Najave

 • Upisi u sportsko-rekreacijske radionice Udruge Pepice

  22.09.2017
  Obzirom da krčka Udruga za sportsku rekreaciju Pepice ulazi u novu sezonu treniranja, upisi u sportsko-rekreacijske radionice (uz mogućnost informiranja) održat će se 22. rujna 2017. godine, u dvorani Sportsko-rekreacijskog centra Josip Uravić Pepi, s početkom u 18.00 sati. Radionice (total body i low total body) vode Gabi Jurešić, Monika Bajčić i Lucija Petrak, a mjesečna naknadna za dva treninga tjedno iznosi 140,00 kn, a tri 160,00 kn.
   
 • Poljica: Smotra klapskog pjevanja u povodu Kuzmanje

  22.09.2017
  Treća po redu Smotra klapskog pjevanja u povodu Kuzmanje - blagdana sv. Kuzme i Damjana, održat će se u Poljicima, nedaleko grada Krka, i to 22. rujna 2017. godine, s početkom u 19.30 sati, u samom srcu mjesta; na Placi. Kao i prethodnih godina organizaciju ovog festivala preuzeli su domaćini iz Klape Kaštadi.
   
 • 03. sjednica Gradskog vijeća Grada Krka

  27.09.2017
  03. sjednica Gradskog vijeća Grada Krka, koju saziva njegov predsjednik Marinko Pavlić, održat će se u srijedu, 27. rujna 2017. godine, u Maloj vijećnici Grada Krka s početkom u 18.30 sati, a predložen je sljedeći Dnevni red.
   
 • Info dan HBOR-a u gradu Krku

  28.09.2017
  HBOR-ov Područni ured za Primorje i Gorski kotar u suradnji s LAG-om Kvarnerski otoci te Udruženjem obrtnika otoka Krka organizira individualne razgovore poduzetnika s voditeljicom Područnog ureda Vesnom Bartolović Staničić, koji će se, 28. rujna 2017. godine, između 10.00 i 14.00 sati, odvijati u sjedištu LAG-a Kvarnerski otoci, Vršanska 14, u gradu Krku. Svi zainteresirani poduzetnici ili oni koji to planiraju postati, mogu se prijaviti za besplatno stručno savjetovanje o mogućnostima kreditiranja, odnosno financiranja investicijskih ulaganja ili drugih aktivnosti putem programa HBOR-a, i to mailom na jovana@kvarnerski-otoci.hr ili telefonom na 095 858 82 31.
 • Štorija o galiji Cristo Ressussitato: proslava 446. godišnjice Lepantske bitke

  06.10.2017
  U jednoj od najvećih i najslavnijih pomorskih bitaka u europskoj povijesti, bitki kod Lepanta, 07. listopada 1571. godine, u kojoj su se sukobile snage kršćana i muslimana sudjelovala je i krčka galija Cristo Ressussitato (Uskrsli Krist).
   
 • Upisi za program prve razine mentalne aritmetike ALOHA

  07.10.2017
  Škola stranih jezika VID objavljuje upise u novi semestar za program prve razine mentalne aritmetike ALOHA (Abacus Learning of Higher Arithmetic). Radionica za djecu s prezentacijom programa i roditeljski sastanak održat će se 07. listopada 2017. godine, s početkom u 10.00 sati, u učionicama škole Vid u gradu Krku, Kvarnerska 15 (zgrada Fani, pored Gradske knjižnice). Nastava kreće 14. listopada.

155. Kolegij: Dodijeljene potpore programima javnih potreba u društvenim djelatnostima

U uredu gradonačelnika, 06. veljače 2017. godine, održan je 155. sastanak Kolegija kojem su pored Darija Vasilića prisustvovali njegov zamjenik Čedomir Miler i Marinko Pavlić, predsjednik Gradskog vijeća Grada Krka.

Pored njih nazočni su bili Marinko Bajčić, pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Grada Krka, Đimi Skomeršić, stručni suradnik za komunalne poslove i komunalni doprinos, Marinka Margan, stručna suradnica za društvene djelatnosti, Ines Galjanić, stručna suradnica za prostorno uređenje i zaštitu okoliša, Igor Hrast, stručni suradnik za održivi razvoj te Mladena Cvitković, viša stručna referentica.

