Najave

  • Malinska: Radionica Sedam koraka do kredita

    17.10.2017
    Hrvatska banka za obnovu i razvitak (HBOR), Područni ured za Primorje i Gorski kotar, u suradnji s Lokalnom akcijskom grupom Kvarnerski otoci, organizira radionicu na temu Sedam koraka do kredita koja će se održati u utorak, 17. listopada 2017. godine, u upravnoj zgradi Općine Malinska-Dubašnica (Lina Bolmarčića 22, Malinska), s početkom u 13.00 sati.
  • Besplatan preventivni pregled madeža

    17.10.2017
    Gradsko društvo Crvenog križa Krk u suradnji s Nastavnim zavodom za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije, 10. i 17. listopada 2017. godine, između 17.00 i 20.00 sati, nastavlja s programom besplatnog preventivnog pregleda madeža.

22. sjednica Gradskog vijeća Grada Krka

22. sjednica Gradskog vijeća Grada Krka, koju saziva predsjednik Marinko Pavlić, održat će se u utorak, 18. listopada 2016. godine, u Maloj vijećnici Grada Krka s početkom u 18.00 sati, a predložen je sljedeći Dnevni red.

 

01. Usvajanje Zapisnika s 21. Sjednice Gradskog vijeća Grada Krka, održane 27. srpnja 2016. godine.

 

Materijal preuzmite: ovdje.

 

02. Prijedlog Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Krka za 2016. godinu.

Predlagatelj: Gradonačelnik. 

 

Materijal preuzmite: ovdje.

 

03. Izvještaj o radu gradonačelnika Grada Krka za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2016. godine. 

Podnositelj: Gradonačelnik.

 

Materijal preuzmite: ovdje.

 

04. Prijedlog Plana razvoja i mreže dječjih vrtića na području Grada Krka te općina Omišalj, Malinska-Dubašnica, Dobrinj, Vrbnik i Baška.

Predlagatelj: Gradonačelnik i Dječji vrtić Katarina Frankopan Krk.

 

Materijal preuzmite: ovdje.

 

05. Prijedlozi planova davanja koncesija, i to:

 

a) Prijedlog Godišnjeg plana davanja koncesija za 2017. godinu;

b) Prijedlog Srednjoročnog plana davanja koncesija za razdoblje od 2017. do 2019. godine.

 

Predlagatelj: Gradonačelnik.

 

Materijal preuzmite: ovdje.

 

06. Prijedlog Odluke o osnivanju prava građenja (na nekretnini u vlasništvu Grada Krka, oznake k.č. 3932/3, površine 1.440 m2, k.o. grad Krk, u korist nositelja prava građenja: Jedriličarski klub Plav, OIB 05478483564, sa sjedištem u Krku, Senjska 2).

Predlagatelj: Gradonačelnik.

 

Materijal preuzmite: ovdje.

 

07. Prijedlog Odluke o zamjeni zemljišta radi izgradnje prometnice na području Lunte u gradu Krku (k.č. 3895/1, 3894, k.o. grad Krk).

Predlagatelj: Gradonačelnik.

 

Materijal preuzmite: ovdje.

 

08. Prijedlog Odluke o usvajanju Procjene ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara te okoliša od katastrofa i velikih nesreća te Plana zaštite i spašavanja Grada Krka.

Predlagatelj: Gradonačelnik.

 

Materijal preuzmite: ovdje.

 

09. Prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o dodjeli stipendija učenicima srednjih škola i studentima.

Predlagatelj: Gradonačelnik.

 

Materijal preuzmite: ovdje.

 

10. Prijedlog Odluke o imenovanju ravnateljice Dječjeg vrtića Katarina Frankopan Krk.

Predlagatelj: Gradonačelnik i Upravno vijeće Dječjeg vrtića Katarina Frankopan Krk.

 

Materijal preuzmite: ovdje.

 

11. Informacija o zaprimanju Presude Vrhovnog suda Republike Hrvatske u predmetu plaćene naknade za nacionalizirano zemljište u naselju Krk (Ezio Sintich, Lucijan Sintich i drugi).

 

Materijal preuzmite: ovdje.

 

12. Pitanja i odgovori