Mjesna samouprava

Mjesni odbori su oblik neposrednog sudjelovanja građana u odlučivanju o lokalnim poslovima od svakodnevnog utjecaja na život. Osnivaju se statutom jedinice lokalne samouprave. 
Na području Grada Krka djeluje sedam mjesnih odbora: MO Kornić, MO Krk - istok, MO Krk - zapad, MO Milohnići, MO Poljica, MO Skrbčići - Pinezići, i MO Vrh.
 
O tijelima programu rada i pravilima mjesnih odbora više doznajte u Statutu Grada Krka.
 
Rezultate izbora za članove vijeća mjesnih odbora (2022.) preuzmite: OVDJE.
 

Adresar mjesnih odbora

 

Mjesni odbor Krk - istok

 

Sjedište: Krk, Trg bana Josipa Jelačića 2

 

Članovi:

Nadia Dunato Pejnović (koalicijska lista PGS-a, SDP-a i Unije Kvarnera), predsjednica

Helga Bendiš Žmirić (koalicijska lista PGS-a, SDP-a i Unije Kvarnera)

Iva Tabar (koalicijska lista PGS-a, SDP-a i Unije Kvarnera)

Jovana Čutul (kandidacijska lista grupe birača Jovane Čutul)

Ema Makarun (kandidacijska lista grupe birača Jovane Čutul)

 

Zapisnik sa sjednice MO Krk - istok, od 15. 03. 2024. [.pdf]

 

Mjesni odbor Krk - zapad

 

Sjedište: Krk, Trg bana Josipa Jelačića 2

 

Članovi:

Ivan Radivojac (kandidacijska lista grupe birača Ivana Radivojca), predsjednik

Kontakt: info@krk-info.com

Vedran Kirinčić (koalicijska lista PGS-a, SDP-a i Unije Kvarnera)

Joško Marković (koalicijska lista PGS-a, SDP-a i Unije Kvarnera)

Patricija Stašić (kandidacijska lista grupe birača Ivana Radivojca)

Branko KInkela (lista HDZ-a)

 

Zapisnik sa sjednice MO Krk - zapad, od 07. 03. 2024. [.pdf]

Zapisnik sa sjednice MO Krk - zapad, od 09. 04. 2024. [.pdf]

 

Mjesni odbor Kornić

 

Sjedište: Kornić, Placa 32

 

Članovi:

Šimun Josipović (kandidacijska lista grupe birača Šimuna Josipovića), predsjednik

Alen Gržetić (kandidacijska lista grupe birača Šimuna Josipovića)

Siniša Patrk (kandidacijska lista grupe birača Šimuna Josipovića)

Manuela Margetinac (Kandidacijska lista grupe birača Šimuna Josipovića)

Emil Braut (kandidacijska lista grupe birača Šimuna Josipovića)

 

Mjesni odbor Vrh

 

Sjedište: Krk, Vrh, Staro selo 124

 

Članovi:

Danijel Pavlović (koalicijska lista PGS-a, SDP-a i Unije Kvarnera), predsjednik

Daniel Milohnić (koalicijska lista PGS-a, SDP-a i Unije Kvarnera)

Kristijan Kosić (koalicijska lista PGS-a, SDP-a i Unije Kvarnera)

Andrea Orlić Čutul (koalicijska lista PGS-a, SDP-a i Unije Kvarnera)

Tomislav Žužić (koalicijska lista PGS-a, SDP-a i Unije Kvarnera)

 

Mjesni odbor Milohnić

 

Sjedište: Malinska, Milohnići 62

 

Članovi:

Branislav Toljanić (koalicijska lista SDP-a i Unije Kvarnera), predsjednik

Damir Bajčić (koalicijska lista SDP-a i Unije Kvarnera)

Nikola Zec (koalicijska lista SDP-a i Unije Kvarnera)

Vlatko Milohnić (lista PGS-a)

Slaven Troha (lista PGS-a)

 

Mjesni odbor Poljica

 

Sjedište: Malinska, Poljica 14

 

Članovi:

Ivan Pinezić (kandidacijska lista grupe birača Ivana Pinezića), predsjednik

Danijel Brozić (kandidacijska lista grupe birača Ivana Pinezića)

Anđelko Kosić (kandidacijska lista grupe birača Ivana Pinezića)

Branko Marjanović (kandidacijska lista grupe birača Branka Marjanovića)

Mario Prendivoj (kandidacijska lista grupe birača Branka Marjanovića)

 

Mjesni odbor Skrbčić-Pinezić

 

Sjedište: Krk, Pinezići, Centar 4a

 

Članovi:

Josip Depope (koalicijska lista PGS-a, SDP-a i Unije Kvarnera), predsjednik

Nedjeljko Pinezić (koalicijska lista PGS-a, SDP-a i Unije Kvarnera)

Mladen Mrakovčić (koalicijska lista PGS-a, SDP-a i Unije Kvarnera)

Zoran Špoljarević (koalicijska lista PGS-a, SDP-a i Unije Kvarnera)

Marino Kosić (koalicijska lista PGS-a, SDP-a i Unije Kvarnera)