Ostale objave

Dopuna Plana upravljanja pomorskim dobrom za 2023. godinu

Na temelju članka 5. stavak 1. Uredbe o postupku davanja koncesijskog odobrenja na pomorskom dobru (Narodne novine broj: 36/04 , 63/08, 133/13 i 63/14), gradonačelnik Grada Krka, na sjednici Kolegija gradonačelnika održanoj 03. travnja 2023. godine, donio je Dopunu Plana upravljanja pomorskim dobrom za 2023. godinu.

Izbori za članove vijeća nacionalnih manjina: Odluka o konačnim rezultatima izbora članova Vijeća srpske nacionalne manjine u Gradu Krku

Na osnovi članka 78. stavka 2. Zakona o izboru vijeća i predstavnika nacionalnih manjina (Narodne novine br. 25/19), a u svezi članka 76. stavka 1. i članka 77. stavka 1. navedenog Zakona, nakon izbora za članove Vijeća srpske nacionalne u Gradu Krku, provedenih 07. svibnja 2023., Gradsko izborno povjerenstvo Grada Krka, na sjednici održanoj 10. svibnja 2023., utvrdilo je i objavljuje Odluku o konačnim rezultatima izbora članova Vijeća srpske nacionalne manjine u Gradu Krku, koju možete preuzeti u prilogu.

Izbori za članove vijeća nacionalnih manjina: Odluka o rezultatima izbora članova Vijeća srpske nacionalne manjine u Gradu Krku

Na osnovi članka 74. stavka 3. Zakona o izboru vijeća i predstavnika nacionalnih manjina (Narodne novine broj 25/19), a u svezi članka 76. stavka 1. i članka 77. stavka 1. navedenog Zakona, nakon izbora za članove Vijeća srpske nacionalne u Gradu Krku, provedenih 07. svibnja 2023., Gradsko izborno povjerenstvo Grada Krka, na sjednici održanoj 08. svibnja 2023. godine, utvrdilo je i objavljuje Odluku o rezultatima izbora članova Vijeća srpske nacionalne manjine u Gradu Krku, koju možete preuzeti u prilogu.

Izbori za članove vijeća nacionalnih manjina: Liste kandidata

Na temelju Zakona o izboru vijeća i predstavnika nacionalnih manjina (Narodne novine br. 25/19), Gradsko izborno povjerenstvo Grada Krka, 17. travnja 2023. godine, objavljuje Pravovaljanu listu kandidata za izbor članova vijeća srpske nacionalne manjine u Gradu Krku, Zbirnu listu kandidata za izbor članova vijeća srpske nacionalne manjine u Gradu Krku te Odluku o neodržavanju izbora članova vijeća bošnjačke nacionalne manjine u Gradu Krku.

Izbori za članove vijeća nacionalnih manjina: Zaprimanje prijedloga lista kandidata i kandidatura - dežurstva Gradskog izbornog povjerenstva Grada Krka

Dežurstva Gradskog izbornog povjerenstva Grada Krka nadležnog za zaprimanje prijedloga lista kandidata i kandidatura za provođenje Izbora za članove vijeća i predstavnike nacionalnih manjina 2023. godine odvijat će se kako slijedi:

Izbori za članove vijeća nacionalnih manjina: Obavijest biračima s prebivalištem u PGŽ

Vlada Republike Hrvatske na sjednici održanoj 30. ožujka 2023. godine donijela je Odluku o raspisivanju izbora za članove vijeća nacionalnih manjina u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave, kao i Odluku o raspisivanju izbora za predstavnike nacionalnih manjina u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave. Integralni tekst obavijesti preuzmite: OVDJE.

Izbori za članove vijeća i predstavnike nacionalnih manjina: Objava biračima

Vlada Republike Hrvatske na sjednici održanoj 30. ožujka 2023. godine donijela je Odluku o raspisivanju izbora za članove vijeća nacionalnih manjina u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave, kao i Odluku o raspisivanju izbora za predstavnike nacionalnih manjina u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave. Integralni tekst objave preuzmite: OVDJE.

Objava Plana upravljanja pomorskim dobrom Grada Krka za 2023. godinu

1. Objavljuje se Plan upravljanja pomorskim dobrom za 2023. godinu, klasa: 342-01/22-01/20, ur. broj: 2170-9-02/1-22-6, od 27. prosinca 2022. godine.

Dopuna Plana upravljanja pomorskim dobrom za 2022. godinu

Temeljem Uredbe o postupku davanja koncesijskog odobrenja na pomorskom dobru (Narodne novine broj 36/04, 63/08, 133/13 i 63/14), gradonačelnik Grada Krka na sjednici Kolegija, održanoj 25. travnja 2022. godine, donio je Dopunu Plan upravljanja pomorskim dobrom za 2022. godinu.

Plan upravljanja pomorskim dobrom za 2022. godinu

Temeljem Uredbe o postupku davanja koncesijskog odobrenja na pomorskom dobru (Narodne novine broj 36/04, 63/08, 133/13 i 63/14), gradonačelnik Grada Krka na sjednici Kolegija, održanoj 24. siječnja 2022. godine, donio je Plan upravljanja pomorskim dobrom za 2022. godinu.