Na početku ovotjednog sastanka, tijekom rasprave o predmetima Odsjeka za društvene djelatnosti, prihvaćen je prijedlog plana raspodjele sredstava za financiranje programa i projekata javnih potreba u društvenim djelatnostima za tekuću godinu. Na javni poziv raspisan sredinom prosinca prošle godine tako je pristiglo 77 prijava, s time da je pravo na financiranje ostvarilo njih 75, od čega 20 prijava čine programi sportskih udruženja (1.100.000,00 kn), 17 programi udruga u kulturi (450.000,00 kn), deset programi udruga u tehničkoj kulturi (155.000,00 kn), 17 programi socijalno-humanitarnih udruženja (280.000,00 kn), osam programi udruga u poljoprivredi (180.000,00 kn) te tri programa građanskih inicijativa (50.000,00 kn). Detaljni rezultati natječaja bit će uskoro dostupni na Internet stranicama Grada Krka, a u odnosu na prošlogodišnje povećanja bilježe dva prioritetna područja: razvoj sporta i rekreacije te promicanje kulture. I dok su sredstva za realizaciju programa iz prvospomenutog područja uvećana za 60.000,00 kn, budžet potonjeg povećan je za 110.000,00 kn, i to uglavnom s ciljem profesionalizacije rada Udruge Kreativni Krk. Kako će predsjednik te asocijacije, ujedno i voditelj programskih aktivnosti, odsad za svoj angažman primati mjesečnu novčanu naknadu, Kreativnom Krku odobrena je avansna isplata bruto iznosa voditeljeve plaće (od 6.000,00 kn) za mjesec siječanj. Temeljem ponude tvrtke Milohnić d.o.o. iz Nenadića, s uračunatim PDV-om vrijedne 10.507,50 kn, Boćarskom klubu Krk odobrena je potpora za nabavu i ugradnju novog klima uređaja u klupskom prostoru koji je dijelom kompleksa Sportsko-rekreativnog centra Josip Uravić Pepi u gradu Krku.   

Rješavajući predmete Odsjeka za prostorno planiranje i zaštitu okoliša, odobrena je ponuda Građevno projektnog zavoda d.d. Rijeka, u iznosu od 28.500,00 kn s PDV-om, za izradu idejnog projekta dijela sabirne ulice S-1, u dužini od 150 metara, na predjelu Kartec u gradu Krku. Nakon što je iznova raspravljen prijedlog Trgovačko-komunalnog društva Ponike eko otok Krk d.o.o. za utvrđivanjem lokacije radi organizacije reciklažnog dvorišta na području grada Krka, zaključeno je kako će se ista odrediti prvim sljedećim izmjenama Prostornog plana uređenja Grada Krka. 

Razmatrajući predmete Odsjeka za komunalno gospodarstvo, na inicijativu Mjesnog odbora Milohnići, prihvaćena je ponuda tvrtke Geos d.o.o. iz Rovinja, s uračunatim PDV-om vrijedna 24.375,00 kn, za pronalaženje najpogodnije lokacije i bušenje upojnog bunara, kako bi se u dijelu naselja Milohnići riješio problem oborinskih voda. Uz to, usvojen je prijedlog ugovora tvrtke Dezinsekcija d.o.o. iz Rijeke za provođenje mjera zaštite bilja na području Grada Krka tijekom 2017. godine uz (godišnju) naknadu od 31.800,00 kn, bez PDV-a.

Rješavajući predmete Odsjeka za opće, pravne i kadrovske poslove, razmotren je radni prijedlog Odluke o komunalnim djelatnostima na području Grada Krka, budući da je predmetna Odluka, dosad, u više navrata mijenjana, a potrebno je i njezino usklađivanje sa Zakonom o komunalnom gospodarstvu, te, eventualno, Zakonom o koncesijama. Radi sublimacije svih ideja i inicijativa u korist novog prijedloga Odluke mišljenja će se, nadalje, zatražiti od predstavnika svih krčkih komunalnih društava. Pored toga, prihvaćen je prijedlog Trgovačko-komunalnog društva Ponikve eko otok Krk d.o.o. da se krene u proceduru izmjena i dopuna Odluke o komunalnom redu, i to u dijelu koji se odnosi na zbrinjavanje komunalnog otpada.

Raspravljajući o predmetima Odsjeka za gospodarstvo, dogovoreno je kako će Javni poziv za izbor sportaša godine otoka Krka u 2016. godini, na Internet stranicama Grada Krka, biti objavljen već 07. veljače, s time da će se prijedlozi zaprimati najkasnije do 27. veljače. Prema tome, dodjela priznanja najboljim otočnim sportašima, sportašicama i sportskim kolektivima bit će u gradu Krku priređena već u drugoj polovici mjeseca ožujka. U odnosu na prošlogodišnji natječaj, ovogodišnji donosi jednu novinu, a to je prijavnica kojom će se značajno skratiti postupak bodovanja, ali i olakšati korespondiranje s kandidatima. Temeljem Glavnog projekta hortikulturalnog uređenja starogradske jezgre grada Krka što ga potpisuje Studio Perivoj d.o.o. iz Malinske, a kojim je za ozelenjavanje predloženo 15 lokacija, i to korištenjem tri osnovna elementa - vaze, bilja i klupice (ponegdje s ugrađenom kantom za otpatke), zaključeno je kako će se (pokretanjem postupka nabave) krenuti u realizaciju prve faze kojom je za uređenje obuhvaćeno šest lokacija. Ukupna vrijednost radova obuhvaćenih prvom fazom procijenjena je na 183.598,00 kn bez PDV-a, dok čitav projekt teži nemalih 481.544,00 kn. Osim hortikulturalnog uređenja starogradske jezgre, otvoreno je i pitanje njezine dekorativne rasvjete, te je najavljeno projektiranje i vizualizacija osvjetljenja jednog od najupečatljivijih arhitektonskih zdanja koje stoji na samom ulazu u stari grad - dvokatne kule, danas znane kao stara gradska Vijećnica. Na samome kraju analizirani su i određeni gradski projekti koji će se prijaviti na aktualne natječaje Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije Republike Hrvatske, Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja Republike Hrvatske te Primorsko-goranske županije.