Najave

 • Upisi u sportsko-rekreacijske radionice Udruge Pepice

  22.09.2017
  Obzirom da krčka Udruga za sportsku rekreaciju Pepice ulazi u novu sezonu treniranja, upisi u sportsko-rekreacijske radionice (uz mogućnost informiranja) održat će se 22. rujna 2017. godine, u dvorani Sportsko-rekreacijskog centra Josip Uravić Pepi, s početkom u 18.00 sati. Radionice (total body i low total body) vode Gabi Jurešić, Monika Bajčić i Lucija Petrak, a mjesečna naknadna za dva treninga tjedno iznosi 140,00 kn, a tri 160,00 kn.
   
 • Poljica: Smotra klapskog pjevanja u povodu Kuzmanje

  22.09.2017
  Treća po redu Smotra klapskog pjevanja u povodu Kuzmanje - blagdana sv. Kuzme i Damjana, održat će se u Poljicima, nedaleko grada Krka, i to 22. rujna 2017. godine, s početkom u 19.30 sati, u samom srcu mjesta; na Placi. Kao i prethodnih godina organizaciju ovog festivala preuzeli su domaćini iz Klape Kaštadi.
   
 • 03. sjednica Gradskog vijeća Grada Krka

  27.09.2017
  03. sjednica Gradskog vijeća Grada Krka, koju saziva njegov predsjednik Marinko Pavlić, održat će se u srijedu, 27. rujna 2017. godine, u Maloj vijećnici Grada Krka s početkom u 18.30 sati, a predložen je sljedeći Dnevni red.
   
 • Info dan HBOR-a u gradu Krku

  28.09.2017
  HBOR-ov Područni ured za Primorje i Gorski kotar u suradnji s LAG-om Kvarnerski otoci te Udruženjem obrtnika otoka Krka organizira individualne razgovore poduzetnika s voditeljicom Područnog ureda Vesnom Bartolović Staničić, koji će se, 28. rujna 2017. godine, između 10.00 i 14.00 sati, odvijati u sjedištu LAG-a Kvarnerski otoci, Vršanska 14, u gradu Krku. Svi zainteresirani poduzetnici ili oni koji to planiraju postati, mogu se prijaviti za besplatno stručno savjetovanje o mogućnostima kreditiranja, odnosno financiranja investicijskih ulaganja ili drugih aktivnosti putem programa HBOR-a, i to mailom na jovana@kvarnerski-otoci.hr ili telefonom na 095 858 82 31.
 • Štorija o galiji Cristo Ressussitato: proslava 446. godišnjice Lepantske bitke

  06.10.2017
  U jednoj od najvećih i najslavnijih pomorskih bitaka u europskoj povijesti, bitki kod Lepanta, 07. listopada 1571. godine, u kojoj su se sukobile snage kršćana i muslimana sudjelovala je i krčka galija Cristo Ressussitato (Uskrsli Krist).
   
 • Upisi za program prve razine mentalne aritmetike ALOHA

  07.10.2017
  Škola stranih jezika VID objavljuje upise u novi semestar za program prve razine mentalne aritmetike ALOHA (Abacus Learning of Higher Arithmetic). Radionica za djecu s prezentacijom programa i roditeljski sastanak održat će se 07. listopada 2017. godine, s početkom u 10.00 sati, u učionicama škole Vid u gradu Krku, Kvarnerska 15 (zgrada Fani, pored Gradske knjižnice). Nastava kreće 14. listopada.

19. Kolegij: 52 zamolbe za stipendiju zadovoljile kriterije natječaja

U uredu gradonačeknika, 04. studenog 2013. godine, održan je 19. sastanak Kolegija kojem su pored Darija Vasilića nazočili njegov zamjenik Čedomir Miler i Marinko Bajčić, pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Grada Krka.

Od ostalih prisutni su bili Đimi Skomeršić, voditelj Odsjeka za komunalno gospodarstvo, Radmila Živanović Čop, voditeljica Imovinsko-pravne službe, Marinka Margan, stručna suradnica za društvene djelatnosti, Ines Galjanić, stručna suradnica za prostorno uređenje i zaštitu okoliša te Mladena Cvitković, viša stručna referentica.

