Najave

 • Krk Food Fest: Dani šurlica i šparoga

  08.04.2017
  Između 07. i 30. travnja 2017. godine duž otoka Krka - koji se obzirom na obilje domaćih namirnica smatra oazom autohtone gastronomije, možete krenuti na pravu gastro-turneju koja je dijelom prve proljetne etape Krk Food Festa, manifestacije namijenjene ljubiteljima kvalitetne hrane i jedinstvenih iskustava!
   
 • Radionica: Definiranje utjecaja medija na samopercepciju mladih žena

  27.04.2017
  Mjesec ženskog aktivizma predstavlja projekt riječke Udruge PaRiter, kojem je cilj povezivanje i osnaživanje žena svih generacija na području Primorsko-goranske županije, i to edukacijom o ženskim pravima, rodnoj ravnopravnosti i aktivističkom djelovanju, a ujedno i stvaranjem baze za njihovo umrežavanje i suradnju.
 • Proslava Dana Osnovne škole Fran Krsto Frankopan

  28.04.2017
  Proslava Dana Osnovne škole Fran Krsto Frankopan održat će se 28. travnja 2017. godine u prostorijama škole, s početkom u 10.00 sati.
   
 • Prvomajski inkubator uskoro donosi seriju koncerata i skupnu tematsku izložbu

  29.04.2017
  Ovogodišnje, jedanaesto izdanje Prvomajskog inkubatora, svojevrsnim zagrijavanjem, započelo je već 14. travnja, a (po)trajat će sve do 18. svibnja. Ovaj festival, čiju je organizaciju vodi Udruga Kreativni Krk, kao i dosad, nudit će mnoge žanrovski različite glazbene sadržaje, dopunjene međunarodnom, skupnom izložbom na temu Masovni turizam.
   

Očuvanje i promocija vodenih biotopa - lokvi i barjanskih okna - za budućnost

Projekt Očuvanje i promocija vodenih biotopa - lokvi i barjanskih okna - za budućnost, s akronimom Lokna, zajednički provode Grad Krk, Javna ustanova Priroda, Krajinski park Ljubljansko barje i Geodetski institut Slovenije. 

Riječ je o zanimljivoj inicijativi financiranoj u okviru operativnog programa IPA Slovenija - Hrvatska 2007. - 2013., koja se u Primorsko-goranskoj županiji realizira na području otoka i grada Krka sa zadaćom očuvanja i revitalizacije lokvi, i to putem zajedničkog, prekograničnog pristupa njihovu vrednovanju, inventarizaciji, revitalizaciji i promociji. 

Naime, na području naše županije ustanovljena je Nacionalna ekološka mreža u kojoj pronalazimo poseban tip staništa - kršku lokvu, nastalu na vodonepropusnom zemljištu akumulacijom vode, uslijed djelovanja hidroloških, klimatskih i geoloških čimbenika, iako se postanak većine uglavnom vezuje uz čovjekovu aktivnost. Važne posebice za napoj stoke, navodnjavanje polja, gašenje požara, ali i kao izvor pitke vode, lokve su čuvane kao velika dragocjenost, tim više što su s vremenom postale specifično stanište za brojne biljne i životinjske vrste. Međutim, stanje u kojem se krške lokve danas nalaze daleko je od idealnog, a kao lijep i jedinstven primjer suživota čovjeka i prirode, spone tradicije i biološkog bogatstva te krajobrazne raznolikosti, bitno ih je očuvati, po potrebi sanirati te kroz različite edukativne programe čim više približiti javnosti.

Upravo na tom tragu, tijekom 2015. i 2016. godine, projekt predviđa provođenje sistematizacije podataka o krčkim lokvama, terenske obilaske tijekom kojih će se, s ciljem izrade interaktivnog Internet portala i GIS baze podataka, bilježiti osnovni podaci, zatim detaljno biološko istraživanje triju, a potom i revitalizaciju jedne odabrane lokve, što će pratiti uređenje poučne staze. Navedene aktivnosti biti će dopunjene mnogim edukativnim, ekskurzijskim i izložbenim programima. Vrijednost krčkog dijela ove eko-inicijative iznosi gotovo 20.000,00 EUR što će se u cijelosti refundirati sredstvima iz Europskih fondova.

Kao jedan od primarnih ciljeva ovog projekta treba istaknuti bogaćenje turističke ponude, kako otoka Krka, tako i čitave županije, ali i rad na edukaciji posjetitelja i lokalnog stanovništva, što na poslijetku predstavlja jedan od preduvijeta za zaštitu i očuvanje ovog vrijednog i jedinstvenog dijela otočne prirodne i kulturne baštine.

 

Sažeti opis projekta [.pdf]