Najave

 • Malinska: Radionica Sedam koraka do kredita

  17.10.2017
  Hrvatska banka za obnovu i razvitak (HBOR), Područni ured za Primorje i Gorski kotar, u suradnji s Lokalnom akcijskom grupom Kvarnerski otoci, organizira radionicu na temu Sedam koraka do kredita koja će se održati u utorak, 17. listopada 2017. godine, u upravnoj zgradi Općine Malinska-Dubašnica (Lina Bolmarčića 22, Malinska), s početkom u 13.00 sati.
 • Besplatan preventivni pregled madeža

  17.10.2017
  Gradsko društvo Crvenog križa Krk u suradnji s Nastavnim zavodom za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije, 10. i 17. listopada 2017. godine, između 17.00 i 20.00 sati, nastavlja s programom besplatnog preventivnog pregleda madeža.

23. sjednica Gradskog vijeća Grada Krka

23. sjednica Gradskog vijeća Grada Krka, koju saziva predsjednik Marinko Pavlić, održat će se u utorak, 20. prosinca 2016. godine, u Maloj vijećnici Grada Krka s početkom u 17.00 sati, a predložen je sljedeći Dnevni red.

 

01. Usvajanje Zapisnika s 22. Sjednice Gradskog vijeća Grada Krka, održane 18. listopada 2016. godine.

 

Materijal preuzmite: ovdje.

 

02. Prijedlog Odluke o II. Izmjeni i dopuni Proračuna Grada Krka za 2016. godinu.

Predlagatelj: Gradonačelnik. 

 

Materijal preuzmite ovdje: 1, 2.

 

03. Prijedlog Odluke o II. izmjeni Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Krka za 2016. godinu.

Predlagatelj: Gradonačelnik. 

 

Materijal preuzmite: ovdje.

 

04. Prijedlog Odluke o I. izmjeni Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2016. godini.

Predlagatelj: Gradonačelnik. 

 

Materijal preuzmite: ovdje.

 

05. Prijedlog I. izmjene Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2016. godinu.

Predlagatelj: Gradonačelnik. 

 

Materijal preuzmite: ovdje.

 

06. Prijedlozi izmjena Programa/Plana korištenja/raspodjele sredstava boravišne i ekološke pristojbe te spomeničke rente, i to:

 

 • Prijedlog Izmjene Programa raspodjele boravišne pristojbe za 2016. godinu,

 • Prijedlog Izmjene Programa korištenja ekološke pristojbe za 2016. godinu,

 • Prijedlog Izmjene Plana raspodjele sredstava spomeničke rente za 2016. godinu.

 

Predlagatelj: Gradonačelnik.

 

Materijal preuzmite ovdje: 1, 2, 3.

 

07. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o kriterijima za financiranje Javne vatrogasne postrojbe Grada Krka za 2016. godinu.

Predlagatelj: Gradonačelnik.

 

Materijal preuzmite: ovdje.

 

08. Prijedlog Proračuna Grada Krka za 2017. i Projekcija za 2018. i 2019. godinu.

Predlagatelj: Gradonačelnik.

 

Materijal preuzmite ovdje: 1, 2, 3.

 

09. Prijedlog Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Krka za 2017. godinu.

Predlagatelj: Gradonačelnik.

 

Materijal preuzmite ovdje: 1, 2.

 

10. Prijedlog Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2017. godini.

Predlagatelj: Gradonačelnik.

 

Materijal preuzmite ovdje: 1, 2.

 

11. Prijedlog Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2017. godinu.

Predlagatelj: Gradonačelnik.

 

Materijal preuzmite: ovdje.

 

12. Prijedlozi Programa/Plana korištenja/raspodjele sredstava boravišne i ekološke pristojbe te spomeničke rente, i to:

 

 • Prijedlog Programa raspodjele boravišne pristojbe za 2017. godinu,

 • Prijedlog Programa korištenja sredstava ekološke pristojbe za 2017. godinu,

 • Prijedlog Plana raspodjele sredstava spomeničke rente za 2017. godinu.

