Najave

 • Priključite se četverodijelnom naprednom tečaju fotografije

  04.11.2017
  Foto klub Krk, od 04. do 25. studenog 2017. godine, organizira napredni tečaj fotografije koji će se na različitim krčkim lokacijama - u prirodi ili predavaonici (smještenoj u prostorijama Društvenog centra Krk) - odvijati svake subote (uglavnom) između 11.00 i 13.00 sati, uz mogućnost pomicanja termina, i to u prethodnom dogovoru sa svim polaznicima.
   
 • Posljednji ovogodišnji ciklus besplatnog tečaja za trudnice

  13.11.2017
  Posljednji ovogodišnji ciklus višednevnog tečaja pripreme trudnica za porod i roditeljsku funkciju kojeg organizira Patronažna služba Doma zdravlja Primorsko-goranske županije, Ispostava Krk, započinje 13. studenog u biblioteci Doma zdravlja Krk, na adresi Vinogradska bb u gradu Krku, s početkom u 17.30 sati.
 • Izložba MI.17 - manifestacije + nagrade + suveniri

  14.11.2017
  Iza na prvi pogled kodiranog naziva MI.17 krije se inicijativa Turističke zajednice Grada Krka usmjerena na prezentiranje najznačajnijih gradskih manifestacija, nagrada i novoizabranih suvenira, pored ostalih pažnje vrijednih sadržaja. Dokumentarno-izložbeni projekt MI.17 tako predstavlja svojevrsnu valorizaciju odrađenog koja posjetiteljima, ponajviše djelatnicima u turizmu, pomaže u cjelovitijem sagledavanju i promišljanju grada kao atraktivne turističke destinacije koja svojim gostima, ali i lokalnom stanovništvu, nudi širok spektar događanja namijenjenih različitim generacijama i afinitetima.
   

Očuvanje i promocija vodenih biotopa - lokvi i barjanskih okna - za budućnost

Projekt Očuvanje i promocija vodenih biotopa - lokvi i barjanskih okna - za budućnost, s akronimom Lokna, zajednički provode Grad Krk, Javna ustanova Priroda, Krajinski park Ljubljansko barje i Geodetski institut Slovenije. 

Riječ je o zanimljivoj inicijativi financiranoj u okviru operativnog programa IPA Slovenija - Hrvatska 2007. - 2013., koja se u Primorsko-goranskoj županiji realizira na području otoka i grada Krka sa zadaćom očuvanja i revitalizacije lokvi, i to putem zajedničkog, prekograničnog pristupa njihovu vrednovanju, inventarizaciji, revitalizaciji i promociji. 

Naime, na području naše županije ustanovljena je Nacionalna ekološka mreža u kojoj pronalazimo poseban tip staništa - kršku lokvu, nastalu na vodonepropusnom zemljištu akumulacijom vode, uslijed djelovanja hidroloških, klimatskih i geoloških čimbenika, iako se postanak većine uglavnom vezuje uz čovjekovu aktivnost. Važne posebice za napoj stoke, navodnjavanje polja, gašenje požara, ali i kao izvor pitke vode, lokve su čuvane kao velika dragocjenost, tim više što su s vremenom postale specifično stanište za brojne biljne i životinjske vrste. Međutim, stanje u kojem se krške lokve danas nalaze daleko je od idealnog, a kao lijep i jedinstven primjer suživota čovjeka i prirode, spone tradicije i biološkog bogatstva te krajobrazne raznolikosti, bitno ih je očuvati, po potrebi sanirati te kroz različite edukativne programe čim više približiti javnosti.

Upravo na tom tragu, tijekom 2015. i 2016. godine, projekt predviđa provođenje sistematizacije podataka o krčkim lokvama, terenske obilaske tijekom kojih će se, s ciljem izrade interaktivnog Internet portala i GIS baze podataka, bilježiti osnovni podaci, zatim detaljno biološko istraživanje triju, a potom i revitalizaciju jedne odabrane lokve, što će pratiti uređenje poučne staze. Navedene aktivnosti biti će dopunjene mnogim edukativnim, ekskurzijskim i izložbenim programima. Vrijednost krčkog dijela ove eko-inicijative iznosi gotovo 20.000,00 EUR što će se u cijelosti refundirati sredstvima iz Europskih fondova.

Kao jedan od primarnih ciljeva ovog projekta treba istaknuti bogaćenje turističke ponude, kako otoka Krka, tako i čitave županije, ali i rad na edukaciji posjetitelja i lokalnog stanovništva, što na poslijetku predstavlja jedan od preduvijeta za zaštitu i očuvanje ovog vrijednog i jedinstvenog dijela otočne prirodne i kulturne baštine.

 

Sažeti opis projekta [.pdf]