Modernizacija javne rasvjete Grada Krka

Grad Krk jedan je od pionira u Hrvatskoj u uvođenju pametne i efikasne javne rasvjete, a projekt modernizacije javne rasvjete započeo je 2014. godine. Modernizacija javne rasvjete jedan je od projekata energetske učinkovitosti putem kojeg se, nakon realizacije, ostvaruje ušteda u potrošnji električne energije u prosjeku od 75%, što znači da se Proračun Grada Krka rasterećuje troškova električne energije i vraća uloženu investiciju već nakon nekoliko godina. Budući da se svaki projekt kandidira za bespovratna sredstva povrat investicije u tom je slučaju još i kraći. Od početka projekta do danas se štedi, odnosno na uštedama zarađuje više od 500.000,00 kn godišnje.

 

Ukupna vrijednost projekta: 4.995.539,72 kn

Ostvarena sredstva:  4.440.560,44 kn

Ukupno sufinanciranje: 89%

Trajanje projekta: 2014. - 2021.

 

 


Provedba energetskog pregleda javne rasvjete na području Grada Krka

 

Uvod u modernizaciju javne rasvjete označio je projekt pod nazivom Provedba energetskog pregleda javne rasvjete na području grada Krka. Tako je napravljen pregled na više od 1.800 svjetiljki različitih tehnologija izvora svjetlosti od žive, natrija i metal-halogena. Projektna dokumentacija kandidirana je na natječaj Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost.

 

Ukupna vrijednost projekta: 61.250,00 kn

Ostvarena sredstva: 36.750,00 kn

Ukupno sufinanciranje: 60%

 


Modernizacija javne rasvjete na šetnici Portapisana - Dražica

 

Nakon nekoliko testiranih modela ulične rasvjete pronađeno je adekvatno rješenje za krčku šetnicu Portapisana - Dražica s modelom Streetsaver, proizvođača ulične rasvjete Philips. Prednosti ovog modela su nevidljivi izvor LED svjetlosti što daje ugodniji ugođaj dok se promatrač kreće pod svjetiljkom, a što pospješuje veća temperatura svjetla od 3000 Kelvina s ugrađenim driverom tehnologije LumiStep koji automatski reducira intenzitet svjetlosti od 25 - 100%. Projekt je kandidiran na Natječaj državnih potpora Ministarstva gospodarstva za energetsku učinkovitost i obnovljive izvore energije te je ostvario 75% bespovratnih sredstava, a nakon ugradnje štedi se čak 77% potrošnje električne energije. Ukupan iznos dodijeljenih sredstava iznosio je 59.470,16 kn, dok je ukupna vrijednost cjelokupnog projekta iznosila 77.875,00 kn.

 

Ukupna vrijednost projekta: 77.875,00 kn

Osvojena sredstva: 59.470,16 kn

Ukupno sufinanciranje: 75%

 


Izrada projektne dokumentacije za projekt energetski učinkovite i ekološke javne i vanjske rasvjete

 

Izrada projektne dokumentacije za modernizaciju cjelokupne javne rasvjete Grada Krka iznosila je 52.500,00 kn, a nakon prijave na natječaj Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost ostvareno je 60% bespovratnih sredstava u iznosu od 31.500,00 kn. Budući da se radi o 1.950 rasvjetnih tijela, projekt je podijeljen u četiri faze.

 

Ukupna vrijednost projekta: 52.500,00 kn

Osvojena sredstva: 31.500,00 kn

Ukupno sufinanciranje: 60%

 


Modernizacija javne rasvjete: Faza I

 

Zamjena 432 svjetiljke LED tehnologijom čime se na električnoj energiji štedi 334.889 kWh godišnje, tj. oko 250.000,00 kn, a postiže se i smanjenje stakleničkih plinova cO2 126.294 t. Ukupna vrijednost ove investicije iznosila je 1.190.432,36 kn, a od strane Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost odobreno je 60% bespovratnih sredstava u iznosu od 714.259,42 kn.

 

Ukupna vrijednost projekta: 1.190.432,36 kn

Osvojena sredstva: 714.259,42 kn

Ukupno sufinanciranje: 60%

 


Modernizacija javne rasvjete: Faza II

 

Projekt Modernizacije javne rasvjete: Faza II financiran je od strane Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost u iznosu od 721.607,92 kn (60%) te Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije u iznosu od 476.172,94 kn (40%). Ukupna vrijednost ovog projekta iznosi 1.212.682,36 kn, a obuhvaća zamjenu 439 svjetiljke LED tehnologijom čime se na električnoj energiji godišnje štedi 334.889 kWh, tj. oko 250.000,00 kn, dok je smanjenje stakleničkih plinova cO2 126.294 t.

 

Ukupna vrijednost projekta: 1.212.682,36 kn

Osvojena sredstva: 1.212.682,36 kn

Ukupno sufinanciranje: 100%

 

 


Modernizacija javne rasvjete: Faze III i IV - ESIF sredstva

 

Projekt Modernizacije javne rasvjete na preostalom području Grada Krka odobren je za financiranje iz ESIF kredita za javnu rasvjetu od strane Hrvatske banke za obnovu i razvitak, a sufinanciranog iz Europskog fonda za regionalni razvoj, u sklopu Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014. - 2020. Radi se o projektu ukupne procijenjene vrijednosti od 3.030.000,00 kn, a 2019. godine, nakon provedenog postupka javne nabave, potpisan je ugovor s tvrtkom Elan d.o.o. na iznos od 2.314.203,00 kn te izmjena ugovora na iznos od 2.361.629,33 kn. Najznačajniji rezultati ovog projekta su uštede, kako električne energije (341.762,00 kWh/god), tako i financijskih sredstava (250.000,00 kn), ali i smanjenje CO2 za 80,249 t/god. Projektom se postiže ušteda od oko 250.000,00 kn godišnje.

 

Osvojena sredstva: 2.361.629,34  kn

Ukupno sufinanciranje: 100% (HBOR ESIF zeleni krediti 0,1%kta)

 

 


Modernizacija javne rasvjete starogradske jezgre grada Krka

 

Za Projekt Modernizacije javne rasvjete starogradske jezgre izrađena je projektna dokumentacija te je projekt podijeljen u dvije faze, od kojih je 2020. godine, nakon provedenog postupka jednostavne nabave, potpisan ugovor s tvrtkom K2 d.o.o. na iznos od 238.725,00 kn s uključenim PDV-om, dok se za drugu fazu trenutno izrađuje projektna dokumentacija. Najznačajniji rezultati ovog projekta su uštede, kako električne energije (72.54,00 kWh/god), tako i financijskih sredstava (55.000,00 kn u 2021. godini), ali i smanjenje CO2 za 28,027 t/god. Projektom se postiže ušteda od oko 45.000,00 kn godišnje.