Najave

 • Krk Food Fest: Dani šurlica i šparoga

  08.04.2017
  Između 07. i 30. travnja 2017. godine duž otoka Krka - koji se obzirom na obilje domaćih namirnica smatra oazom autohtone gastronomije, možete krenuti na pravu gastro-turneju koja je dijelom prve proljetne etape Krk Food Festa, manifestacije namijenjene ljubiteljima kvalitetne hrane i jedinstvenih iskustava!
   
 • Radionica: Definiranje utjecaja medija na samopercepciju mladih žena

  27.04.2017
  Mjesec ženskog aktivizma predstavlja projekt riječke Udruge PaRiter, kojem je cilj povezivanje i osnaživanje žena svih generacija na području Primorsko-goranske županije, i to edukacijom o ženskim pravima, rodnoj ravnopravnosti i aktivističkom djelovanju, a ujedno i stvaranjem baze za njihovo umrežavanje i suradnju.
 • Proslava Dana Osnovne škole Fran Krsto Frankopan

  28.04.2017
  Proslava Dana Osnovne škole Fran Krsto Frankopan održat će se 28. travnja 2017. godine u prostorijama škole, s početkom u 10.00 sati.
   
 • Prvomajski inkubator uskoro donosi seriju koncerata i skupnu tematsku izložbu

  29.04.2017
  Ovogodišnje, jedanaesto izdanje Prvomajskog inkubatora, svojevrsnim zagrijavanjem, započelo je već 14. travnja, a (po)trajat će sve do 18. svibnja. Ovaj festival, čiju je organizaciju vodi Udruga Kreativni Krk, kao i dosad, nudit će mnoge žanrovski različite glazbene sadržaje, dopunjene međunarodnom, skupnom izložbom na temu Masovni turizam.
   

141. Kolegij: Pokrenut postupak za uređenje dječjeg igrališta u Korniću

U uredu gradonačeknika, 10. listopada 2016. godine, održan je 141. sastanak Kolegija kojem su pored Darija Vasilića prisustvovali Marinko Pavlić, predsjednik Gradskog vijeća Grada Krka i Marinko Bajčić, pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Grada Krka.

Pored njih nazočni su bili Radmila Živanović Čop, voditeljica Imovinsko-pravne službe, Đimi Skomeršić, stručni suradnik za komunalne poslove i komunalni doprinos, Marinka Margan, stručna suradnica za društvene djelatnosti, Ines Galjanić, stručna suradnica za prostorno uređenje i zaštitu okoliša te Mladena Cvitković, viša stručna referentica.

Na početku ovotjednog sastanka, tijekom rasprave o predmeta Odsjeka za društvene djelatnosti, Nikolini Đakulović Predragović dana je suglasnost za sufinanciranje boravka dvoje mališana u Područnom vrtiću Njivice, a Petru Mrakovčiću za sufinanciranje boravka djeteta u Područnom vrtiću Baška, s time da ove suglasnosti nipošto ne podrazumijevaju prioritetan upis u Dječji vrtić Katarina Frankopan - Matični vrtić Krk kada se, obzirom na prostorne kapacitete krčke jedinice, za to steknu uvjeti. Budući da dio korisnika Socijalnog programa Grada Krka - točnije njih 11, od ukupno 26 - što su ostvarili pravo na besplatno organiziranu marendu u osnovnoj školi nije apliciralo na nedavno zaključen natječaj Zaklade Hrvatska za djecu koji je pružao mogućnost realizacije pojedinačnih potpora za školsku prehranu, taj će se izdatak, za njih 11-ero, namiriti sredstvima iz gradskog Proračuna.

Rješavajući predmete Imovinsko-pravne službe, nakon provedenog postupka nabave bagatelne vrijednosti za izradu GIS tehničko-informacijskog sustava za groblja na području Grada Krka, prihvaćena je ponuda tvrtke Protok d.o.o. iz Zagreba vrijedna 93.470,00 kn, s obračunatim PDV-om. Obzirom na istek roka dosadašnjeg Ugovora o zakupu poslovnog prostora površine 11,87 m2, smještenog u prizemlju zgrade na adresi Kvarnerska 15 u gradu Krku, odlučeno je da se isti, na daljnjih pet godina, radi održavanja škole stranih jezika produži s dosadašnjom zakupnicom Milicom Žužić, i to uz mjesečnu zakupninu od 68,00 EUR. Iz istog razloga, donesena je i odluka o petogodišnjem produženju Ugovora o zakupu poslovnog prostora također smještenog u prizemlju zgrade na adresi Kvarnerska 15 u gradu Krku, površine 11,85 m2, s dosadašnjim zakupnikom Udruženjem obrtnika otoka Krka, za potrebe ureda, s mjesečnom zakupninom od 65,00 EUR. Isti ugovor, na isti vremenski period, produljen je i sa Čedomirom Franolićem za poslovni prostor smješten u prizemlju zgrade na adresi Vela placa 4 u gradu Krku, površine 20,00 m2, radi organiziranja prodajne galerije umjetničkih slika i predmeta, s mjesečnom zakupninom od 160,00 EUR, kao i s Draganom Sindičić, za poslovni prostor smješten u prizemlju zgrade na adresi J. J. Strossmayera 24 u gradu Krku, površine 40,44 m2, radi prodaje suvenira, tiskovina, duhanskih proizvoda i slično, s mjesečnom zakupninom od 1.050,00 EUR. 

