Ostale objave

Parlamentarni izbori: Privremeni rezultati za Grad Krk i VIII. izbornu jedinicu

Na parlamentarnim izborima održanim u srijedu, 17. travnja 2024. godine, prema privremenim rezultatima od 18. travnja u 14.30 sati, Krčani su većinu svojih glasova povjerili koaliciji IDS, PGS, Unija Kvarnera, ISU - PIP, Socijaldemokrati, Reformisti, Demokrati, Laburisti, njih 963 (29,45%), za kojom slijedi koalicija SDP, Centar, HSS, ‟DO i SIP”, Glas s 809 glasova (24,74%) te koalicija HDZ, HSLS, HDS, HNS, HSU sa 710 glasova ( 21,71%).

Parlamentarni izbori: Rješenje o određivanju biračkih mjesta za glasovanje birača koji su smješteni u ustanovama socijalne skrbi

Temeljem članka 71. Zakona o izborima zastupnika u Hrvatski sabor (Narodne novine br. 116/99, 109/00, 53/03, 69/03, 167/03, 44/06, 19/07, 20/09, 145/10, 24/11, 93/11, 120/11, 19/15, 104/15 i 98/19), ministar rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike donio je Rješenje o određivanju biračkih mjesta za glasovanje birača koji su smješteni u ustanovama socijalne skrbi.

Parlamentarni izbori: Rješenje o određivanju posebnih biračkih mjesta

Temeljem članka 61. točke 2. i članka 68. točke 1. Zakona o izborima zastupnika u Hrvatski sabor (Narodne novine br. 116/1999., 109/2000., 53/2003., 167/2003., 44/2006., 19/2007., 20/2009., 145/2010., 24/2011., 93/2011., 19/2015., 104/2015., 98/2019.), Izborno povjerenstvo VIII. Izborne jedinice donijelo je Rješenje o određivanju posebnih biračkih mjesta.

Parlamentarni izbori: Rješenje o određivanju biračkih mjesta na području Grada Krka

Temeljem članka 61. točke 2. Zakona o izborima zastupnika u Hrvatski sabor (Narodne novine br. 66/15 - pročišćeni tekst, 104/15 - Odluka i Rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske, br. U-I-1397/2015, od 24. rujna 2015., 48/18 i 98/19), Izborno povjerenstvo VIII. Izborne jedinice donijelo je Rješenje o određivanju biračkih mjesta na području Grada Krka.

Javni natječaj za dodjelu dozvola na pomorskom dobru na području Grada Krka

Na temelju članka 71. stavka 1. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama (Narodne novine, broj 83/23), Uredbe o vrstama djelatnosti i visini minimalne naknade za dodjelu dozvola na pomorskom dobru (Narodne novine, broj 16/24), članka 14. Plana upravljanja pomorskim dobrom na području Grada Krka za razdoblje od 2024. - 2028. godine (Službene novine Primorsko- goranske županije, broj 9/24) i Odluke o raspisivanju Javnog natječaja za dodjelu dozvola na pomorskom dobru na području Grada Krka, od dana 11. ožujka 2024. godine, Gradonačelnik Grada Krka objavljuje Javni natječaj za dodjelu dozvola na pomorskom dobru na području Grada Krka i Dopunu Javnog natječaja za dodjelu dozvola na pomorskom dobru na području Grada Krka.

Plan upravljanja pomorskim dobrom na području Grada Krka za razdoblje od 2024. - 2028. godine

Temeljem odredbe članka 39. Zakona o pomorskom dobru i  morskim lukama (Narodne novine, broj 83/23), članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi  (Narodne novine, broj 33/01, 60/01, 106/03, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 , 137/15 , 123/17, 98/19, i 144/20) i članka 40. Statuta Grada Krka (Službene novine Primorsko- goranske županije, broj 28/09, 41/09, 13/13, 20/14, 3/18, 7/20, 26/20 - pročišćeni tekst, 26/21 i 47/23) Gradsko vijeće Grada Krka, na sjednici održanoj 20. veljače 2024. godine, donijelo je Plan upravljanja pomorskim dobrom na području Grada Krka za razdoblje od 2024. - 2028. godine.

Odluka o proglašenju sajamskih dana na području Grada Krka

Na temelju članka 52. Statuta Grada Krka (Službene novine Primorsko-goranske županije broj 28/09, 41/09, 13/13, 20/14, 3/18, 7/20, 26/20 - pročišćeni tekst i 6/21), a u svezi odredbi članka 57. Zakona o trgovini (Narodne novine broj 87/08, 96/08, 116/08, 76/09, 114/11, 68/13, 30/14, 32/19, 32/20 i 33/23) i odredbi Odluke o ugostiteljskoj djelatnosti (Službene novine Primorsko-goranske županije broj 14/07 i 34/09), Gradonačelnik Grada Krka na 98. Kolegiju gradonačelnika, održanom 13. studenog 2023. godine, donio je Odluku o proglašenju sajamskih dana na području Grada Krka.

Odluka o proglašenju sajmenih dana na području Grada Krka

Na temelju članka 52. Statuta Grada Krka (Službene novine Primorsko-goranske županije broj 28/09, 41/09, 13/13, 20/14, 3/18, 7/20, 26/20 - pročišćeni tekst i 6/21), a u svezi odredbi članka 57. Zakona o trgovini (Narodne novine broj 87/08, 96/08, 116/08, 76/09, 114/11, 68/13, 30/14, 32/19, 32/20 i 33/23), Gradonačelnik Grada Krka na 86. Kolegiju gradonačelnika, održanom 17. srpnja 2023. godine, donio je Odluku o proglašenju sajmenih dana na području Grada Krka.

Dopuna Plana upravljanja pomorskim dobrom za 2023. godinu

Na temelju članka 5. stavak 1. Uredbe o postupku davanja koncesijskog odobrenja na pomorskom dobru (Narodne novine broj: 36/04 , 63/08, 133/13 i 63/14), gradonačelnik Grada Krka, na sjednici Kolegija gradonačelnika održanoj 03. travnja 2023. godine, donio je Dopunu Plana upravljanja pomorskim dobrom za 2023. godinu.

Izbori za članove vijeća nacionalnih manjina: Odluka o konačnim rezultatima izbora članova Vijeća srpske nacionalne manjine u Gradu Krku

Na osnovi članka 78. stavka 2. Zakona o izboru vijeća i predstavnika nacionalnih manjina (Narodne novine br. 25/19), a u svezi članka 76. stavka 1. i članka 77. stavka 1. navedenog Zakona, nakon izbora za članove Vijeća srpske nacionalne u Gradu Krku, provedenih 07. svibnja 2023., Gradsko izborno povjerenstvo Grada Krka, na sjednici održanoj 10. svibnja 2023., utvrdilo je i objavljuje Odluku o konačnim rezultatima izbora članova Vijeća srpske nacionalne manjine u Gradu Krku, koju možete preuzeti u prilogu.