Najave

 • Krk Food Fest: Dani šurlica i šparoga

  08.04.2017
  Između 07. i 30. travnja 2017. godine duž otoka Krka - koji se obzirom na obilje domaćih namirnica smatra oazom autohtone gastronomije, možete krenuti na pravu gastro-turneju koja je dijelom prve proljetne etape Krk Food Festa, manifestacije namijenjene ljubiteljima kvalitetne hrane i jedinstvenih iskustava!
   
 • Radionica: Definiranje utjecaja medija na samopercepciju mladih žena

  27.04.2017
  Mjesec ženskog aktivizma predstavlja projekt riječke Udruge PaRiter, kojem je cilj povezivanje i osnaživanje žena svih generacija na području Primorsko-goranske županije, i to edukacijom o ženskim pravima, rodnoj ravnopravnosti i aktivističkom djelovanju, a ujedno i stvaranjem baze za njihovo umrežavanje i suradnju.
 • Proslava Dana Osnovne škole Fran Krsto Frankopan

  28.04.2017
  Proslava Dana Osnovne škole Fran Krsto Frankopan održat će se 28. travnja 2017. godine u prostorijama škole, s početkom u 10.00 sati.
   
 • Prvomajski inkubator uskoro donosi seriju koncerata i skupnu tematsku izložbu

  29.04.2017
  Ovogodišnje, jedanaesto izdanje Prvomajskog inkubatora, svojevrsnim zagrijavanjem, započelo je već 14. travnja, a (po)trajat će sve do 18. svibnja. Ovaj festival, čiju je organizaciju vodi Udruga Kreativni Krk, kao i dosad, nudit će mnoge žanrovski različite glazbene sadržaje, dopunjene međunarodnom, skupnom izložbom na temu Masovni turizam.
   

24. sjednica Gradskog vijeća Grada Krka

24. sjednica Gradskog vijeća Grada Krka, koju saziva predsjednik Marinko Pavlić, održat će se u četvrtak, 16. ožujka 2017. godine, u Maloj vijećnici Grada Krka s početkom u 18.00 sati, a predložen je sljedeći Dnevni red.

 

01. Usvajanje Zapisnika sa 23. sjednice Gradskog vijeća Grada Krka, održane 20. prosinca 2016. godine.

 

Materijal preuzmite: ovdje.

 

02. Izvješće o izvršenju godišnjeg Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2016. godinu.

Podnositelj Izvješća: Gradonačelnik.

 

Materijal preuzmite: ovdje.

 

03. Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2016. godini.

Podnositelj Izvješća: Gradonačelnik.

 

Materijal preuzmite: ovdje.

 

04. Izvješće o provedenoj stručnoj analizi zaprimljenih inicijativa u svrhu utvrđivanja osnovanosti pokretanja postupka za izradu i donošenje, odnosno izmjenu i dopunu prostorno planske dokumentacije za 2016. godinu.

Podnositelj Izvješća: Gradonačelnik.

 

Materijal preuzmite: ovdje.

 

05. Izvještaj o radu Gradonačelnika Grada Krka za razdoblje od 01. srpnja do 31. prosinca 2016. godine.

Podnositelj Izvješća: Gradonačelnik.

 

Materijal preuzmite: ovdje.

 

06. Prijedlog Odluke o prihvaćanju projekta Projekt prikupljanja, odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda otoka Krka.

Predlagatelj: Gradonačelnik.

 

Materijal preuzmite: ovdje.

 

07. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Krka za 2017. godinu.

Predlagatelj: Gradonačelnik.

 

Materijal preuzmite: ovdje.

 

08. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti i jamstva za zaduživanje Ponikve voda d.o.o. Krk za financiranje projekta Projekt prikupljanja, odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda otoka Krka.

Predlagatelj: Gradonačelnik.

 

Materijal preuzmite: ovdje.

 

09. Prijedlog Odluke o komunalnim djelatnostima Grada Krka.

Predlagatelj: Gradonačelnik.

 

Materijal preuzmite: ovdje.

 

10. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom redu.

Predlagatelj: Gradonačelnik.

 

Materijal preuzmite: ovdje.

 

11. Prijedlog Odluke o određivanju prijevoza pokojnika i pogrebničkih usluga koji se financiraju iz Proračuna Grada Krka. 

Predlagatelj: Gradonačelnik.

 

Materijal preuzmite: ovdje.

 

12. Prijedlog Odluke o suglasnosti za provedbu ulaganja na području Grada Krka za projekt Rekonstrukcija građevine u Krku i prenamjena u Multimedijalni kulturni centar.

Predlagatelj: Gradonačelnik.

 

Materijal preuzmite: ovdje.

 

13. Prijedlog Odluke o suglasnosti za provedbu ulaganja na području Grada Krka za projekt Izgradnja zgrade Jedriličarskog kluba Plav.

Predlagatelj: Gradonačelnik.

 

Materijal preuzmite: ovdje.

 

14. Prijedlog Odluke o ukidanju statusa javnog dobra / z.č. 1394/43 k.o. Krk (k.č. 3280/2 k.o. Krk - grad), površine 71 m2, upisana u zemljišnoj knjizi Općinskog suda u Rijeci, Stalna služba u Krku, u z.k.ul. 7528, kao javno dobro u općoj uporabi i neotuđivo vlasništvo Grada Krka/.

Predlagatelj: Gradonačelnik.

 

Materijal preuzmite: ovdje.

 

15. Prijedlog Odluke o usvajanju/donošenju Revizije procjene ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija Grada Krka i Plana zaštite od požara Grada Krka.

Predlagatelj: Gradonačelnik.

 

Materijal preuzmite: ovdje.

 

16. Pitanja i odgovori.

 

Dopuna:

 

17. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o komunalnom doprinosu.

Predlagatelj: Gradonačelnik.

 

Materijal preuzmite: ovdje.