Najave

 • Dani europske baštine: Prezentacija radova na samostanskom kompleksu u Glavotoku

  22.09.2017
  U sklopu manifestacije Dani uropske baštine u Hrvatskoj koja se odvija u organizaciji Uprave za zaštitu kulturne baštine Ministarstva kulture Republike Hrvatske, u samostanu sv. Marije u Glavotoku, 22. rujna 2017. godine, s početkom u 12.00 sati, Damir Sabalić iz Konzervatorskog odjela u Rijeci održat će prezentaciju zaštitnih i istražnih radova na tamošnjoj crkvi i dijelu samostana.
 • Upisi u sportsko-rekreacijske radionice Udruge Pepice

  22.09.2017
  Obzirom da krčka Udruga za sportsku rekreaciju Pepice ulazi u novu sezonu treniranja, upisi u sportsko-rekreacijske radionice (uz mogućnost informiranja) održat će se 22. rujna 2017. godine, u dvorani Sportsko-rekreacijskog centra Josip Uravić Pepi, s početkom u 18.00 sati. Radionice (total body i low total body) vode Gabi Jurešić, Monika Bajčić i Lucija Petrak, a mjesečna naknadna za dva treninga tjedno iznosi 140,00 kn, a tri 160,00 kn.
   
 • Poljica: Smotra klapskog pjevanja u povodu Kuzmanje

  22.09.2017
  Treća po redu Smotra klapskog pjevanja u povodu Kuzmanje - blagdana sv. Kuzme i Damjana, održat će se u Poljicima, nedaleko grada Krka, i to 22. rujna 2017. godine, s početkom u 19.30 sati, u samom srcu mjesta; na Placi. Kao i prethodnih godina organizaciju ovog festivala preuzeli su domaćini iz Klape Kaštadi.
   
 • 03. sjednica Gradskog vijeća Grada Krka

  27.09.2017
  03. sjednica Gradskog vijeća Grada Krka, koju saziva njegov predsjednik Marinko Pavlić, održat će se u srijedu, 27. rujna 2017. godine, u Maloj vijećnici Grada Krka s početkom u 18.30 sati, a predložen je sljedeći Dnevni red.
   
 • Info dan HBOR-a u gradu Krku

  28.09.2017
  HBOR-ov Područni ured za Primorje i Gorski kotar u suradnji s LAG-om Kvarnerski otoci te Udruženjem obrtnika otoka Krka organizira individualne razgovore poduzetnika s voditeljicom Područnog ureda Vesnom Bartolović Staničić, koji će se, 28. rujna 2017. godine, između 10.00 i 14.00 sati, odvijati u sjedištu LAG-a Kvarnerski otoci, Vršanska 14, u gradu Krku. Svi zainteresirani poduzetnici ili oni koji to planiraju postati, mogu se prijaviti za besplatno stručno savjetovanje o mogućnostima kreditiranja, odnosno financiranja investicijskih ulaganja ili drugih aktivnosti putem programa HBOR-a, i to mailom na jovana@kvarnerski-otoci.hr ili telefonom na 095 858 82 31.
 • Štorija o galiji Cristo Ressussitato: proslava 446. godišnjice Lepantske bitke

  06.10.2017
  U jednoj od najvećih i najslavnijih pomorskih bitaka u europskoj povijesti, bitki kod Lepanta, 07. listopada 1571. godine, u kojoj su se sukobile snage kršćana i muslimana sudjelovala je i krčka galija Cristo Ressussitato (Uskrsli Krist).
   
 • Upisi za program prve razine mentalne aritmetike ALOHA

  07.10.2017
  Škola stranih jezika VID objavljuje upise u novi semestar za program prve razine mentalne aritmetike ALOHA (Abacus Learning of Higher Arithmetic). Radionica za djecu s prezentacijom programa i roditeljski sastanak održat će se 07. listopada 2017. godine, s početkom u 10.00 sati, u učionicama škole Vid u gradu Krku, Kvarnerska 15 (zgrada Fani, pored Gradske knjižnice). Nastava kreće 14. listopada.

62. Kolegij: Uskoro, prvi sastanak zapovjednog kadra postrojbe civilne zaštite

U uredu gradonačeknika, 24. studenog 2014. godine, održan je 62. sastanak Kolegija kojem su pored Darija Vasilića prisustvovali njegov zamjenik Čedomir Miler i Marinko Bajčić, pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Grada Krka.

Od ostalih nazočni su bili Josip Staničić, predsjednik Gradskog vijeća Grada Krka, Đimi Skomeršić, voditelj Odsjeka za komunalno gospodarstvo, Marinka Margan, stručna suradnica za društvene djelatnosti, Ines Galjanić, stručna suradnica za prostorno uređenje i zaštitu okoliša te Mladena Cvitković, viša stručna referentica.

