Najave

 • Kornić: Obilježavanje Mjeseca hrvatske knjige

  21.10.2017
  Povodom Mjeseca hrvatske knjige, Katedra Čakavskog sabora Kornić, u subotu 21. listopada 2017. godine, u prostoru Zavičajne etnografske zbirke Kornić, s početkom u 18.00 sati, u okviru kulturnog programa, imat će podsjetnik na četiri u nakladi Katedre dosad objavljene knjige, s time da će potporu manifestaciji pružiti vrbničko Kulturno društvo Frankopan i krčka Udruga Knezovi Krčki Frankopani.
 • Mala staroslavenska akademija: Dr. Antun Mahnić (1897. - 1920.), krčki biskup

  24.10.2017
  Ovogodišnja, 20. po redu Mala staroslavenska akademija, za čiju je organizaciju već tradicionalno zadužena Osnovna škola Fran Krsto Frankopan, odvijat će se u gradu Krku između 24. i 27. listopada, istražujući u povodu svog jubileja život i djelo dr. Antuna Mahnića, istaknutog krčkog biskupa, glagoljaša, preporoditelja, humanista i izdavača.
   

24. sjednica Gradskog vijeća Grada Krka

24. sjednica Gradskog vijeća Grada Krka, koju saziva predsjednik Marinko Pavlić, održat će se u četvrtak, 16. ožujka 2017. godine, u Maloj vijećnici Grada Krka s početkom u 18.00 sati, a predložen je sljedeći Dnevni red.

 

01. Usvajanje Zapisnika sa 23. sjednice Gradskog vijeća Grada Krka, održane 20. prosinca 2016. godine.

 

Materijal preuzmite: ovdje.

 

02. Izvješće o izvršenju godišnjeg Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2016. godinu.

Podnositelj Izvješća: Gradonačelnik.

 

Materijal preuzmite: ovdje.

 

03. Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2016. godini.

Podnositelj Izvješća: Gradonačelnik.

 

Materijal preuzmite: ovdje.

 

04. Izvješće o provedenoj stručnoj analizi zaprimljenih inicijativa u svrhu utvrđivanja osnovanosti pokretanja postupka za izradu i donošenje, odnosno izmjenu i dopunu prostorno planske dokumentacije za 2016. godinu.

Podnositelj Izvješća: Gradonačelnik.

 

Materijal preuzmite: ovdje.

 

05. Izvještaj o radu Gradonačelnika Grada Krka za razdoblje od 01. srpnja do 31. prosinca 2016. godine.

Podnositelj Izvješća: Gradonačelnik.

 

Materijal preuzmite: ovdje.

 

06. Prijedlog Odluke o prihvaćanju projekta Projekt prikupljanja, odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda otoka Krka.

Predlagatelj: Gradonačelnik.

 

Materijal preuzmite: ovdje.

 

07. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Krka za 2017. godinu.

Predlagatelj: Gradonačelnik.

 

Materijal preuzmite: ovdje.

 

08. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti i jamstva za zaduživanje Ponikve voda d.o.o. Krk za financiranje projekta Projekt prikupljanja, odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda otoka Krka.

Predlagatelj: Gradonačelnik.

 

Materijal preuzmite: ovdje.

 

09. Prijedlog Odluke o komunalnim djelatnostima Grada Krka.

Predlagatelj: Gradonačelnik.

 

Materijal preuzmite: ovdje.

 

10. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom redu.

Predlagatelj: Gradonačelnik.

 

Materijal preuzmite: ovdje.

 

11. Prijedlog Odluke o određivanju prijevoza pokojnika i pogrebničkih usluga koji se financiraju iz Proračuna Grada Krka. 

Predlagatelj: Gradonačelnik.

 

Materijal preuzmite: ovdje.

 

12. Prijedlog Odluke o suglasnosti za provedbu ulaganja na području Grada Krka za projekt Rekonstrukcija građevine u Krku i prenamjena u Multimedijalni kulturni centar.

Predlagatelj: Gradonačelnik.

 

Materijal preuzmite: ovdje.

 

13. Prijedlog Odluke o suglasnosti za provedbu ulaganja na području Grada Krka za projekt Izgradnja zgrade Jedriličarskog kluba Plav.

Predlagatelj: Gradonačelnik.

 

Materijal preuzmite: ovdje.

 

14. Prijedlog Odluke o ukidanju statusa javnog dobra / z.č. 1394/43 k.o. Krk (k.č. 3280/2 k.o. Krk - grad), površine 71 m2, upisana u zemljišnoj knjizi Općinskog suda u Rijeci, Stalna služba u Krku, u z.k.ul. 7528, kao javno dobro u općoj uporabi i neotuđivo vlasništvo Grada Krka/.

Predlagatelj: Gradonačelnik.

 

Materijal preuzmite: ovdje.

 

15. Prijedlog Odluke o usvajanju/donošenju Revizije procjene ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija Grada Krka i Plana zaštite od požara Grada Krka.

Predlagatelj: Gradonačelnik.

 

Materijal preuzmite: ovdje.

 

16. Pitanja i odgovori.

 

Dopuna:

 

17. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o komunalnom doprinosu.

Predlagatelj: Gradonačelnik.

 

Materijal preuzmite: ovdje.