Projekti

Strategija razvoja pametnog Grada Krka

Grad Krk odlučio se za izradu Strategije pametnog grada svjestan izazova koji predstoje jedinicama lokalne samouprave u digitalnom dobu. Gradovi su dio živog i promjenjivog društvenog, političkog i ekonomskog ekosustava sredina u kojima se nalaze, i kao takvi, ne mogu i ne smiju si priuštiti zaostajanje za ostatkom društva, već dapače, trebaju sami postati katalizatorom napretka svojih sredina.

Svjetlovodna distribucijska mreža otoka Krka

Napredna elektronička komunikacijska infrastruktura i mreže sljedeće generacije (engl. Next Generation Network - NGN) predstavljaju osnovni infrastrukturni preduvjet koji omogućuje povećanje intenziteta i kvalitete korištenja suvremenih usluga i aplikacija temeljenih na informacijskoj i komunikacijskog tehnologiji (IKT, engl. Information and Communication Technology – ICT).

Informiraj, educiraj, recikliraj

Projekt Informiraj, educiraj, recikliraj provoditi će se na području otoka Krka. Prijavitelj je Grad Krk no u projekt su temeljem potpisanog Sporazuma o udruživanju uključene i jedinice lokalne samouprave s područja otoka Krka, i to: Općina Baška, Općina Dobrinj, Općina Malinska-Dubašnica, Općina Omišalj, Općina Punat i Općina Vrbnik.

Gradnja nerazvrstane ceste na Malom Kartecu u gradu Krku

Planirana je izgradnja nerazvrstane ceste na Malom Kartecu u gradu Krku kojom će se omogućiti priključenje novo planiranih građevinskih čestica uz predmetnu građevinu na javnu prometnu površinu i priključenje na ostale infrastrukturne sustave. Rok za izvedbu radova je 12 mjeseci od zaključenja ugovora o građenju.

Svjetlovodna distribucijska mreža Grada Krka [SDMGK]

Širokopojasne mreže mogu značajno pridonijeti gospodarskom i socijalnom razvoju regije. U konkurentnom okruženju telekomunikacijskog sektora ulaganja u optičke mreže, koje predstavljaju tehnologiju budućnosti, bit će realizirana samo ako se pokaže da se tim poslovnim projektom mogu ostvariti pozitivni rezultati. Međutim, davatelji tradicionalnih telekomunikacijskih usluga i ostali privatni investitori u svoje kalkulacije o isplativosti projekta neće uključiti vanjske učinke na gospodarski razvoj regije. Lokalne zajednice mogu u svojim kalkulacijama uzeti u obzir duža razdoblja povrata investicije i pozitivne vanjske učinke. U tom smislu se nova komunikacijska infrastruktura može tretirati kao i ostali komunalni objekti.   

Rekonstrukcija i dogradnja luke Dunat

Luka otvorena za javni promet lokalnog značaja Dunat u postojećem stanju nije dovoljno zaštićena od valova te ju je zbog potpune zaštite plovila bilo potrebno više zatvoriti. Projektom rekonstrukcije tako je predviđena dogradnja jugozapadnog gata koji time postaje primarni lukobran. 

Uređenje starogradske jezgre grada Krka

Grad Krk angažirao je tim stručnjaka koji je definirao projekt uređenja stare gradske jezgre i postavio novi standard po pitanju urbane opreme svih ugostiteljskih, trgovačkih i drugih objekata u staroj gradskoj jezgri u koji su bili uključeni Lucija Štefančić, Ema Aničić i Igor Hrast.

Uređenje Velike vijećnice Grada Krka

Predloženi projekt odnosi se na rekonstrukciju i opremanje prizemnog dijela upravne zgrade Grada Krka koji obuhvaća prostore: ulaznu aulu, Veliku vijećnicu, hodnik, te pomoćne prostorije. Zahvat čini uređenje interijera i opreme.

Uređenje Multimedijalnog kulturnog centra Krk

Prenamjena postojeće građevine u multimedijalni kulturni centar teži prilagodbi zatečenih prostora kulturnoj funkciji uz minimalne promijene te što boljem uklapanju u vrlo vrijedan zatečeni okoliš.

Izgradnja zgrade Jedriličarskog kluba Plav

Unutar obalnog pojasa namijenjenog rekreacijskim aktivnostima - Zoni sportsko-rekreacijske namjene, planira se izgradnja jedriličarskog centra čija okosnica će biti zgrada jedriličarskog kluba.
  • 1
  • -
  • 2
Pretplati se na RSS - Projekti