Najave

 • Priključite se četverodijelnom naprednom tečaju fotografije

  04.11.2017
  Foto klub Krk, od 04. do 25. studenog 2017. godine, organizira napredni tečaj fotografije koji će se na različitim krčkim lokacijama - u prirodi ili predavaonici (smještenoj u prostorijama Društvenog centra Krk) - odvijati svake subote (uglavnom) između 11.00 i 13.00 sati, uz mogućnost pomicanja termina, i to u prethodnom dogovoru sa svim polaznicima.
   
 • Posljednji ovogodišnji ciklus besplatnog tečaja za trudnice

  13.11.2017
  Posljednji ovogodišnji ciklus višednevnog tečaja pripreme trudnica za porod i roditeljsku funkciju kojeg organizira Patronažna služba Doma zdravlja Primorsko-goranske županije, Ispostava Krk, započinje 13. studenog u biblioteci Doma zdravlja Krk, na adresi Vinogradska bb u gradu Krku, s početkom u 17.30 sati.
 • Izložba MI.17 - manifestacije + nagrade + suveniri

  14.11.2017
  Iza na prvi pogled kodiranog naziva MI.17 krije se inicijativa Turističke zajednice Grada Krka usmjerena na prezentiranje najznačajnijih gradskih manifestacija, nagrada i novoizabranih suvenira, pored ostalih pažnje vrijednih sadržaja. Dokumentarno-izložbeni projekt MI.17 tako predstavlja svojevrsnu valorizaciju odrađenog koja posjetiteljima, ponajviše djelatnicima u turizmu, pomaže u cjelovitijem sagledavanju i promišljanju grada kao atraktivne turističke destinacije koja svojim gostima, ali i lokalnom stanovništvu, nudi širok spektar događanja namijenjenih različitim generacijama i afinitetima.
   

62. Kolegij: Uskoro, prvi sastanak zapovjednog kadra postrojbe civilne zaštite

U uredu gradonačeknika, 24. studenog 2014. godine, održan je 62. sastanak Kolegija kojem su pored Darija Vasilića prisustvovali njegov zamjenik Čedomir Miler i Marinko Bajčić, pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Grada Krka.

Od ostalih nazočni su bili Josip Staničić, predsjednik Gradskog vijeća Grada Krka, Đimi Skomeršić, voditelj Odsjeka za komunalno gospodarstvo, Marinka Margan, stručna suradnica za društvene djelatnosti, Ines Galjanić, stručna suradnica za prostorno uređenje i zaštitu okoliša te Mladena Cvitković, viša stručna referentica.

Razmatrajući predmete Odsjeka za društvene djelatnosti, prihvaćen je prijedlog Dječjeg vrtića Fran Krsto Frankopan da se za 50% umanji visina roditeljske uplata, i to za mališane s posebnim potrebama koji borave u nedavno organiziranoj, njima prilagođenoj odgojnoj grupi, jer unatoč tome što ih je dio upisan u cjelodnevni program, prema mišljenju Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta Republike Hrvatske, grupa dnevno može biti otvorena najviše pet i pol sati. Na prijedlog Antona Žužića iz Krka, Grad će iznosom od 4.000,00 kn participirati u otkupu njegove nove knjige, (dvojezičnog i ilustriranog) romana Tajna gornje sakristije, čija se objava očekuje u prvoj polovici naredne godine. Riječ je o fiktivnoj priči kojoj je zadaća čitatelja upoznati s vrijednim elementima povijesne baštine grada Krka. Počasnom bleiburškom vodu dodijeljeno je 1.000,00 kn za aktivnosti planerane u narednoj godini, točnije obilježavanje 70. obljetnice Bleiburške tragedije i Hrvatskog križnog puta, koji će se sada već tradicionalno održati na Bleiburškom polju, 16. svibnja. Sukladno novim zakonskim obvezama, Atletskom klubu Krk biti će izdana potvrda o pravu korištenja sportskih objekata i infrastrukture u vlasništvu Grada, u ovom slučaju terena Sportsko-rekreativnog centra Josip Uravić Pepi i osnovnoškolske sportske dvorane. Ista podvrda biti će, ako je zatraže, izdana i ostalim sportskim udrugama koje koriste gradsku infrastrukturu.

