119. Kolegij: Najavljena podjela poklon-bonova krčkim umirovljenicima s navršenih 80 godina

U uredu gradonačelnika, 09. ožujka 2020. godine, održan je 119. sastanak Kolegija kojem su pored Darija Vasilića prisustvovali njegov zamjenik Čedomir Miler i Josip Brusić, predsjednik Gradskog vijeća Grada Krka.

Pored njih, nazočni su bili: Marinko Bajčić, pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Grada Krka, Radmila Živanović Čop, voditeljica Imovinsko-pravne službe, Đimi Skomeršić, stručni suradnik za komunalne poslove i komunalni doprinos, Ines Galjanić, stručna suradnica za prostorno uređenje i zaštitu okoliša i Andreana Gluvaković, stručna suradnica za društvene djelatnosti.

Na početku ovotjednog sastanka, tijekom rasprave o predmetima Odsjeka za društvene djelatnosti, odlučeno je da će se, kao i dosad, svim umirovljenicima s područja Grada Krka s navršenih 80 godina, a koji, pritom, nisu korisnici Doma za starije osobe Mali Kartec, odnosno članovi Udruge umirovljenika Grada Krka, Udruge umirovljenika Poljica-Šotovento te Udruge antifašističkih boraca i antifašista otoka Krka, povodom nadolazećih uskršnjih blagdana osigurati poklon-bon u vrijednosti od 120,00 kn, s time da će pripadajuća obavijest s protokolom biti uskoro dostupna na službenom gradskom portalu. Temeljem prijave na Javni poziv za dodjelu financijskih potpora malih vrijednosti, Ženskoj klapi Vejanke iz Krka dodijeljena je potpora u vrijednosti od 5.000,00 kn za organizaciju klapske smotre čije se održavanje planira 25. travnja ove godine u Frankopanskom kaštelu, dok je Udruzi Rukotvorine Krk iz Krka odobreno 2.000,00 kn za organizaciju serije radionica Pletimo palme koja će se, u povodu nadolazećih uskršnjih blagdana, odvijati na Trgu sv. Kvirina.

U postupku rješavanja predmeta Odsjeka za prostorno planiranje i zaštitu okoliša, detaljno je analizirano, a potom i verificirano Idejno rješenje obilaznice naselja Linardići, Milohnići i Brzac, kojeg potpisuje tvrtka Planimetar d.o.o. iz Gornjeg Dragonošca. Samim Rješenjem tako su obuhvaćeni grafički prilozi iz kojih je vidljiva trasa ceste te njezin uzdužni i poprečni profil, kao i prilog s analiziranim vlasništvom za sve čestice kojima trasa prolazi. Grubom izmjerom, u skladu s dostupnim podlogama, izračunata je površina svake pojedinačne čestice koja će biti namijenjena izgradnji buduće ceste, a koja ukupno iznosi (cca) 10.700 m2. Ovo se Rješenje sada na razmatranje prosljeđuje predstavnicima Mjesnog odbora Milohnići. U nastavku, prihvaćena je ponuda Planimetra d.o.o., s uračunatim PDV-om vrijedna 37.500,00 kn, za izradu Urbanističko-tehničkog rješenja područja uz novu Kartec u gradu Krku.

Tijekom razmatranja predmeta Odsjeka za komunalno gospodarstvo, usvojena je ponuda Obrta Gromača iz Kornića, s uračunatim PDV-om vrijedna 42.480,00 kn, za sanaciju postojećeg lukobrana u uvali Jert u naselju Pinezići, oštećenog zbog izloženosti jakim udarima juga. Uz to, prihvaćen je i prijedlog zagrebačke Udruge branitelja - malih poljoprivrednih proizvođača Jabuka za korištenje javne površine - Trga bana Josipa Jelačića u gradu Krku (plato ispred Erste & Steiermärkische banke) gdje će, od 10. - 12. ožujka ove godine, organizirati prodajnu izložbu domaćih prehrambenih proizvoda (voća, povrća, sireva, meda, vina, sokova, likera, zimnica, čajeva i ostalog) pod geslom Najbolje od domaćeg i našeg. Udruzi Rukotvorine Krk iz Krka također je dana suglasnost za korištenje javne gradske površine ispred njihovog sjedišta na adresi Trg sv. Kvirina u gradu Krku, i to 04. i 05. travnja ove godine, s ciljem organiziranja radionica Pletimo palme, u povodu skorašnjih uskršnjih blagdana.

Raspravljajući o predmetima Odsjeka za opće, pravne i kadrovske poslove, na znanje je primljena Odluka (Primorsko-goranske županije) o davanju koncesije za posebnu upotrebu pomorskog dobra za polaganje podmorskog kabela 110 kV za dionicu od uvale Mali bok na otoku Krku do morske granice luke otvorene za javni promet Merag na otoku Cresu.

Rješavajući predmete Imovinsko-pravne službe, najprije je prihvaćen prijedlog Odluke o zaključenju ugovora o međusobnim pravima i obvezama u svezi izgradnje komunalne infrastrukture - nerazvrstane ceste i uređenja plaćanja komunalnog doprinosa, o čemu će se uskoro imati prilike izjasniti i gradski vijećnici. Nadalje, po provedenom postupku jednostavne nabave za ustupanje radova na rekonstrukciji dijela Ul. Vidikovac (kod kbr. 14) u gradu Krku uz rješavanje problema oborinske odvodnje, kao jedina pristigla, prihvaćena je ponuda tvrtke GP Krk d.d. iz Krka, s uračunatim PDV-om vrijedna 232.545,00 kn. Također, po realiziranom postupku jednostavne nabave za provođenje mjera obvezne preventivne dezinsekcije, dezinfekcije i deratizacije na području Grada Krka, pored dvije  zaprimljene ponude (tvrtki Crikvenica - Opatija - Eko d.o.o. iz Opatije i Dezinsekcija d.o.o. iz Rijeke), kao povoljnija prihvaćena je ona tvrtke Dezinsekcija d.o.o. iz Rijeke, s uračunatim PDV-om vrijedna 249.937,00 kn.

Pored ostalog što je Kolegiju prezentirao gradonačelnikov zamjenik Čedomir Miler, raspravljena je i Analiza organizacijskih i tehničkih mjera informacijske sigurnosti Grada Krka.