Komunalno gospodarstvo

Ponikve voda d.o.o.

0f10e524-d565-4f8d-b2f6-5d5ad1d9e9b3.jpg
Direktor: Ivica Plišić
Pomoćnik direktora: Neven Hržić
Adresa: Vršanska 14, 51 500 KRK
Telefon (Centrala): +385 (0)51 654 666
Fax (Centrala): +385 (0)51 654 606
E-mail (Centrala): ponikve@ponikve.hr
Internet adresa: www.ponikve.hr
Djelatnost: javna vodoopskrba i odvodnja

Ponikve eko otok Krk d.o.o.

2e8a7d0f-eac8-43ac-966a-cd8520461c2b.jpg
Direktor: Ivica Plišić
Pomoćnik direktora: Ivan Jurešić
Adresa: Vršanska 14, 51 500 KRK
Telefon (Centrala): +385 (0)51 654 666
Fax (Centrala): +385 (0)51 654 606
E-mail (Centrala): ponikve@ponikve.hr
Internet adresa: www.ponikve.hr
Djelatnost: prikupljanje i zbrinjavanje otpada

Ponikve usluga d.o.o.

633b1f88-a1b3-44b2-b69c-48464e188153.jpg
Direktor: Ivica Plišić
Pomoćnica direktora: Boranka Miler
Adresa: Vršanska 14, 51 500 KRK
Telefon (Centrala): +385 (0)51 654 666
Fax (Centrala): +385 (0)51 654 606
E-mail (Centrala): ponikve@ponikve.hr
Internet adresa: www.ponikve.hr
Djelatnost: zajedničke uslužne djelatnosti

Vecla d.o.o.

29c13029-4d4b-496d-bc4a-52fad14c5977.jpg
Direktor: Danko Milohnić 
Adresa: Lukobran 5, 51 500 KRK
Telefon: +385 (0)51 401 181
Fax: +385 (0)51 880 032
Gsm: +385 098 491 309
Internet adresa: www.vecla.hr
Radno vrijeme: radnim danima 07.00 - 15.00

Vecla: javni dokumenti

    2018.    
         
    Prihodi i rashodi za 2017.   preuzmi
    Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma   preuzmi
    Plan nabave za 2018.   preuzmi
         
    2017.    
         
1.   Prihodi i rashodi za 2016.   preuzmi
2.   Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma   preuzmi
3.   I. Izmjena Plana nabave za 2017.   preuzmi
4.   Plan nabave za 2017.   preuzmi
         
    2016.    
         
1.   Prihodi i rashodi za 2015.   preuzmi
2.   Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma   preuzmi
3.   Plan nabave za 2016.   preuzmi
         
    2015.    
         
1.   Plan nabave za 2015.   preuzmi
2.   Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma   preuzmi
3.   Prihodi i rashodi za 2014.   preuzmi
         
    2014.    
         
1.   Donacije u 2013.   preuzmi