Najave

 • Upisi u sportsko-rekreacijske radionice Udruge Pepice

  22.09.2017
  Obzirom da krčka Udruga za sportsku rekreaciju Pepice ulazi u novu sezonu treniranja, upisi u sportsko-rekreacijske radionice (uz mogućnost informiranja) održat će se 22. rujna 2017. godine, u dvorani Sportsko-rekreacijskog centra Josip Uravić Pepi, s početkom u 18.00 sati. Radionice (total body i low total body) vode Gabi Jurešić, Monika Bajčić i Lucija Petrak, a mjesečna naknadna za dva treninga tjedno iznosi 140,00 kn, a tri 160,00 kn.
   
 • Poljica: Smotra klapskog pjevanja u povodu Kuzmanje

  22.09.2017
  Treća po redu Smotra klapskog pjevanja u povodu Kuzmanje - blagdana sv. Kuzme i Damjana, održat će se u Poljicima, nedaleko grada Krka, i to 22. rujna 2017. godine, s početkom u 19.30 sati, u samom srcu mjesta; na Placi. Kao i prethodnih godina organizaciju ovog festivala preuzeli su domaćini iz Klape Kaštadi.
   
 • 03. sjednica Gradskog vijeća Grada Krka

  27.09.2017
  03. sjednica Gradskog vijeća Grada Krka, koju saziva njegov predsjednik Marinko Pavlić, održat će se u srijedu, 27. rujna 2017. godine, u Maloj vijećnici Grada Krka s početkom u 18.30 sati, a predložen je sljedeći Dnevni red.
   
 • Info dan HBOR-a u gradu Krku

  28.09.2017
  HBOR-ov Područni ured za Primorje i Gorski kotar u suradnji s LAG-om Kvarnerski otoci te Udruženjem obrtnika otoka Krka organizira individualne razgovore poduzetnika s voditeljicom Područnog ureda Vesnom Bartolović Staničić, koji će se, 28. rujna 2017. godine, između 10.00 i 14.00 sati, odvijati u sjedištu LAG-a Kvarnerski otoci, Vršanska 14, u gradu Krku. Svi zainteresirani poduzetnici ili oni koji to planiraju postati, mogu se prijaviti za besplatno stručno savjetovanje o mogućnostima kreditiranja, odnosno financiranja investicijskih ulaganja ili drugih aktivnosti putem programa HBOR-a, i to mailom na jovana@kvarnerski-otoci.hr ili telefonom na 095 858 82 31.
 • Štorija o galiji Cristo Ressussitato: proslava 446. godišnjice Lepantske bitke

  06.10.2017
  U jednoj od najvećih i najslavnijih pomorskih bitaka u europskoj povijesti, bitki kod Lepanta, 07. listopada 1571. godine, u kojoj su se sukobile snage kršćana i muslimana sudjelovala je i krčka galija Cristo Ressussitato (Uskrsli Krist).
   
 • Upisi za program prve razine mentalne aritmetike ALOHA

  07.10.2017
  Škola stranih jezika VID objavljuje upise u novi semestar za program prve razine mentalne aritmetike ALOHA (Abacus Learning of Higher Arithmetic). Radionica za djecu s prezentacijom programa i roditeljski sastanak održat će se 07. listopada 2017. godine, s početkom u 10.00 sati, u učionicama škole Vid u gradu Krku, Kvarnerska 15 (zgrada Fani, pored Gradske knjižnice). Nastava kreće 14. listopada.

154. Kolegij: Predstavljeno izvješće o broju prošle godine rođene djece

U uredu gradonačelnika, 30. siječnja 2017. godine, održan je 154. sastanak Kolegija kojem su pored Darija Vasilića prisustvovali njegov zamjenik Čedomir Miler i Marinko Bajčić, pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Grada Krka.

Pored njih nazočni su bili Đimi Skomeršić, stručni suradnik za komunalne poslove i komunalni doprinos, Marinka Margan, stručna suradnica za društvene djelatnosti, Ines Galjanić, stručna suradnica za prostorno uređenje i zaštitu okoliša, Dinka Pejnović, stručna suradnica za proračun i financije te Mladena Matejčić, viša stručna referentica.