Razmatrajući predmete Odsjeka za društvene djelatnosti, prihvaćen je prijedlog Dječjeg vrtića Fran Krsto Frankopan da se za 50% umanji visina roditeljske uplata, i to za mališane s posebnim potrebama koji borave u nedavno organiziranoj, njima prilagođenoj odgojnoj grupi, jer unatoč tome što ih je dio upisan u cjelodnevni program, prema mišljenju Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta Republike Hrvatske, grupa dnevno može biti otvorena najviše pet i pol sati. Na prijedlog Antona Žužića iz Krka, Grad će iznosom od 4.000,00 kn participirati u otkupu njegove nove knjige, (dvojezičnog i ilustriranog) romana Tajna gornje sakristije, čija se objava očekuje u prvoj polovici naredne godine. Riječ je o fiktivnoj priči kojoj je zadaća čitatelja upoznati s vrijednim elementima povijesne baštine grada Krka. Počasnom bleiburškom vodu dodijeljeno je 1.000,00 kn za aktivnosti planerane u narednoj godini, točnije obilježavanje 70. obljetnice Bleiburške tragedije i Hrvatskog križnog puta, koji će se sada već tradicionalno održati na Bleiburškom polju, 16. svibnja. Sukladno novim zakonskim obvezama, Atletskom klubu Krk biti će izdana potvrda o pravu korištenja sportskih objekata i infrastrukture u vlasništvu Grada, u ovom slučaju terena Sportsko-rekreativnog centra Josip Uravić Pepi i osnovnoškolske sportske dvorane. Ista podvrda biti će, ako je zatraže, izdana i ostalim sportskim udrugama koje koriste gradsku infrastrukturu.

Rješavajući predmete Odsjeka za prostorno planiranje i zaštitu okoliša, unatoč traženju Ivana Carina iz Zagreba za njihovom eventualnom izmjenom, Grad ostaje pri postojećim odredbama Prostornog plana uređenja Grada Krka vezanim uz izgradnju građevina u funkciji obavljanja poljoprivredne djelatnosti izvan građevinskog područja, točnije izgradnju obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva i pružanje ugostiteljsko-turističkih usluga u seljačkom domaćinstvu. Prihvaćen je prijedlog arhitekta Nenada Kocijana, u ime vlasnika zemljišta Miljenka Bogosavljeva iz Rijeke, za izradu projektne dokumentacije koja se odnosi na izgradnju prometnice u sklopu građevinskog područja izvan naselja sportsko-rekreacijske namjene - Lunta (R11). Odsjek je zadužen da pribavi ponude. Nakon razmotrenih mišljenja Županijske uprave za ceste i Komunalnog društva Ponikve voda d.o.o., odlučeno je kako će se površina za rekreaciju u naselju Pinezići svesti na dimenzije od oko 14 x 14 m te u jednom dijelu zaštititi žičanom ogradom visokom 2 m, za što će se zatražiti novo tehničko rješenje uz pripadajući troškovnik.

Razmatrajući predmete Odsjeka za komunalno gospodarstvo, na zamolbu Jakima Matage iz Podgradine, dozvoljena je dvodnevna akcija prodaje svježih neretvanskih mandarina po cijeni od 3,00 kn po kilogramu, i to u samom gradskom središtu, neposredno pred ulazom u Veliki park. Time se, ustupivši na korištenje dio javne gradske površine bez naknade, Grad priključio inicijativi za pomoć poljoprivrednicima iz doline Neretve u što uspješnijem plasmanu domaćih voćki. Dan i vrijeme odvijanja same prodaje biti će naknadno objavljeni na gradskim Internet stranicama. Prihvaćen je prijedlog Županijske lučke uprave Krk da se na punktovima gdje postoje pultovi za prodaju karata brodskih izleta duž Obalu Hrvatske mornarice i Šetalište Sv. Bernardina u gradu Krku, na teret predlagatelja, postave bijeli unificirani suncobrani. Kako uskoro započinju s izgradnjom poslovnog objekta u gradu Krku, Građevinskom poduzeću Krk d.d. dana je suglasnost da materijal iz iskopa deponiraju na odlagalište na području Lizera, ali uz prethodno dogovorene uvjete s vlasnicima tamošnjeg zemljišta. 

Rješavajući predmete Odsjeka za opće, praven i kadrovske poslove, određeno je kako će se sastanak zapovjednog kadra postrojbi civilne zaštite opće namjene (Krka, Malog Lošinja, Raba, Omišlja i Malinske) s predstavnicima jedinica lokalne samouprave i Državne uprave za zaštitu i spašavanje - Područnog ureda Rijeka, održati 02. prosinca 2014. godine u krčkoj Maloj vijećnici. Tom će se prigodom  zapovjedni kadar detaljnije upoznati sa zadaćama postrojbi civilne zaštite, načinom njihova rukovođenja, suradnjom sa ostalim snagama zaštite i spašavanja te odredbama plana pozivanja same postrojbe. U narednoj godini, točnije 21. ožujka, kako doznajemo, planira se na području otoka Krka još jedan ciklus osposobljavanja pripadnika postrojbi civilne zaštite opće namjene iz Krka, Malog Lošinja, Raba, Omišlja i Malinske. Humanitarnoj udruzi Andrijana Gržetić odobreno je korištenje javne površine kod ulaza na krčku Velu placu s ciljem organiziranja tradicionalne humanitarne prodaje kolača Slatki otok koja će se ove godine održati 23. prosinca, između 08.30 i 12.00 sati.

Pored ostalih predmeta što ih je Kolegiju predstavio gradonačelnikov zamjenik Čedomir Miler, prihvaćena je ponuda Geodetskog zavoda Rijeka d.o.o. za snimanje izvedenog stanja dijela Ulice Slavka Nikolića u gradu Krku (od križanja s ulicama Josipa Pupačića i Kralja Tomislava do križanja s Plavničkom, uključujući kružni tok i parkiralište) na iznos od 15.800,00 kn (bez PDV-a).