Plan nabave Grada Krka možete pogledati na Internet stranici Elektroničkog oglasnika javne nabave Republike Hrvatske, gdje u desnom izborniku kliknete na Planovi nabave te u rubrici Pregled objavljenih planova nabave pod Godina plana odaberete željenu godinu, a u polje Tražilica pod Naručitelj upišete Grad Krk. Naposljetku kliknete na Kreiraj izvještaj kako biste preuzeli traženi Plan nabave.

Plan nabave za 2024. godinu

 
   
1. izmjenu i dopunu Plana nabave za 2024. preuzmite ovdje
Plan nabave za 2024. preuzmite ovdje
   

Plan nabave za 2023. godinu

 
   
5. izmjenu i dopunu Plana nabave za 2023. preuzmite ovdje
4. izmjenu i dopunu Plana nabave za 2023. preuzmite ovdje
3. izmjenu i dopunu Plana nabave za 2023. preuzmite ovdje
2. izmjenu i dopunu Plana nabave za 2023. preuzmite ovdje
1. izmjenu i dopunu Plana nabave za 2023. preuzmite ovdje
Plan nabave za 2023. preuzmite ovdje
Odluku o donošenju Plana nabave za 2023. preuzmite ovdje
   

Plan nabave za 2022. godinu

 
   
3. izmjenu i dopunu Plana nabave za 2022. preuzmite ovdje
2. izmjenu i dopunu Plana nabave za 2022. preuzmite ovdje
1. izmjenu i dopunu Plana nabave za 2022. preuzmite ovdje
Plan nabave za 2022. preuzmite ovdje
Odluku o donošenju Plana nabave za 2022. preuzmite ovdje
   

Plan nabave za 2021. godinu

 
   
4. izmjenu i dopunu Plana nabave za 2021. preuzmite ovdje
3. izmjenu i dopunu Plana nabave za 2021. preuzmite ovdje
2. izmjenu i dopunu Plana nabave za 2021. preuzmite ovdje
1. izmjenu i dopunu Plana nabave za 2021. preuzmite ovdje
Plan nabave za 2021. preuzmite     ovdje
   

Plan nabave za 2020. godinu

 
   
5. izmjenu i dopunu Plana nabave za 2020. preuzmite ovdje
4. izmjenu i dopunu Plana nabave za 2020. preuzmite ovdje
3. izmjenu i dopunu Plana nabave za 2020. preuzmite ovdje
2. izmjenu i dopunu Plana nabave za 2020. preuzmite ovdje
1. izmjenu i dopunu Plana nabave za 2020. preuzmite ovdje
Plan nabave za 2020. preuzmite ovdje
   

Plan nabave za 2019. godinu

 
   
5. izmjenu i dopunu Plana nabave za 2019. preuzmite ovdje
4. izmjenu i dopunu Plana nabave za 2019. preuzmite ovdje
3. izmjenu i dopunu Plana nabave za 2019. preuzmite ovdje
2. izmjenu i dopunu Plana nabave za 2019. preuzmite ovdje
1. izmjenu i dopunu Plana nabave za 2019. preuzmite        ovdje
Plan nabave za 2019. preuzmite ovdje
   

Plan nabave za 2018. godinu

 
   
3. izmjenu i dopunu Plana nabave za 2018. preuzmite ovdje
2. izmjenu i dopunu Plana nabave za 2018. preuzmite ovdje
1. izmjenu i dopunu Plana nabave za 2018. preuzmite ovdje
Plan nabave za 2018. preuzmite ovdje
Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma možete pogledati na Internet stranici Elektroničkog oglasnika javne nabave Republike Hrvatske, gdje u desnom izborniku kliknete na Registre ugovora te u rubrici Pregled objavljenih registara ugovora u polje Tražilica pod Naručitelj upišete Grad Krk. Naposljetku kliknete na Kreiraj izvješće kako biste preuzeli Registar ugovora.
 
Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma od 10. 04. 2024. preuzmite ovdje
Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma od 22. 09. 2023. preuzmite ovdje
Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma od 22. 03. 2023. preuzmite ovdje
Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma od 22. 09. 2022. preuzmite ovdje
Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma od 18. 03. 2022. preuzmite ovdje
Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma od 16. 09. 2021. preuzmite ovdje
Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma od 22. 03. 2021. preuzmite ovdje
Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma od 04. 11. 2020. preuzmite ovdje
Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma od 04. 05. 2020. preuzmite ovdje
Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma od 05. 11. 2019. preuzmite ovdje
Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma od 04. 09. 2019. preuzmite ovdje
Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma od 13. 05. 2019. preuzmite ovdje
Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma od 15. 01. 2019. preuzmite ovdje
Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma od 28. 09. 2018. preuzmite ovdje
Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma od 16. 05. 2018. preuzmite ovdje
Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma od 29. 12. 2017. preuzmite ovdje
Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma od 18. 10. 2017. preuzmite ovdje
Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma od 21. 04. 2017. preuzmite ovdje
Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma od 21. 10. 2016. preuzmite ovdje
Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma od 22. 04. 2016. preuzmite ovdje
Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma od 23. 10. 2015. preuzmite ovdje
Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma od 28. 04. 2015. preuzmite ovdje
Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma od 03. 11. 2014. preuzmite ovdje
Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma od 06. 05. 2014. preuzmite ovdje

Pravilnik o provedbi postupaka jednostavne nabave Grada Krka preuzmite

ovdje
Radi sprječavanja sukoba interesa, temeljem Zakona o javnoj nabavi (NN br. 120/2016) javni naručitelji obavezni su objaviti popis gospodarskih subjekata s kojima su predstavnici javnog tijela u određenom odnosu koji se smatra sukobom interesa. 
 
Grad Krk kao javni naručitelj objavljuje da nema gospodarskih subjekata s kojima je predstavnik naručitelja - gradonačelnik te s njim povezane osobe - u sukobu interesa.
 
Sukob interesa opisan je člancima 75. - 83. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/2016).

Sukladno članku 28. Zakona o javnoj nabavi (NN br.120/16) Grad Krk objavljuje Plan nabave za 2017. godinu.
 

3. izmjenu i dopunu Plana nabave za 2017. preuzmite ovdje
2. izmjenu i dopunu Plana nabave za 2017. preuzmite ovdje
1. izmjenu i dopunu Plana nabave za 2017. preuzmite        ovdje

  
Sve buduće izmjene i dopune Plana nabave Grad Krk objaviti će se na Internet stranicama Grada Krka.

Sukladno članku 20. stavak 4. Zakona o javnoj nabavi (NN br. 90/11, 83/13, 143/13 i 13/14) Grad Krk objavljuje Plan nabave za 2016. godinu.
   

1. izmjenu i dopunu Plana nabave za 2016. preuzmite        ovdje
2. izmjenu i dopunu Plana nabave za 2016. preuzmite ovdje
3. izmjenu i dopunu Plana nabave za 2016. preuzmite ovdje

  
Sve buduće izmjene i dopune Plana nabave Grad Krk objaviti će se na Internet stranicama Grada Krka.

Sukladno članku 20. stavak 4. Zakona o javnoj nabavi (NN br. 90/11, 83/13, 143/13 i 13/14) Grad Krk objavljuje Plan nabave za 2015. godinu.
  

1. izmjenu i dopunu Plana nabave za 2015. preuzmite        ovdje
2. izmjenu i dopunu Plana nabave za 2015. preuzmite ovdje
3. izmjenu i dopunu Plana nabave za 2015. preuzmite ovdje

  
Sve buduće izmjene i dopune Plana nabave Grad Krk objaviti će se na Internet stranicama Grada Krka.

Obavijest o početku radova (Works contractnotice) za rekonstrukciju nerazvrstanih cesta na području Grada Krka u sklopu IPARD programa [Mjera 301] možete preuzeti ovdje. Krajnji rok za dostavu ponuda istječe 23. rujna 2013. godine.