Natječaji

Javni natječaj za dodjelu dozvola na pomorskom dobru na području Grada Krka - lokacije, djelatnosti i minimalna naknada za dodjelu dozvole

Na temelju članka 71. stavka 1. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama (Narodne novine, broj 83/23), Uredbe o vrstama djelatnosti i visini minimalne naknade za dodjelu dozvola na pomorskom dobru (Narodne novine, broj 16/24), članka 14. Plana upravljanja pomorskim dobrom na području Grada Krka za razdoblje od 2024. - 2028. godine (Službene novine Primorsko- goranske županije, broj 9/24) i Odluke o raspisivanju Javnog natječaja za dodjelu dozvola na pomorskom dobru na području Grada Krka, od dana 20. svibnja 2024. godine, Gradonačelnik Grada Krka objavljuje Javni natječaj za dodjelu dozvola na pomorskom dobru na području Grada Krka - lokacije, djelatnosti i minimalna naknada za dodjelu dozvole.

TZG Krka: Rezultati Javnog poziva za dodjelu potpora za programe, događanja i manifestacije u turizmu na području Grada Krka u 2024. godini

Temeljem Odluke Turističkog vijeća Turističke zajednice Grada Krka o raspisivanju Javnog poziva za dodjelu potpora za programe, događanja i manifestacije u turizmu na području Grada Krka u 2024. godini te zapisnika Povjerenstva za provedbu Javnog poziva, Turističko vijeće na sjednici održanoj 22. travnja 2024. godine donijelo je Odluku o dodjeli potpora za programe, događanja i manifestacije u turizmu na području Grada Krka u 2024. godini.

Obavijest o izboru kandidata: (1) viši stručni suradnik za pripremu i provedbu projekata te civilnu i protupožarnu zaštitu i (2) referent - komunalni i pomorski redar

Na radno mjesto višeg stručnog suradnika za pripremu i provedbu projekata te civilnu i protupožarnu zaštitu u Jedinstvenom upravnom odjelu Grada Krka, Odsjeku za gospodarstvo, temeljem Javnog natječaja za prijam u službu na neodređeno vrijeme, objavljenog u Narodnim novinama broj 27/24 od 06. ožujka 2024. godine, izabrana je kandidatkinja BARBARA MARUŠIĆ, magistra ekonomije.

Natječaj za dodjelu stipendija studentima poslijediplomskih studija za akademsku godinu 2024./2025.

Na temelju članka 9. Odluke o stipendiranju učenika srednjih škola i studenata (Službene novine Primorsko-goranske županije broj 18/19) i Zaključka Gradonačelnika Grada Krka s Kolegija gradonačelnika održanog 15. travnja 2024. godine, klasa: 604-02/24-01/01, ur. broj: 2170-9-02/1-24-2, Grad Krk objavljuje Natječaj za dodjelu stipendija studentima poslijediplomskih studija za akademsku godinu 2024./2025.

Izvješće o provjeri formalnih uvjeta prijavljenih kandidata za izbor članova Savjeta mladih Grada Krka

Na temelju članka 10. Zakona o savjetima mladih (Narodne novine br. 41/14 i 83/23) i članka 9. Odluke o osnivanju Savjeta mladih Grada Krka (Službene novine Primorsko-goranske županije br. 20/14, 3/22 i 47/23), Odbor za izbor, imenovanja i razrješenja Gradskog vijeća Grada Krka sastavio je Izvješće o provjeri formalnih uvjeta prijavljenih kandidata za izbor članova Savjeta mladih Grada Krka.

Natječaj za davanje u zakup javnih površina za postavu privremenih objekata u Gradu Krku

Grad Krk, na temelju članka 15. Odluke o davanju u zakup javnih površina za postavu privremenih objekata (Službene novine Primorsko-goranske županije broj 18/10, 10/12, 29/15), objavljuje Natječaj za davanje u zakup javnih površina za postavu privremenih objekata u Gradu Krku.

Grad Krk: Natječaj za prodaju zemljišta: k.č. 3859/10, k.o. Krk grad (z.č. 1590/1, k.o. Krk)

Grad Krk na temelju članka 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (Narodne novine, broj 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12, 152/14, 81/15 i 94/17) i članka 6. Odluke o stjecanju, raspolaganju i upravljanju nekretninama u vlasništvu Grada Krka (Službene novine Primorsko goranske županije, broj 6/21) objavljuje: Natječaj za prodaju zemljišta.