Na početku ovotjednog sastanka, tijekom rasprave o predmeta Odsjeka za proračun i financije, prihvaćena je ponuda tiskare Kerschoffset iz Zagreba, s uračunatim PDV-om vrijedna 6.093,75 kn, za tisak brošure Proračun u malom - vodič za građane, i to u nakladi od 500 primjeraka. 

Rješavajući predmete Odsjeka za društvene djelatnosti, Karnevalskoj udruzi Povero Keko iz Krka za realizaciju godišnjeg programa koji se, obzirom na karnevalsko vrijeme, uglavnom odvija početkom godine, dodijeljen je budžet od 8.000,00 kn. Prema podnesenom izvješću, na nedavno zaključen Javni poziv za financiranje javnih potreba u 2017. godini, ukupno je prispjelo 75 prijava (Razvoj sporta i rekreacije - 20, Promicanje kulture - 17, Promicanje tehničke kulture - 10, Socijalna skrb: humanitarno-socijalni rad - 18, Potpore u poljoprivredi - 7 i Potpore građanskim inicijativama - 3) s time da će o konkretnim financijskim vrijednostima biti više riječi na jednom od sljedećih sastanaka Kolegija. U nastavku, predstavljeno je još jedno izvješće, ovog puta posvećeno broju djece tijekom prošle godine rođene na području Grada Krka. Tako, prema analiziranoj statistici, doznajemo kako ih je ukupno rođeno 66-ero (nešto više od prosjeka ako se zadržimo na posljednjem petogodišnjem razdoblju), od čega 33 djevojčice i 33 dječaka, što znači da je u odnosu na 2015. rođeno tek jedno dijete manje. Prema naseljima godišnji podaci su sljedeći. U gradu Krku rođeno je 38 mališana, u naselju Vrh 12, u Korniću devet, u Milohnićima troje te u Bajčićima, Nenadićima, Pinezićima i Linardićima po jedno. Osvrnemo li se, pritom, na posljednje desetogodišnje razdoblje možemo zaključiti kako Grad Krk nije dijelom loše demografske slike Hrvatske jer je, između 2007. i 2011., prosjek sa 60 rođenih godišnje, između 2012. i 2016. godine porastao na 65. Gradskoj knjižnici Krk odobrena je potpora od 3.110,00 kn za kupnju fotelje koja će biti postavljena u dijelu interijera predviđenom za realizaciju programa namijenjenog djeci s poteškoćama u razvoju. 

Razmatrajući predmete Odsjeka za prostorno planiranje i zaštitu okoliša, prihvaćen je zahtjev tvrtke Dinocop d.o.o. iz Omišlja za produženje ugovorenog roka dovršetka izgradnje nogostupa u dijelu Vršanske ulice u gradu Krku, i to za 30 kalendarskih dana (do 24. veljače), s time da su kao razlog navedeni nepovoljni vremenski uvjeti tijekom prosinca i siječnja. Nakon što je na jednoj od nedavnih sjednica Kolegija donesena odluka o početku postupka nabave za ustupanje druge faze radova vezanih uz uređenje sunčališta na plaži Plav u gradu Krku, s uračunatim PDV-om vrijednih 235.762,50 kn, razmotreni su i najavljeni radovi treće faze, odnosno nastavak popoločenja polaganjem betonskih opločnika, čija procijenjena vrijednost s PDV-om iznosi 264.250,00 kn, a za koje također slijedi pokretanje postupka nabave. Kako je za gradnju dijela Crikveničke ulice u gradu Krku izdana lokacijska dozvola, najavljeno je da će se, s ciljem nastavljanja postupka, krenuti u prikupljanje ponuda za izradu parcelacijskog elaborata. Pored toga, zaprimljeno je Rješenje o izvedenom stanju Društvenog doma u naselju Pinezići, što znači da je građevina legalizirana za čime slijedi njezina uknjižba u katastar i gruntovnicu. Nakon što je odlučeno da se ove godine kreće s projektom uređenja Velike gradske vijećnice, pripadajućeg sanitarnog bloka i ulaznog hola, predstavljen je i prihvaćen revidirani troškovnik tvrtke Forma biro d.o.o. iz Koprivnice kojim su navedeni radovi procijenjeni na ukupno 2.367.015,90 kn, bez PDV-a, čime je ujedno najavljeno i skorašnje pokretanje postupka javne nabave. Nadalje, prihvaćene su tri ponude tvrtke Pečarić Consult d.o.o. iz Kastva, i to za izradu projekta i troškovnika vezanih uz uređenje javne površine u dijelu Ul. Slavka Nikolića u gradu Krku na iznos od 20.000,00 kn bez PDV-a, za izradu idejnog i glavnog projekta s troškovnikom za gradnju javne rasvjete i nogostupa (u dužini od oko 100 m) uz cestu U-5.1 na predjelu Sv. Petar u gradu Krku na iznos od 20.000,00 kn bez PDV-a, te za uslugu stručnog nadzora nad izgradnjom ceste U5.2 na predjelu Sv. Petar u gradu Krku na iznos od 10.000,00 kn bez PDV-a.

