Gradska uprava

Ako imate kakvih upita ili želite kontaktirati gradsku upravu, nazovite nas ili pošaljite e-mail. Materijale u pisanom obliku možete ostaviti u prijemnom uredu (soba 27), svakim danom od 08.00 do 11.30 te od 13.00 do 15.00 sati.

 
 
Gradska uprava:
Trg bana Josipa Jelačića 2, 51500 Krk
Radno vrijeme: svakim danom od 08.00 do 11.30, te od 13.00 do 15.00 sati, osim četvrtkom kada se stranke ne primaju!
 
Matični broj Grada Krka: 2543095
OIB Grada Krka: 12405095116
 
Darijo Vasilić, gradonačelnik
Telefon: +385 (0)51 401 112
Fax: +385 (0)51 401 152
 
Josipa Milohnić, stručna suradnica za protokol i informiranje
Telefon: +385 (0)51 401 111
Fax: +385 (0)51 401 151
Fax: +385 (0)51 221 126
 
Prijemni ured:
 
Aleksandra Jurić, referentica općih poslova i arhivar
Telefon: +385 (0)51 401 125
Fax: +385 (0)51 401 165 
 
Lea Volarić, Administrativni referent za upisnik predmeta i očevidnike
Telefon: +385 (0)51 401 129
Fax: +385 (0)51 401 169