Izvješća s Kolegija 2021.

24. Kolegij: Kreće popravak i obnova velikog sata na vanjskoj fasadi renesansne kule

U Malenoj gradskoj vijećnici, 20. prosinca 2021. godine, održan je 24. sastanak Kolegija u čijim su raspravama, pored gradonačelnika Darija Vasilića, sudjelovali Nikša Franov, predsjednik Gradskog vijeća Grada Krka i Franjo Volarić, privremeni gradonačelnikov zamjenik.

23. Kolegij: Za sljedeći tjedan najavljen Javni poziv za financiranje javnih potreba u društvenim djelatnostima za 2022. godinu

U Malenoj gradskoj vijećnici, 13. prosinca 2021. godine, održan je 23. sastanak Kolegija u čijim su raspravama, pored gradonačelnika Darija Vasilića, sudjelovali Nikša Franov, predsjednik Gradskog vijeća Grada Krka, Franjo Volarić, privremeni gradonačelnikov zamjenik i Marinko Bajčić, pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Grada Krka.

22. Kolegij: Analizirani zahtjevi za dodjelu tradicionalnih godišnjih nagrada sportašima s područja Grada Krka

U uredu gradonačelnika, 06. prosinca 2021. godine, održan je 22. sastanak Kolegija u čijim su raspravama, pored gradonačelnika Darija Vasilića, sudjelovali Nikša Franov, predsjednik Gradskog vijeća Grada Krka, Franjo Volarić, privremeni gradonačelnikov zamjenik i Marinko Bajčić, pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Grada Krka.

21. Kolegij: II. Izmjenom i dopunom Proračuna Grada Krka za ovu godinu predloženo smanjenje prihoda i rashoda za 6,8 milijuna kn

U Malenoj gradskoj vijećnici, 29. studenog 2021. godine, održan je 21. sastanak Kolegija u čijim su raspravama, pored gradonačelnika Darija Vasilića, sudjelovali Nikša Franov, predsjednik Gradskog vijeća Grada Krka, Franjo Volarić, privremeni gradonačelnikov zamjenik i Marinko Bajčić, pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Grada Krka.

18. Kolegij: Sukladno Programu udruženog oglašavanja sa strateškim partnerima od interesa za turizam PGŽ u 2022., za promociju destinacije planirano 105.000,00 kn

U uredu gradonačelnika, 08. studenog 2021. godine, održan je 18. sastanak Kolegija u čijim je raspravama, pored gradonačelnika Darija Vasilića, sudjelovao i Marinko Bajčić, pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Grada Krka.

17. Kolegij: Dodijeljene 84 stipendije; u naselju Salatići kreće uređenje dječjeg igrališta

U uredu gradonačelnika, 25. listopada 2021. godine, održan je 17. sastanak Kolegija u čijim su raspravama, pored gradonačelnika Darija Vasilića, sudjelovali Nikša Franov, predsjednik Gradskog vijeća Grada Krka i Marinko Bajčić, pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Grada Krka.

16. Kolegij: Za godišnje održavanje tradicijske brodice - bragoca Paolina - izdvojeno 36.125,00 kn

U uredu gradonačelnika, 18. listopada 2021. godine, održan je 16. sastanak Kolegija u čijim je raspravama, pored gradonačelnika Darija Vasilića, sudjelovao i Nikša Franov, predsjednik Gradskog vijeća Grada Krka.

15. Kolegij: Za jednokratne potpore osnovnoškolcima i srednjoškolcima utrošeno 328.500,00 kn

U uredu gradonačelnika, 11. listopada 2021. godine, održan je 15. sastanak Kolegija u čijim su raspravama, pored gradonačelnika Darija Vasilića, sudjelovali Nikša Franov, predsjednik Gradskog vijeća Grada Krka i Marinko Bajčić, pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Grada Krka.

14. Kolegij: Najavljeno snimanje novog albuma Mimika orkestra u gradu Krku

U uredu gradonačelnika, 04. listopada 2021. godine, održan je 14. sastanak Kolegija u čijim su raspravama, pored gradonačelnika Darija Vasilića, sudjelovali Nikša Franov, predsjednik Gradskog vijeća Grada Krka i Marinko Bajčić, pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Grada Krka.

13. Kolegij: Najavljeno raspisivanje Natječaja za dodjelu stipendija učenicima i studentima

U uredu gradonačelnika, 27. rujna 2021. godine, održan je 13. sastanak Kolegija u čijim su raspravama, pored gradonačelnika Darija Vasilića, sudjelovali Nikša Franov, predsjednik Gradskog vijeća Grada Krka i Marinko Bajčić, pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Grada Krka.

  • 1
  • -
  • 2
  • -
  • 3
  • -
  • 4