Najave

Idejno rješenje Sportskog centra Krk

Ovim idejnim rješenjem promišlja se izgradnja hotela s wellness centrom i bazenom sa sportskim sadržajima na prostoru današnjeg nogometnog igrališta u blizini centra grada. Postojeća lokacija se nalazi uz glavnu prometnicu Slavka Nikolića koja vodi izravno u centar.

Prema važećem Urbanističkom planu uređenja za predmetnu zonu određena je rekreacijska namjena sa zabavnim i rekreativnim sadržajima. Danas su na tom području dva igrališta, boćalište na otvorenom, boćarski klub bez adekvatnih pratećih sadržaja. Postojeće strukture međutim nisu adekvatno iskorištene, ni organizirane, a ujedno se pokazala i potreba za dodatnim sadržajem. Planirana intervencija ujedinjuje planske smjernice i postojeće sadržaje stvarajući jednu cjelovitu sportsko-rekreacijsku zonu sa svim potrebnim sadržajima, infrastrukturom i elementima urbane opreme.

Ideja cijelog kompleksa koncepirana je na stapanju postojeće zelene morfologije parcele i nove projektirane u jednu pejzažnu cjelinu, takozvanu zelenu ovojnicu koja povezuje, odvaja i prožima budući kompleks, tako da međusobno različite namjene, postaju dio istog sustava.

 

Opis projekta

preuzmi

Prezentacija projekta - 1. dio     

preuzmi

Prezentacija projekta - 2. dio

preuzmi

Popis površina

preuzmi

Tlocrt prizemlja

preuzmi

Tlocrt 1. kata

preuzmi

Tlocrt 2. kata

preuzmi

Tloctz 3. kata

preuzmi

Tlocrt garaže

preuzmi