Gradske ustanove

Centar za kulturu Grada Krka

45c11210-a232-4186-844f-ce75876a25aa.jpg
Ravnateljica: Maja Parentić
Adresa: Trg Sv. Kvirina 1, 51500 Krk
Telefon i fax.: +385 (0)51 220 041
 

Centar za kulturu Grada Krka ustanova je za djelatnosti iz područja kulturnog i umjetničkog stvaralaštva. Njezini programi dijele se na: glazbeno-scenske, galerijske, tradicijske i prigodne.

 

Gradska knjižnica Krk

169a90dc-1f35-49ad-818a-31ccb67ce583.jpg
Ravnateljica: Ivančica Justinić
Adresa: Kvarnerska 23, 51500 Krk
Telefon: +385 (0)51 221 149

 

Dječji vrtić Katarina Frankopan Krk

34ad2a7c-0e47-4c8e-aa03-2667827a84b4.jpg
Ravnateljica: Irena Žic Orlić
Adresa: Smokvik 7, 51500 Krk
Telefon (centrala): +385 (0)51 667 141
Telefon (računovodstvo): +385 (0)51 667 145
E-mail: dvfk-krk@ri.t-com.hr
Internet stranica: www.dvkf-krk.hr
Matični broj: 3033384

 

Javna vatrogasna postrojba grada Krka

799244e6-95bd-4e54-a06e-806c00a0921f.jpg
Zapovjednik: Goran Grubišić
Adresa: Stjepana Radića 11, 51 500 KRK
Telefon: +385 (0)51 221 008
Fax: +385 (0)51 222 549
Internet stranica: www.jvp-krk.hr
Matični broj: 1476726