Najave

Programi, planovi i pravilnici doneseni 2017.

Plan upravljanja pomorskim dobrom za 2017. godinu preuzmi

Programi, planovi i pravilnici doneseni 2016.

Plan upravljanja pomorskim dobrom za 2016. godinu preuzmi

Programi, planovi i pravilnici doneseni 2014.

Pravilnik o provedbi postupaka nabave bagatelne vrijednosti preuzmi

Programi, planovi i pravilnici doneseni 2013.

Plan prijema na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u JUO Grada Krka za 2013. godinu preuzmi