Najave

Lista kandidata za izbor članova Savjeta mladih Grada Krka

Temeljem  Odluke o osnivanju Savjeta mladih Grada Krka (Službene novine Primorsko-goranske županije, broj 37/07), Gradsko vijeće Grada Krka, Odbor za izbor, imenovanja i razrješenja, objavljuje listu kandidata za izbor članova Savjeta mladih Grada Krka.

 

  

Kandidat

  

Predlagatelj

 

 

 

 

 

1.

 

Luka Adžić Kapitanović 

Krk, Kvarnerska 17

rođen 31. 03. 1989. g.

 

Boćarski klub Krk

 

 

 

 

 

2.

 

Maria Elena Brusić

Krk, Slavka Nikolića 38A

rođena 04. 08. 1989. g.

 

UABiA otoka Krka - Forum mladih

 

 

 

 

 

3.

 

Karmen Čabraja

Krk, Zagrebačka 8

rođena 26. 08. 1991. g.

 

HDZ - Gradska organizacija

Grada Krka

 

 

 

 

 

4.

 

Dorotea Čeperić

Krk, Slavka Nikolića 19

rođena 25. 08. 1994. g.

 

Karate klub Krk Croatia

 

 

 

 

 

5.

 

Teo Marević

Krk, Slavka Nikolića 19

rođena 25. 08. 1994. g.

 

Udruga demo bendova grada Krka

 

 

 

 

 

6.

 

Adrian Morić

Krk, Dr. Dinka Vitezića 22

rođen 05. 03. 1989. g.

 

Udruga demo bendova grada Krka

 

 

 

 

 

7.

 

Ana Šikljan

Krk, Josipa Jurja Strossmayera 35

rođena 03. 12. 1998. g.

 

Šahovski klub Krk

  

Temeljem uvodne Odluke, Gradsko vijeće Grada Krka će na način i po postupku utvrđenim Zakonom o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi te Poslovnikom Gradskog vijeća Grada Krka izabrati kandidate u Savjet mladih Grada Krka.