Nakon rasprve, na početku ovotjednog sastanka, prihvaćen je prijedlog za dodjelu stipendija učenicima, studentima i poslijediplomantima za školsku/akademsku godinu 2013./2014. Na natjčaj raspisan početkom listopada, kako doznajemo, pristigle su ukupno 54 zamolbe, a natječajne kriterije zadovoljile su 52. U tekućoj školskoj godini pravo na učeničku stipendiju ostvarilo je 15 srednjoškolaca, od čega čak osmero polaznika proizvodnih zanimanja. Pravo na studentsku stipendiju, svojom izvrsnošću, ostvarilo je petero studenata prve godine studija te 28 polaznika druge i viših godina, dok će stipendiju namijenjenu poslijediplomantima primati četiri poslijediplomanta. Razmotrivši zamolbu Udruge invalida kvarnerskih otoka, njezinim se članovima na zajedničko korištenje dodijeljuje prostor krčkog Kluba podvodnih aktivnosti Bios s ciljem realizacije rekreacijskih i edukacijskih sadržaja, i to u suradnji s asocijacijom koja za navedene aktivnosti ima licencirane osobe. Analiziravši inicijativu krčke Udruge Vjera i svjetlo vezanu za izgradnju objekta gdje bi se pokrenula briga o osobama s poteškoćama u razvoju, Grad Krk iskazao je svoju zainteresiranost za suradnju, ali pod uvjetom da inicijativu pokrene ustanova nadležna za brigu o osobama s poteškoćama u razvoju, a čiji bi osnivači mogli biti Republika Hrvatska ili Primorsko-goranska županija. 

Razmatrajući predmete Imovinsko-pravne službe, najpovoljnijom ponudom za ustupanje građevinsko-obrtničkih radova na uređenju prostorije smještene u prizemlju zgrade negdašnje škole u naselju Milohnići utvrđena je ona Keramičarskog obrta Pipić u iznosu od 67.750,00 kn. Uz prethodnu ovjeru skice, prihvaćen je prijedlog za zaključenje sporazuma o naknadi između Grada Krka i Antona Mrakovčića iz Kornića, a vezano uz predlagateljevo zemljište zauzeto izgradnjom puta u dijelu naselja Kornić, ukupne površine od 53 m2. Osim toga, iznova se raspravljalo o prijedlogu Mira Volarića iz Krka za izmještanje rampe Javne vatrogasne postrojbe Krk, kao i o nadzoru nad uređenjem prizemlja negdašnje škole u naselju Skrbčići sa zadaćom uređenja trgovine na malo. 

Rješavajući predmete Odsjeka za prostorno planiranje i zaštitu okoliša, nakon razmatranja prijedloga Spomenke Českić iz Viškova za proširenje građevinskog područja naselja Pinezić (na z.č. 806/1, k.o. Skrbčići), uzimajući u obzir Odluku o Ciljanim izmjenama i dopunama Prostornog plana Grada Krka te činjenicu da izmjena granica građevinskih područja nije predmet nadevene Odluke, zaključeno je da se za sada granice građevinskih područja neće mijenjati. Nadalje, prihvaćene su dvije ponude opatijske tvrtke Geoprojekt d.d., i to najprije za izradu priloga planu za čestice k.o. Linardići u iznosu od 23.000,00 kn (što uključuje posebnu geodetsku podlogu), a potom i za izradu idejnog projekta pristupnog puta u naselju Brzac u iznosu od 17.000,00 kn.

Razmatrajući predmete Odsjeka za komunalno gospodarstvo, uvažena je žalba Vedrana Kosića iz Vrha za odobrenje popusta pri plaćanju komunalnog doprinosa za ozakonjenje postojeće jednostavne zgrade izgrađene u naselju Vrh. Temeljem predstavke, Franciski Ognjan Rukavina iz Krka odobreno je plaćanje komunalnog doprinosa za legalizaciju postojeće manje zahtjevne zgrade stambeno-poslovne namjene u 24 mjesečna obroka uz pripadajuću kamatu. Također, podnositeljici predstavke priznat je uplaćen komunalni doprinos temeljem negdašnjeg obračuna za nikad realiziran postupak prostornog uklapanja izgrađene građevine, dok se plaćeno učešće u troškovima asfaltiranja (Ulice Miroslava Krleže u gradu Krku) ne može priznati kod umanjenja komunalnog doprinosa budući da se radi o obvezi građana u participaciji troška kod spomenutih radova. Temeljem prigovora, a sukladno Odluci o komunalnom doprinosu, Kristini Mrakovčić iz Kornića odobrena je povlastica koju stanovnici otoka Krka koriste pri plaćanju komunalnog doprinosa za gradnju stambene građevine (obiteljske kuće).

Rješavajući predmete Odsjeka za opće, pravne i kadrovske poslove razmotrene su odluke Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost vezane uz neposredno sufinanciranje nabave specjalnog vozila za sakupljanje odvojenog biootpada iz kućanstava na području Grada Krka i nabave komunalne opreme, odnosno kanti za biootpad. Gradu Krku, odnosno Komunalnom društvu Ponikve d.o.o., tako je odobreno 60% procijenjene vrijednosti predmetnog vozila (čiji troškovi iznose 1.062.500,00 kn), a najviše do 637.500,00 kn, kao i 60% procijenjene vrijednosti predmetne komunalne opreme (čiji troškovi iznose 987.500,00 kn), a najviše do 592.500,00 kn.