 

Predlagatelj: Gradonačelnik.

 

Materijal preuzmite ovdje: 1, 2, 3.

 

13. Prijedlog Odluke o usvajanju Strategije razvoja turizma Grada Krka do 2020. godine.

Predlagatelj: Gradonačelnik.

 

Materijal preuzmite: ovdje.

 

14. Prijedlog Odluke o usvajanju Strategije razvoja turizma otoka Krka do 2020. godine.

Predlagatelj: Gradonačelnik.

 

Materijal preuzmite: ovdje.

 

15. Prijedlog Odluke o suglasnosti za provedbu ulaganja na području Grada Krka.

Predlagatelj: Gradonačelnik.

 

Materijal preuzmite ovdje: 1, 2.

 

16. Prijedlog Odluke o osnivanju Udruge Lokalna akcijska grupa u ribarstvu (LAGUR).

Predlagatelj: Gradonačelnik.

 

Materijal preuzmite ovdje: 1, 2.

 

17. Prijedlog Odluke o ukidanju statusa javnog dobra (na z.č. 1950/16 k.o. Krk - grad, površine 81 m2, upisane u zemljišnoj knjizi Općinskog suda u Krku u z.k.ul. 7539, kao javno dobro, putevi).

Predlagatelj: Gradonačelnik.

 

Materijal preuzmite: ovdje.

 

18. Prijedlog Odluke o ukidanju statusa javnog dobra (k.č. 3193/1 k.o. Krk - grad (z.č. 1956/2 k.o. Krk),  upisane u zemljišnoj knjizi Općinskog suda u Rijeci, Stalna služba u Krku u Popis I., kao javno dobro, putevi).

Predlagatelj: Gradonačelnik.

 

Materijal preuzmite: ovdje.

 

19. Prijedlog Odluke o ukidanju statusa javnog dobra (z.č. 142/135 k.o. Vrh, površine 100 m2,  upisane u zemljišnoj knjizi Općinskog suda u Rijeci, Stalna služba u Krku, u z.k.ul. 2472, kao javno dobro u općoj upotrebi i neotuđivo vlasništvo Grada Krka).

Predlagatelj: Gradonačelnik.

 

Materijal preuzmite: ovdje.

 

20. Prijedlog Odluke o kupnji zemljišta (1/2 dijela k.č. 2065 k.o. Krk - grad - 1/2 dijela z.č. 1361/1 k.o. Krk - ukupne površine 1.081 m2, koja parcela je upisana u z.k.ul. 46, k.o. Krk te je na istoj Grad Krk upisan kao suvlasnik u 1/2 dijela) u zoni M1-1 (zona mješovite pretežito stambene namjene - lokalitet dječjeg igrališta).

Predlagatelj: Gradonačelnik.

 

Materijal preuzmite: ovdje.

 

21. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o naknadi za razvoj.

Predlagatelj: Gradonačelnik.

 

Materijal preuzmite ovdje: 1, 2.

 

22. Prijedlog Odluke o dopuni Odluke o izuzeću od plaćanja naknade za razvoj.

Predlagatelj: Gradonačelnik.

 

Materijal preuzmite ovdje: 1, 2.

 

23. Prijedlog Analize stanja, Smjernica i Godišnjeg plana razvoja sustava civilne zaštite, i to:

 

 • Prijedlog Analize stanja sustava civilne zaštite na području Grada Krka za 2016. godinu,

 • Prijedlog Smjernica za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite Grada Krka za period od 2017. do 2020. godine,

 • Prijedlog Godišnjeg plana razvoja sustava civilne zaštite na području Grada Krka za 2017. godinu.

 

Predlagatelj: Gradonačelnik.

 

Materijal preuzmite ovdje: 1, 2, 3, 4.

 

24. Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na Prijedlog Odluke o kratkoročnom  zaduživanju Grada Krka.

Predlagatelj: Gradonačelnik.

 

Materijal preuzmite ovdje: 1, 2.

 

25. Pitanja i odgovori.