Najave

 • Dani europske baštine: Prezentacija radova na samostanskom kompleksu u Glavotoku

  22.09.2017
  U sklopu manifestacije Dani uropske baštine u Hrvatskoj koja se odvija u organizaciji Uprave za zaštitu kulturne baštine Ministarstva kulture Republike Hrvatske, u samostanu sv. Marije u Glavotoku, 22. rujna 2017. godine, s početkom u 12.00 sati, Damir Sabalić iz Konzervatorskog odjela u Rijeci održat će prezentaciju zaštitnih i istražnih radova na tamošnjoj crkvi i dijelu samostana.
 • Upisi u sportsko-rekreacijske radionice Udruge Pepice

  22.09.2017
  Obzirom da krčka Udruga za sportsku rekreaciju Pepice ulazi u novu sezonu treniranja, upisi u sportsko-rekreacijske radionice (uz mogućnost informiranja) održat će se 22. rujna 2017. godine, u dvorani Sportsko-rekreacijskog centra Josip Uravić Pepi, s početkom u 18.00 sati. Radionice (total body i low total body) vode Gabi Jurešić, Monika Bajčić i Lucija Petrak, a mjesečna naknadna za dva treninga tjedno iznosi 140,00 kn, a tri 160,00 kn.
   
 • Poljica: Smotra klapskog pjevanja u povodu Kuzmanje

  22.09.2017
  Treća po redu Smotra klapskog pjevanja u povodu Kuzmanje - blagdana sv. Kuzme i Damjana, održat će se u Poljicima, nedaleko grada Krka, i to 22. rujna 2017. godine, s početkom u 19.30 sati, u samom srcu mjesta; na Placi. Kao i prethodnih godina organizaciju ovog festivala preuzeli su domaćini iz Klape Kaštadi.
   
 • 03. sjednica Gradskog vijeća Grada Krka

  27.09.2017
  03. sjednica Gradskog vijeća Grada Krka, koju saziva njegov predsjednik Marinko Pavlić, održat će se u srijedu, 27. rujna 2017. godine, u Maloj vijećnici Grada Krka s početkom u 18.30 sati, a predložen je sljedeći Dnevni red.
   
 • Info dan HBOR-a u gradu Krku

  28.09.2017
  HBOR-ov Područni ured za Primorje i Gorski kotar u suradnji s LAG-om Kvarnerski otoci te Udruženjem obrtnika otoka Krka organizira individualne razgovore poduzetnika s voditeljicom Područnog ureda Vesnom Bartolović Staničić, koji će se, 28. rujna 2017. godine, između 10.00 i 14.00 sati, odvijati u sjedištu LAG-a Kvarnerski otoci, Vršanska 14, u gradu Krku. Svi zainteresirani poduzetnici ili oni koji to planiraju postati, mogu se prijaviti za besplatno stručno savjetovanje o mogućnostima kreditiranja, odnosno financiranja investicijskih ulaganja ili drugih aktivnosti putem programa HBOR-a, i to mailom na jovana@kvarnerski-otoci.hr ili telefonom na 095 858 82 31.
 • Štorija o galiji Cristo Ressussitato: proslava 446. godišnjice Lepantske bitke

  06.10.2017
  U jednoj od najvećih i najslavnijih pomorskih bitaka u europskoj povijesti, bitki kod Lepanta, 07. listopada 1571. godine, u kojoj su se sukobile snage kršćana i muslimana sudjelovala je i krčka galija Cristo Ressussitato (Uskrsli Krist).
   
 • Upisi za program prve razine mentalne aritmetike ALOHA

  07.10.2017
  Škola stranih jezika VID objavljuje upise u novi semestar za program prve razine mentalne aritmetike ALOHA (Abacus Learning of Higher Arithmetic). Radionica za djecu s prezentacijom programa i roditeljski sastanak održat će se 07. listopada 2017. godine, s početkom u 10.00 sati, u učionicama škole Vid u gradu Krku, Kvarnerska 15 (zgrada Fani, pored Gradske knjižnice). Nastava kreće 14. listopada.