Raspravljajući o predmetima Odsjeka za komunalno gospodarstvo, prihvaćeno je Izvješće tvrtke Dezinsekcija d.o.o. iz Rijeke o provedenim mjerama preventivne dezinsekcije, dezinfekcije i deratizacije (DDD mjere) te zaštite bilja na području Grada Krka u prošloj godini. Prema navodima iz Izvješća, tijekom provedbe DDD mjera nije utvrđena značajnija pojava štetnih glodavaca i insekata, izuzev populacije tigrastog komarca koja već godinama bilježi porast. Što se tiče dijela koji se odnosi na provedbu mjera zaštite bilja istaknuto je da su sva tretiranja obavljena u noćnim satima te kako je u slučaju pojedinih biljnih vrsta potrebna pojačana zaštita. Uz to, udovoljeno je zamolbi Veterinarske ambulante Krk da se i u ovoj godini s 50% iznosa za vlasnike mačaka s područja Grada Krka sufinancira provođenje usluge njihove sterilizacije i kastracije. U nastavku, prihvaćeno je Izvješće tvrtke Studio Perivoj d.o.o. iz Malinske o nadzoru održavanja površina zelenila u gradu Krku za period jesen - zima (srpanj - prosinac) u prošloj godini, uz osvrt na cjelogodišnje stanje. Kako stoji u ovome dokumentu kojeg potpisuje ovlaštena krajobrazna arhitektica Dobrila Kraljić, iako se površine zelenila tijekom 2016. nisu isticale scenskom posebnošću, nije bilo većih propusta pri njezi zelenila osobito na lokacijama intenzivnog korištenja, a takvo stabilno stanje zelenih površina, koje zadovoljava estetske standarde hortikulture grada, posljedica je kontinuiranog rada i ulaganja. Međutim svi novi projekti koji dodiruju ili troše površine javnog zelenila uz građevinsku i/ili arhitektonsku obradu trebali bi proći i temeljito krajobrazno vrednovanje. Naposljetku, prihvaćeno je izvješće Prometnog redarstva o broju obavijesti (kazni) i upozorenja izdanih tijekom prošle godine, koje govori u prilog tome da je prema nepropisno parkiranim vozilima izvršeno 761 postupanje, kojeg čini 439 kazni i 322 upozorenja, s time da je od ukupnog broja kazni zasad naplaćeno njih 327.

Rješavajući predmete Odsjeka za opće, pravne i kadrovske poslove, prihvaćen prijedlog Ugovora o poslovnoj suradnji s Novim listom za 2017. godinu, temeljem kojeg mjesečni iznos za jednu zakupljenu stranicu u regionalnom prilogu Otočni Novi list tako iznosi 2.500,00 kn bez PDV-a. Lovačkom društvu Orebica iz Krka za potrebe provođenja programa Praćenje i izlov čagljeva dodijeljena je potpora od 8.700,00 kn.

Uz ostale predmete što ih je Kolegiju prezentirao gradonačelnikov zamjenik Čedomir Miler, prihvaćena je ponuda tvrtke Frisd d.o.o. iz Krka, s obračunatim PDV-om vrijedna 62.583,03 kn, za održanje postojećeg sustava gradske bežične (WiFi) mreže, ali i njezino širenje.