Najave

Predškolski odgoj

Na području Grada Krka djelatnost predškolskog odgoja ostvaruju dječji vrtići u Krku i Vrhu. Vrtić u Krku matični je vrtić predškolske ustanove Katarina Frankopan s ravnateljicom i upravom koja opslužuje još osam područnih vrtića, i to one u Omišlju, Njivicama, Malinskoj, Vrhu, Polju, Vrbniku i Baški. Vrtić se financira iz proračuna Grada Krka (75%) i roditeljskih uplata (25%).

Najvažnija polazišta u odgojno obrazovnom radu ustanove su: usklađenost odgojno obrazovnih ciljeva s razvojnim potrebama djeteta, stvaranje uvjeta za slobodu izbora aktivnosti u skladu s djetetovim interesima i mogućnostima, aktivno uključivanje roditelja u proces rada, te sve znatnija implementacija eko-projekata s ciljem podizanja generacija osjetljivijih na ekološke probleme.

 

Kontakt:

 

Dječji vrtić Katarina Frankopan - Matični vrtić Krk

Irena Žic - Orlić, ravnateljica

Adresa: Smokvik 7, 51500 Krk

Matični broj: 3033384

Telefon - centrala: +385 (0)51 667 141

Telefon - računovodstvo: +385 (0)51 667 145

Telefon - tajnica: +385 (0)51 667 141

Fax: +385 (0)51 222 887

E-mail: dvfk-krk@ri.t-com.hr

Web: www.dvkf-krk.hr

 

Dječji vrtić Katarina Frankopan - Područni vrtić Vrh

Adresa: Vrh 126, 51500 Krk

Telefon: +385 (0)51 865 166