65. Kolegij: Raspravljen Prijedlog I. Izmjene Proračuna Grada Krka za 2014. godinu

U uredu gradonačeknika, 15. prosinca 2014. godine, održan je 65. sastanak Kolegija kojem je pored Darija Vasilića prisustvovao i njegov zamjenik Čedomir Miler.

Od ostalih nazočni su bili Đimi Skomeršić, voditelj Odsjeka za komunalno gospodarstvo, Radmila Živanović Čop, voditeljica Imovinsko-pravne službe, Marinka Margan, stručna suradnica za društvene djelatnosti, Ines Galjanić, stručna suradnica za prostorno uređenje i zaštitu okoliša, Dinka Pejnović, straučna suradnica za proračun i financije, Igor Hrast, stručni suradnik za održivi razvoj te Mladena Cvitković, viša stručna referentica.

Ovotjedni sastanak započeo je rješavanjem predmeta Odsjeka za proračun i financije, odnosno analizom i usvajanjem Prijedloga I. Izmjene Proračuna Grada Krka za 2014. godinu. Naime, ovogodišnji Proračun usvojen je u iznosu od 77.812.662,00 kn s planiranim viškom prihoda od 1.000.000,00 kn, a njegovim izmjenama predloženo je 70.652.202,00 kn prihoda i primitaka, 1.012.702,68 kn prenesenog viška iz 2013. godine te konačno 71.664.904,68 kn rashoda i izdataka. Predloženo smanjenje od 7.156.757,32 kn, iliti 9,1% usvojenog Proračuna, tako podrazumijeva umanjenje od 1.420.000,00 kn radi manje realiziranog kredita vezanog uz projekt za čija se sredstva apliciralo na IPARD-ov fond, dok preostalih 6.800.000,00 kn čini nerealizirani prihod od prodaje nefinancijske imovine (građevinskih zemljišta i poslovnih prostora). Uz to, povećane su stavke prihoda od komunalnog doprinosa. Po završetku rasprave na temu rebalansa, o kojem će uskoro svoje mišljenje dati i gradski vijećnici, razmotreni su i usvojeni Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Krka za 2014. godinu, Prijedlog Odluke o I. Izmjeni Plana razvojnih programa Grada Krka za razdoblje od 2014. do 2016. godine te Prijedlog Odluke o kratkoročnom zaduživanju Grada Krka (kod Erste & Steiermärkische banke u okvirnom iznosu od 5.000.000,00 kn, i to za razdoblje od 02. siječnja do 30. prosinca 2015. godine).

Razmatrajući predmete Imovinsko-pravne službe, predloženo je da se, obzirom na okončan natječaj za ustupanje komunalnih poslova održavanja nerazvrstanih cesta na području grada Krka i zaprimljenu jednu ponudu, posao dodijeli Građevinskom poduzeću Rijeka d.d. iz Rijeke, što se s ciljem donošenja konačne odluke proslijeđuje Gradskom vijeću. Nadalje, prihvaćena je inicijativa tvrtke Valanar Riviera d.d., odnosno prijedlog dopune Plana upravljanja pomorskim dobrom za 2015. godinu, i to na način da se koncesijsko odobrenje pored onog za beach bar na plaži Dražica (smještenoj ispod Valamar Koralj Romantic Hotela) proširi i na njegovu terasu, odnosno prostor namijenjen za dječju igru.

Rješavajući predmete Odsjeka za gospodarstvo, raspravljena je zamolba Andreja i Belinde Zupan iz Krka da im se sufinanciraju troškovi proizašli iz procedure vezane uz dobivanje certifikata Hrvatski otočni proizvod (za suvenir od zlata i srebra s prepoznatljivim otočnim simbolima) te je zaključeno kako za traženo u ovogodišnjem Proračunu nema raspoloživih sredstava, međutim, vezano ovaj prijedlog, utvrditi će se iskustva ostalih jedinica lokalne samouprave. Nakon što je razmotrena ponuda riječkog Centra za lokalni ekonomski razvoj (CLER) kojom je inicirana analiza Proračuna Grada Krk s ocjenom projektnih mogućnosti, rečeno je kako će se o potrebi takvog tipa konzultantskih usluga zatražiti mišljenje Odsjeka za gospodarstvo, kao i Odsjeka za proračun i financije.

