Najave

  • Malinska: Radionica Sedam koraka do kredita

    17.10.2017
    Hrvatska banka za obnovu i razvitak (HBOR), Područni ured za Primorje i Gorski kotar, u suradnji s Lokalnom akcijskom grupom Kvarnerski otoci, organizira radionicu na temu Sedam koraka do kredita koja će se održati u utorak, 17. listopada 2017. godine, u upravnoj zgradi Općine Malinska-Dubašnica (Lina Bolmarčića 22, Malinska), s početkom u 13.00 sati.
  • Besplatan preventivni pregled madeža

    17.10.2017
    Gradsko društvo Crvenog križa Krk u suradnji s Nastavnim zavodom za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije, 10. i 17. listopada 2017. godine, između 17.00 i 20.00 sati, nastavlja s programom besplatnog preventivnog pregleda madeža.

21. sjednica Gradskog vijeća Grada Krka

21. sjednica Gradskog vijeća Grada Krka, koju saziva predsjednik Marinko Pavlić, održat će se u srijedu, 27. srpnja 2016. godine, u Maloj vijećnici Grada Krka s početkom u 19.30 sati, a predložen je sljedeći Dnevni red.

 

01. Usvajanje Zapisnika s 20. Sjednice Gradskog vijeća Grada Krka, održane 24. svibnja 2016. godine.

 

Materijal preuzmite: ovdje.

 

02. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Proračuna Grada Krka za 2016. i Projekcija za 2017. i 2018. godinu.

Predlagatelj: Gradonačelnik. 

 

Materijale preuzmite ovdje: 1, 2, 3.

 

03. Prijedlog Odluke o kapitalnom projektu Grada Krka koji je od interesa za razvoj otoka Krka - Projekt adaptacije Velike vijećnice Grada Krka. 

Predlagatelj: Gradonačelnik.

 

Materijal preuzmite: ovdje.

 

04. Prijedlozi Odluka o sufinanciranju nabave školskih knjiga za učenike osnovne i srednje škole, i to:

 

a) Prijedlog Odluke o sufinanciranju troškova nabave školskih knjiga učenicima osnovne škole za školsku 2016./2017. godinu,

b) Prijedlog Odluke o dodjeli jednokratne potpore (stipendije) učenicima srednje škole za školsku 2016./2017. godinu.

 

Predlagatelj: Gradonačelnik.

 

Materijale preuzmite ovdje: 1, 2, 3.

 

05. Prijedlog Odluke o donošenju III. Izmjene i dopune Detaljnog Plana uređenja dijela poslovne Zone 29 na predjelu Sv. Petar u gradu Krku. 

Predlagatelj: Gradonačelnik.

 

Materijale preuzmite ovdje: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14.

 

06. Prijedlog Odluke o donošenju Urbanističkog plana uređenja UPU 2 Kornić.

Predlagatelj: Gradonačelnik.

 

Materijale preuzmite ovdje: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21.

 

07. Prijedlog Odluke o raspisivanju natječaja radi osnivanja prava građenja (na nekretnini u vlasništvu Grada Krka, oznake k.č. 3923/3, površine 1440 m2 k.o. Krk - grad, radi izgradnje građevine sportsko-rekreativne namjene, za rad udruga građana čija je djelatnost prvenstveno iz oblasti sporta i rekreacije na moru).

Predlagatelj: Gradonačelnik.

 

Materijal preuzmite: ovdje.

 

08. Prijedlog Odluke o prodaji zemljišta pod uvjetom (prodaja z.č. 1248/4, upisane u z.k.kul. 4639 k.o. Krk, površine 145 m2 i 21/36 dijela z.č. 1248/2, upisane u z.k.ul. 3226 k.o. Krk, čija površina u vlasništvu Grada iznosi 533 m2. Predmetna prodaja zemljišta je pod uvjetom da TD M.V.R. d.o.o. dokaže da je postao vlasnik svih ostalih nekretnina koje ulaze u sastav nove građevinske parcele).

Predlagatelj: Gradonačelnik.

 

Materijal preuzmite: ovdje.

 

09. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom redu.

Predlagatelj: Gradonačelnik.

 

Materijal preuzmite: ovdje.

 

10. Pitanja i odgovori.