Rješavajući predmete Odsjeka za prostorno planiranje i zaštitu okoliša, unatoč traženju Ivana Carina iz Zagreba za njihovom eventualnom izmjenom, Grad ostaje pri postojećim odredbama Prostornog plana uređenja Grada Krka vezanim uz izgradnju građevina u funkciji obavljanja poljoprivredne djelatnosti izvan građevinskog područja, točnije izgradnju obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva i pružanje ugostiteljsko-turističkih usluga u seljačkom domaćinstvu. Prihvaćen je prijedlog arhitekta Nenada Kocijana, u ime vlasnika zemljišta Miljenka Bogosavljeva iz Rijeke, za izradu projektne dokumentacije koja se odnosi na izgradnju prometnice u sklopu građevinskog područja izvan naselja sportsko-rekreacijske namjene - Lunta (R11). Odsjek je zadužen da pribavi ponude. Nakon razmotrenih mišljenja Županijske uprave za ceste i Komunalnog društva Ponikve voda d.o.o., odlučeno je kako će se površina za rekreaciju u naselju Pinezići svesti na dimenzije od oko 14 x 14 m te u jednom dijelu zaštititi žičanom ogradom visokom 2 m, za što će se zatražiti novo tehničko rješenje uz pripadajući troškovnik.

Razmatrajući predmete Odsjeka za komunalno gospodarstvo, na zamolbu Jakima Matage iz Podgradine, dozvoljena je dvodnevna akcija prodaje svježih neretvanskih mandarina po cijeni od 3,00 kn po kilogramu, i to u samom gradskom središtu, neposredno pred ulazom u Veliki park. Time se, ustupivši na korištenje dio javne gradske površine bez naknade, Grad priključio inicijativi za pomoć poljoprivrednicima iz doline Neretve u što uspješnijem plasmanu domaćih voćki. Dan i vrijeme odvijanja same prodaje biti će naknadno objavljeni na gradskim Internet stranicama. Prihvaćen je prijedlog Županijske lučke uprave Krk da se na punktovima gdje postoje pultovi za prodaju karata brodskih izleta duž Obalu Hrvatske mornarice i Šetalište Sv. Bernardina u gradu Krku, na teret predlagatelja, postave bijeli unificirani suncobrani. Kako uskoro započinju s izgradnjom poslovnog objekta u gradu Krku, Građevinskom poduzeću Krk d.d. dana je suglasnost da materijal iz iskopa deponiraju na odlagalište na području Lizera, ali uz prethodno dogovorene uvjete s vlasnicima tamošnjeg zemljišta. 

Rješavajući predmete Odsjeka za opće, praven i kadrovske poslove, određeno je kako će se sastanak zapovjednog kadra postrojbi civilne zaštite opće namjene (Krka, Malog Lošinja, Raba, Omišlja i Malinske) s predstavnicima jedinica lokalne samouprave i Državne uprave za zaštitu i spašavanje - Područnog ureda Rijeka, održati 02. prosinca 2014. godine u krčkoj Maloj vijećnici. Tom će se prigodom  zapovjedni kadar detaljnije upoznati sa zadaćama postrojbi civilne zaštite, načinom njihova rukovođenja, suradnjom sa ostalim snagama zaštite i spašavanja te odredbama plana pozivanja same postrojbe. U narednoj godini, točnije 21. ožujka, kako doznajemo, planira se na području otoka Krka još jedan ciklus osposobljavanja pripadnika postrojbi civilne zaštite opće namjene iz Krka, Malog Lošinja, Raba, Omišlja i Malinske. Humanitarnoj udruzi Andrijana Gržetić odobreno je korištenje javne površine kod ulaza na krčku Velu placu s ciljem organiziranja tradicionalne humanitarne prodaje kolača Slatki otok koja će se ove godine održati 23. prosinca, između 08.30 i 12.00 sati.

Pored ostalih predmeta što ih je Kolegiju predstavio gradonačelnikov zamjenik Čedomir Miler, prihvaćena je ponuda Geodetskog zavoda Rijeka d.o.o. za snimanje izvedenog stanja dijela Ulice Slavka Nikolića u gradu Krku (od križanja s ulicama Josipa Pupačića i Kralja Tomislava do križanja s Plavničkom, uključujući kružni tok i parkiralište) na iznos od 15.800,00 kn (bez PDV-a).