Savjetovanja s javnošću

Vlada Republike Hrvatske na sjednici održanoj 21. studenoga 2009. godine prihvatila je Kodeks savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupcima donošenja zakona, drugih propisa i akata (NN140/2009.).
Savjetovanje i uključivanje javnosti u postupak donošenja propisa provodi se kako bi se prikupile informacije o interesima, stavovima i prijedlozima zainteresirane javnosti vezanim uz određenu javnu politiku. Na taj se način istovremeno podiže razina razumijevanja i prihvaćanja ciljeva politike te nedostaci koje na vrijeme treba otkloniti. Krajnji cilj Kodeksa je olakšati interakciju s građanima i predstavnicima zainteresirane javnosti u demokratskom procesu te potaknuti aktivnije sudjelovanje građana u javnom životu.
Uz Kodeks, normativni okvir za provedbu savjetovanja s javnošću određen je člankom 11. Zakonom o pravu na pristup informacijama (NN 25/2013., NN 85/2025. i NN 69/2022.).
Savjetovanja s javnošću provode se putem internetskih stranica Grada Krka, objavom nacrta općeg akta ili nekog drugog dokumenta te pozivom javnosti da dostavi svoje prijedloge i mišljenja. Savjetovanje s javnošću u pravilu traje 30 dana, a po isteku roka za dostavu mišljenja i prijedloga izrađuje se, te na internetskim stranicama Grada Krka objavljuje izvješće o provedenom savjetovanju. 
Stoga, svoje prijedloge, mišljenja i primjedbe na konkretne nacrte za koje su otvorena savjetovanja, inače dostupna u rubrici Otvorena savjetovanja sa zainteresiranom javnošću, možete dostaviti putem obrasca koji se može preuzeti uz svaki pojedinačno objavljen poziv. Ispunjeni obrasci potom se šalju koordinatorici za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću Grada Krka Mladeni Matejčić, i to isključivo mailom na mladena.matejcic@grad-krk.hr.
 
Koordinatorica za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću Grada Krka:
 
Mladena Matejčić
Telefon: +385 (0)51 401 127
Fax: +385 (0)51 401 167
 

 

Prilozi (dokumentacija):
 
   
Kodeks savjetovanja sa zainteresiranom javnošću preuzmi
Odluka o imenovanju koordinatora za savjetovanje s javnošću Grada Krka preuzmi
Odluka o osnivanju Radne skupine za izradu nacrta prijedloga akata preuzmi
   
2. dopuna Plana savjetovanja sa zainteresiranom javnošću za 2024. preuzmi
1. dopuna Plana savjetovanja sa zainteresiranom javnošću za 2024. preuzmi
Plan savjetovanja sa zainteresiranom javnošću za 2024. preuzmi
   
9. dopuna Plana savjetovanja sa zainteresiranom javnošću za 2023. preuzmi
8. dopuna Plana savjetovanja sa zainteresiranom javnošću za 2023. preuzmi
7. dopuna Plana savjetovanja sa zainteresiranom javnošću za 2023. preuzmi
6. dopuna Plana savjetovanja sa zainteresiranom javnošću za 2023. preuzmi
5. dopuna Plana savjetovanja sa zainteresiranom javnošću za 2023. preuzmi
4. dopuna Plana savjetovanja sa zainteresiranom javnošću za 2023. preuzmi
3. dopuna Plana savjetovanja sa zainteresiranom javnošću za 2023. preuzmi
2. dopuna Plana savjetovanja sa zainteresiranom javnošću za 2023. preuzmi
1. dopuna Plana savjetovanja sa zainteresiranom javnošću za 2023. preuzmi
Plan savjetovanja sa zainteresiranom javnošću za 2023. preuzmi
   
5. dopuna Plana savjetovanja sa zainteresiranom javnošću za 2022. preuzmi
4. dopuna Plana savjetovanja sa zainteresiranom javnošću za 2022. preuzmi
3. dopuna Plana savjetovanja sa zainteresiranom javnošću za 2022. preuzmi
2. dopuna Plana savjetovanja sa zainteresiranom javnošću za 2022. preuzmi
1. izmjena i dopuna Plana savjetovanja sa zainteresiranom javnošću za 2022. preuzmi
Plan savjetovanja sa zainteresiranom javnošću za 2022. preuzmi
Zaključak kojim je utvrđen Plan savjetovanja sa zainteresiranom javnošću za 2022. preuzmi
   
1. dopuna Plana savjetovanja sa zainteresiranom javnošću za 2021. preuzmi
Plan savjetovanja sa zainteresiranom javnošću za 2021. preuzmi
   
2. izmjena i dopuna Plana savjetovanja sa zainteresiranom javnošću za 2020. preuzmi
1. izmjena i dopuna Plana savjetovanja sa zainteresiranom javnošću za 2020. preuzmi
Plan savjetovanja sa zainteresiranom javnošću za 2020. preuzmi

 


 
otvorena.jpg
 
okoncana.jpg