Najave

 • Upisi u sportsko-rekreacijske radionice Udruge Pepice

  22.09.2017
  Obzirom da krčka Udruga za sportsku rekreaciju Pepice ulazi u novu sezonu treniranja, upisi u sportsko-rekreacijske radionice (uz mogućnost informiranja) održat će se 22. rujna 2017. godine, u dvorani Sportsko-rekreacijskog centra Josip Uravić Pepi, s početkom u 18.00 sati. Radionice (total body i low total body) vode Gabi Jurešić, Monika Bajčić i Lucija Petrak, a mjesečna naknadna za dva treninga tjedno iznosi 140,00 kn, a tri 160,00 kn.
   
 • Poljica: Smotra klapskog pjevanja u povodu Kuzmanje

  22.09.2017
  Treća po redu Smotra klapskog pjevanja u povodu Kuzmanje - blagdana sv. Kuzme i Damjana, održat će se u Poljicima, nedaleko grada Krka, i to 22. rujna 2017. godine, s početkom u 19.30 sati, u samom srcu mjesta; na Placi. Kao i prethodnih godina organizaciju ovog festivala preuzeli su domaćini iz Klape Kaštadi.
   
 • 03. sjednica Gradskog vijeća Grada Krka

  27.09.2017
  03. sjednica Gradskog vijeća Grada Krka, koju saziva njegov predsjednik Marinko Pavlić, održat će se u srijedu, 27. rujna 2017. godine, u Maloj vijećnici Grada Krka s početkom u 18.30 sati, a predložen je sljedeći Dnevni red.
   
 • Info dan HBOR-a u gradu Krku

  28.09.2017
  HBOR-ov Područni ured za Primorje i Gorski kotar u suradnji s LAG-om Kvarnerski otoci te Udruženjem obrtnika otoka Krka organizira individualne razgovore poduzetnika s voditeljicom Područnog ureda Vesnom Bartolović Staničić, koji će se, 28. rujna 2017. godine, između 10.00 i 14.00 sati, odvijati u sjedištu LAG-a Kvarnerski otoci, Vršanska 14, u gradu Krku. Svi zainteresirani poduzetnici ili oni koji to planiraju postati, mogu se prijaviti za besplatno stručno savjetovanje o mogućnostima kreditiranja, odnosno financiranja investicijskih ulaganja ili drugih aktivnosti putem programa HBOR-a, i to mailom na jovana@kvarnerski-otoci.hr ili telefonom na 095 858 82 31.
 • Štorija o galiji Cristo Ressussitato: proslava 446. godišnjice Lepantske bitke

  06.10.2017
  U jednoj od najvećih i najslavnijih pomorskih bitaka u europskoj povijesti, bitki kod Lepanta, 07. listopada 1571. godine, u kojoj su se sukobile snage kršćana i muslimana sudjelovala je i krčka galija Cristo Ressussitato (Uskrsli Krist).
   
 • Upisi za program prve razine mentalne aritmetike ALOHA

  07.10.2017
  Škola stranih jezika VID objavljuje upise u novi semestar za program prve razine mentalne aritmetike ALOHA (Abacus Learning of Higher Arithmetic). Radionica za djecu s prezentacijom programa i roditeljski sastanak održat će se 07. listopada 2017. godine, s početkom u 10.00 sati, u učionicama škole Vid u gradu Krku, Kvarnerska 15 (zgrada Fani, pored Gradske knjižnice). Nastava kreće 14. listopada.

148. Kolegij: Za osnovce s teškoćama u razvoju osigurano financiranje pomoćnika u nastavi

U uredu gradonačeknika, 28. studenog 2016. godine, održan je 148. sastanak Kolegija kojem su pored Darija Vasilića prisustvovali njegov zamjenik Čedomir Miler i Marinko Pavlić, predsjednik Gradskog vijeća Grada Krka.

Pored njih nazočni su bili Marinko Bajčić, pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Grada Krka, Đimi Skomeršić, stručni suradnik za komunalne poslove i komunalni doprinos, Marinka Margan, stručna suradnica za društvene djelatnosti, Ines Galjanić, stručna suradnica za prostorno uređenje i zaštitu okoliša, Igor Hrast, stručni suradnik za održivi razvoj te Mladena Cvitković, viša stručna referentica.