Razmatrajući predmete Odsjeka za prostorno planiranje i zaštitu okoliša, na zahtjev Mjesnog odbora Milohnići, odobrena je ponuda tvrtke Tehno-val d.o.o. iz Njivica, u iznosu od 6.762,50 kn, s PDV-om, za dobavu, dopremu i ugradnju stupa javne rasvjete u naselju Brzac, na lokaciji preko puta obiteljske kuće br. 175/B. Nakon rasprave o prijedlogu Radojke Bajčić iz Poljica da se krene u asfaltiranje dijela Ulice Staro selo u naselju Vrh, kod kućnog broja 40, zaključeno je kako se spomenuti potez planira asfaltirati, što temeljem ponude tvrtke GP Krk d.d. iz Krka predstavlja investiciju s obračunatim PDV-om vrijednu 55.274,90 kn, ali nakon što se za građevinu uz predmetnu dionicu naplati komunalni doprinos, odnosno njezin obuhvat imovinsko-pravno riješi. Na inicijativu Darka Radoša iz Pinezića, prihvaćena je ponuda GP-a Krk d.d., u iznosu od 41.925,00 kn, s PDV-om, na ime radova kojima je svrha u Ulici Njivine u naselju Pinezići, kod obiteljske kuće br. 22, riješiti problem odvodnje oborinskih voda što se s ceste slijevaju u okućnicu inicijatora ovog zahvata. U novoj epizodi projekta kojem je zadaća revitalizirati dječja igrališta na čitavom području Grada Krka, prihvaćena je ponuda tvrtke AG-PROJEKT d.o.o. iz Kostrene, vrijedna 36.250,00 kn, za uređenje dječjeg igrališta u naselju Kornić, a kojom je obuhvaćen zahvat od cca 800 m2, uključujući geodetski snimak i iskolčenje terena, glavni projekt te elektro projekt javne rasvjete. U prvoj fazi, kako je istaknuto, krenulo bi se u realizaciju dijela igrališnog kapaciteta na površini od 200 m2.

Raspravljajući o predmetima Odsjeka za komunalno gospodarstvo, nakon što je, u prvoj fazi, očišćen teren oko upojnih vodnih građevina na području polja Kimpi (k.č. 585/7, k.o. Vrh), kao i kanal za odvodnju oborinskih voda lociran uz glavnu prometnicu Krk - Vrh, temeljem troškovnika nadzornog inženjera Eda Hera, prihvaćeni su radovi druge faze ove inicijative kojoj je cilj riješiti problem što ga, skupljajući se na poljoprivrednim parcelama i samoj cesti, stvaraju oborinske vode, a koji se odnose na izgradnju armirano betonskog potpornog zida i nasipa (iza potpornog zida) te uređenje spomenutog odvodnog kanala, što predstavlja investiciju procijenjenu na 49.650,00 kn, s PDV-om. U sljedećoj fazi, ondje se planiraju provesti georadarska mjerenja i istraživanja.

Rješavajući predmete Odsjeka za opće, pravne i kadrovske poslove, s namjerom rasprave na skorašnjoj sjednici Gradskog vijeća, usvojen je prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o stipendiranju učenika srednjih škola i studenata, kao i prijedlog Odluke o usvajanju Procjene ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobra i okoliša od katastrofa i velikih nesreća, zajedno s Planom zaštite i spašavanja Grada Krka. Na traženje Mjesnog odbora Vrh, odobrena je ponuda Zidarskog obrta Zidar Ivo iz Vrha, u iznosu od 38.000,00 kn, za sanaciju makadamskog puta što se proteže na dionici ispod ugostiteljskog objekta Dvori sv. Jurja.