Najave

Osnovno školstvo

Osnovna škola Fran Krsto Frankopan Krk danas je jedna od najvećih osnovnih škola na području Primorsko-goranske županije. Do 2015. godine djelovala je kao jedinstvena ustanova za cijeli otok Krk. Odlukom Primorsko-goranske županije, tijekom 2015. i 2016. godine provedena je reorganizacija mreže osnovnoškolskih ustanova. Osnovane su nove ustanove: Osnovna škola Omišalj s područnom školom Dobrinj i Osnovna škola Malinska-Dubašnica.

Nakon provedenih statusnih promjena, u sastavu OŠ Fran Krsto Frankopan Krk djeluju osmorazredne područne škole Baška, Punat, Vrbnik i Vrh. Uprava je smještena u Matičnoj školi Krk. Statusnim promjenama povećan je pedagoški standard otočnih škola, organizacija je učinkovitija a stručne službe dostupnije.

 

Krčka se osnovna škola ponosi: 

 

  • projektom Male staroslavenske akademije Dr. Antun Mahnić koja se bavi istraživanjem zavičajne povijesti i kulturno-povijesne baštine otoka Krka i šireg okruženja kao dijela nacionalne i europske baštine; 

  • humanitarnim Božićno-novogodišnjim koncertom svih školskih zborova koji djeluju na otoku Krku; 

  • statusom Međunarodne eko-škole, od 28. travnja 2006. godine.

 

Sve to ova odgojno-obrazovna ustanova može zahvaliti kvalitetnom učiteljskom kadru, timskom radu svih djelatnika škole, vrijednim i ambicioznim učenicima, suradnji s lokalnom samoupravom kao i permanentnom ulaganju u nabavu opreme.

 

Kontakt:

 

Serđo Samblić, ravnatelj

Adresa: Frankopanska 40, 51500 Krk

Telefon: + 385 (0)51 661 920

Fax: + 385 (0)51 661 943

E-mail, opći: skola.krk@os-fkfrankopan-krk.skole.hr

E-mail, ravnatelj: ravnatelj@os-fkfrankopan-krk.skole.hr

E-mail, stručni suradnici: strucni_suradnici@os-fkfrankopan-krk.skole.hr

Web: www.osnovnaskolakrk.hr