Budući da je ovotjedni sastanak otpočeo rješavanjem predmeta Odsjeka za društvene djelatnosti, na prijedlog Upravnog odjela za odgoj i obrazovanje Primorsko-goranske županije, Osnovnoj školi Fran Krsto Frankopan - Matičnoj školi Krk i Područnoj školi Vrh odobreno je financiranje dvoje pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama u razvoju, i to za drugo polugodište tekuće školske godine. Naime, kako se pomoćnici u nastavi financiraju iz Europskog socijalnog fonda, a obzirom na rezultate natječaja koji govore u prilog neuvažavanju jednog dijela prijava, Primorsko-goranska županija preuzela je obvezu njihova financiranja tijekom prvog, a Grad Krk tijekom drugog polugodišta. Obzirom da će se nakon Krka i Punta, festivalska večer Melodija Istre i Kvarnera u svom narednom izdanju održati u Malinskoj, prihvaćena je inicijativa kastavske Udruge Ljudi i običaji kojom se Grad Krk obvezuje da ovaj cjelovečernji popularno-zabavni program, kao i prethodne godine, sufinancira iznosom od 37.000,00 kn. Jednak budžet ove će godine osigurati i Općina Punat, dok Općinu Malinska-Dubašnica, kao domaćina, očekuje izdvajanje u iznosu 74.000,00 kn. Luciji i Danijelu Broziću iz Krka dana je suglasnost za sufinanciranje boravka njihova djeteta u puntarskim jaslicama budući da u jasličkoj skupini Dječjeg vrtića Katarina Frankopan - Matičnog vrtića Krk trenutno nema slobodnih mjesta. Prihvaćen je i prijedlog Antuna Žužića iz Krka za kupnju magneta, šalica i slagalica s ilustriranim gradskim motivima za što je ukupno izdvojeno 2.850,00 kn. Kako, temeljem odredbi Pravilnika o financiranju javnih potreba Grada Krka, Odluku o raspisivanju javnog poziva donosi gradonačelnik u roku od 30 dana od usvajanja proračuna, objava Javnog poziva za financiranje javnih potreba u 2017. godini može se očekivati neposredno nakon održavanja sjednice Gradskog vijeća planirane 20. prosinca, a na čijem će se dnevnom redu naći upravo Proračun Grada Krka za naredno jednogodišnje razdoblje. Na inicijativu Osnovne škole Fran Krsto Frankopan - Područne škole Vrh, a temeljem prethodne suglasnosti Županijske uprave za ceste Primorsko-goranske županije, na dijelu ceste koja teče neposredno uz zgradu škole, radi što veće sigurnosti djece, bit će postavljeni uspornici prometa. 

Razmatrajući predmete Odsjeka za prostorno planiranje i zaštitu okoliša, prihvaćeni su glavni projekt i troškovnik za dobavu, dopremu i ugradnju sanitarnog bloka namijenjenog osobama smanjene pokretljivosti koji će postati dijelom sanitarnog kompleksa smještenog na kupalištu Dražica. Budući da se ovdje radi o investiciji procijenjenoj na 94.859,00 kn, bez PDV-a, najavljeno je skorašnje pokretanje postupka nabave. Vezano uz spomenute radove, prihvaćena je i ponuda ovlaštenog arhitekta Nenada Kocijana, vrijedna 2.400,00 kn, bez PDV-a, za vršenje stručnog nadzora, ali i arhitektonsko-tehničkog savjetovanja. Uz to, predstavljeno je i prvo idejno rješenje stambene zgrade koja se financira i gradi, odnosno čiji se stanovi prodaju sukladno programu društveno poticane stanogradnje (POS), a koje otkriva blok od 30 stanova, po 10 na svakoj od tri etaže (prizemlje, prvi i drugi kat), s time da su predviđene stambene jedinice od 44 m2, 53 m2, 60 m2, 73 m2 te 77 m2.

Raspravljajući o predmetima Odsjeka za komunalno gospodarstvo, usvojeno je Izvješće komunalnog i prometnog redara o rješavanju komunalnih problema u djelatnostima što ih ne obavlja gradsko Komunalno društvo Vecla d.o.o., i to za razdoblje od 01. srpnja do 30. rujna 2016. godine. Podaci temeljem kojih je sastavljen predmetni izvještaj prikupljeni su putem sustava ZAKRPAJ.to i Gradsko oko, zaprimljenih usmenih i pismenih prijava građana te terenskim izvidima. U promatranom razdoblju tako je prijavljeno 56 problema, od čega ih je 40 riješeno, dok su (pre)ostali proslijeđeni drugim instancama ili su u postupku rješavanja.

Razmatrajući predmete Odsjeka za opće, pravne i kadrovske poslove, prihvaćeno je Rješenje Državne uprave za zaštitu i spašavanje, Samostalne službe za inspekcijske poslove Područne jedinice Rijeka, kojim je naloženo usvajanje Godišnje analize stanja sustava civilne zaštite i Smjernica za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite, donošenje Godišnjeg plana razvoja sustava civilne zaštite i Plana vježbi civilne zaštite te izrada Poslovnika kojim se uređuje način rada Stožera civilne zaštite.

Tijekom rješavanja predmeta Odsjeka za gospodarstvo, predstavnikom Grada Krka u povjerenstvu koje će pratiti postupak nabave vezan uz izradu dizajna i koncepta interpretacijskih centara u Nerezinama i Krku imenovan je Nedeljko Dunato. Podsjetimo, još u srpnju ove godine s Primorsko-goranskom županijom potpisan je Sporazum o korištenju poslovnog prostora bez naknade, i to onog smještenog u Frankopanskoj ulici bb, u gradu Krku (interijer negdašnje knjižare Pontes), radi uređenja interpretacijskog centra pomorske baštine za potrebe provedbe projekta Mala Barka 2. Ondje bi, stoga, u dogledno vrijeme, trebao biti otvoren stalni postav s eksponatima vezanim uz pomorsku i ribarsku baštinu grada i otoka Krka, čime se planira osigurati prezentacija ovog itekako zanimljivog segmenta našeg povijesnog nasljeđa.