiranje Javne vatrogasne postrojbe Grada Krka za 2016. godinu.

Predlagatelj: Gradonačelnik. 

 

Materijal preuzmite: ovdje.

 

09. Prijedlog Odluke o kupnji zemljišta; k.č. 3865/5 (z.č. 1587/5) k.o. Krk - grad, k.č. 3865/7 (z.č. 1587/7) k.o. Krk - grad i k.č. 3865/2 (z.č. 1587/2) k.o. Krk - grad, sve upisane u z.k.ul. 3461 k.o. Krk, koje zemljište je predviđeno za izgradnju nerazvrstane ceste u dijelu grada Krka (područje Mali Kartec).

Predlagatelj: Gradonačelnik. 

 

Materijal preuzmite: ovdje.

 

10. Prijedlog Odluke o ukidanju statusa javnog dobra, z.č. 3605/1 k.o. Poljica, upisana u zemljišnoj knjizi Općinskog suda u Rijeci, Stalna služba u Krku, u Popis I, kao javno dobro - putevi.

Predlagatelj: Gradonačelnik. 

 

Materijal preuzmite: ovdje.

 

11. Prijedlog Odluke o zamjeni zemljišta, između Adalcize Jurine iz Krka i Grada Krka, na način da imenovana daje u vlasništvo Gradu Krku k.č. 3860/2 k.o. Krk - grad (z.č. 1588/16 k.o. Krk), površine 309 m2 koja je predviđena za izgradnju puta u dijelu grada Krka (područje Mali Kartec), a Grad Krk daje u vlasništvo Adalcizi Jurina 309/7416 dijela k.č. 3979/1 k.o. Krk - grad (z.č. 309/7416 dijela z.č. 1683/1 k.o. Krk) površine 309 m2 koja se nalazi unutar građevinske zone Grada Krka, u zoni sporta i rekreacije, oznake R1 (područje Lunta).

Predlagatelj: Gradonačelnik.

 

Materijal preuzmite: ovdje.

 

12. Prijedlog Odluke  o zamjeni i kupnji zemljišta, između Grada Krka i Milana Sokolovskog iz Krka, Plavnička 7, te Mirjane Hrkman iz Zagreba, Pičmanova 14, za zemljišta na području Mali Kartec i Sv. Petar na području Grada Krka.

Predlagatelj: Gradonačelnik.

 

Materijal preuzmite: ovdje.

 

13. Prijedlog Odluke o kupnji k.č. 2226/4 k.o. Krk - grad (z.č. 1044/10 k.o. Krk), površine 863 m2, vlasništvo Linardić Ljubice iz Rijeke.

Predlagatelj: Gradonačelnik.

 

Materijal preuzmite: ovdje.

 

14. Prijedlog Odluke o osnivanju prava građenja na k.č. 3932/3 k.o. Krk - grad radi izgradnje zgrade Jedriličarskog kluba Plav iz Krka.

Predlagatelj: Gradonačelnik.

 

Materijali će biti objavljeni naknadno.

 

15. Pitanja i odgovori.