Rješavajući predmete Odsjeka za komunalno gospodarstvo, usvojen je Prijedlog Odluke o I. Izmjeni programa održavanja komunalne infrastrukture za 2014. godinu, kojeg rasprava očekuje i na skorašnjoj sjednici Gradskog vijeća. Nakon što je predstavljena ponuda riječke tvrtke RI-ING NET d.o.o. za korištenje sustava Pazigrad i Gradsko oko u 2015. godini, koje služe i pridonose rješavanju različitih komunalnih problema, zbog njezine visine (64.000,00 kn bez PDV-a) biti će zatražena ponuda isključivo za sustav Pazigrad, i to u razdoblju od 01. svibnja do 31. prosinca 2015. godine. Riječ je o programu namijenjenom prometnom redaru u obavljanju različitik zadataka na terenu. Nakon što je razmotren dostavljeni izvedbeni projekt, Županijskoj lučkoj upravi Krk dana je suglasnost za uređenje poslovnog prostora na adresi Trg bana Josipa Jelačića 5, u gradu Krku.

Pored ostalih predmeta što ih je Kolegiju predstavio gradonačelnikov zamjenik Čedomir Miler, Mjesnom odboru Vrh za potrebe organizacije tradicionalnog božićnog koncerta koji će se održati 28. prosinca odobreno je preuzimanje namirnica u Trgovini Krk d.d., u vrijednosti od 3.000,00 kn. Uz to, na poziv gradonačelnika Rockenhausena, razmotrena je mogućnost sudjelovanja krčke delegacije na tamošnjoj svečanosti potpisivanja Sporazuma o bratimljenju, i to u svibnju naredne godine, kojom prigodom bi se proslavila i četrdeseta godišnjica partnerstva Rockenhausena i francuskog Rognaca.

Razmatrajući predmete Odsjeka za društvene djelatnosti, obzirom na dosadašnje uspjehe, krčkoj Vokalnoj skupini Bona foma, koja u listopadu naredne godine sudjeluje na prestižnom svjetskom natjecanju zborova i vokalnih skupina Canta al Mar u Calelli i Barceloni, odobreno je pokriće troška avionskih karata za sve članice. U nasatvku, iščitani su zaključci s prve nedavno održane sjednice Savjeta mladih. Tako se predstavljanje nadolazećih aktivnosti ovog gradskog tijela za širu javnost planira 09. siječnja, u Velikoj vijećnici, dok je prva akcija - buvljak s ciljem razmjene dobara (odjeće, obuće, igračaka, školske opreme, knjiga i ostalih potrepština) - na rasporedu 31. siječnja, u prostoru osnovnoškolske sportske dvorane. Svoje sastanke Savjet mladih odsad će održaviti i svoje akcije planirati u Društvenom centru Krk, gdje im je dodijeljena prostorija. Domu zdravlja Primorsko-goranske županije iznova je odobreno 5.796,00 kn sa zadaćom provođenja tečaja priprema trudnica za porod i roditeljstvo u narednoj godini, dok je Hrvatskoj sveučilišnoj nakladi dodijeljeno 5.000,00 kn za objavu knjige Vrbnik - grad, ljudi i spomenici, povijesničara umijetnosti Marijana Bradanovića.

Rješavajući predmete Odsjeka za prostorno planiranje i zaštitu okoliša, s ciljem izgradnje komunalne infrastrukture prema Detaljnom planu uređenja dijela područja Kružnog toka i Ulice Slavka Nikolića u gradu Krku prihvaćene su ponude tvrtke GPZ d.d. iz Rijeke u iznosu od 8.500,00 kn (bez PDV-a) i tvrtke GEO-VV d.o.o. iz Rijeke u iznosu od 4.600,00 kn (bez PDV-a) za izradu projektne dokumentacije radi ishodovanja građevinske dozvole za prometnice U.3 i U.3.1.