Programi javnih potreba za 2021.

Odobreni programi javnih potreba u društvenim djelatnostima:

 

Odluka o dodjeli i rasporedu sredstava za sufinanciranje programa i projekata od interesa za opće dobro u 2021. godini (s uključenim rezultatima svih prioritetnih područja) preuzmi

Programi javnih potreba za 2020.

Odobreni programi javnih potreba u društvenim djelatnostima:

 

Odluka o dodjeli i rasporedu sredstava za sufinanciranje programa i projekata od interesa za opće dobro u 2020. godini (s uključenim rezultatima svih prioritetnih područja) preuzmi

 

Programi javnih potreba za 2019.

Odobreni programi javnih potreba u društvenim djelatnostima:

 

Prioritetno područje 1. Razvoj sporta i rekreacije preuzmi
Prioritetno područje 2. Promicanje kulture preuzmi
Prioritetno područje 3. Promicanje tehničke kulture preuzmi
Prioritetno područje 4. Socijalna skrb: Humanitarno-socijalni rad preuzmi
Prioritetno područje 5. Potpore udrugama u poljoprivredi preuzmi
Prioritetno područje 6. Potpore građanskim inicijativama preuzmi

 

Programi javnih potreba za 2018.

Odobreni programi javnih potreba u društvenim djelatnostima:

 

Programi sporta preuzmi
preuzmi
Programi kulture preuzmi
Programi socijalno-humanitarnih udruga     preuzmi
Programi tehničke kulture preuzmi
Programi poljoprivrede preuzmi
Programi građanskih inicijativa preuzmi

 

Programi javnih potreba za 2017.

Odobreni programi javnih potreba u društvenim djelatnostima:

 

Programi sporta preuzmi
Programi kulture preuzmi
Programi socijalno-humanitarnih udruga     preuzmi
Programi tehničke kulture preuzmi
Programi poljoprivrede preuzmi
Programi građanskih inicijativa preuzmi

 

Programi javnih potreba za 2016.

Odobreni programi javnih potreba u društvenim djelatnostima:

 

Programi sporta preuzmi
Programi kulture preuzmi
Programi socijalno-humanitarnih udruga     preuzmi
Programi građanskih inicijativa preuzmi
Programi tehničke kulture preuzmi
Programi poljoprivrede preuzmi

 

Programi javnih potreba za 2015.

Odobreni programi javnih potreba u društvenim djelatnostima:

 

Programi sporta preuzmi
Programi kulture preuzmi
Programi socijalno-humanitarnih udruga     preuzmi
Programi građanskih inicijativa preuzmi
Programi tehničke kulture preuzmi
Programi poljoprivrede preuzmi

 

Programi javnih potreba za 2014.

Odobreni programi javnih potreba u društvenim djelatnostima:

 

Programi sporta preuzmi
Programi kulture preuzmi
Programi socijalno-humanitarnih udruga     preuzmi
Programi građanskih inicijativa preuzmi
Programi tehničke kulture preuzmi
Programi poljoprivrede preuzmi

 

Programi javnih potreba za 2013.

Odobr​eni programi javnih potreba u društvenim djelatnostima:

 

Programi sporta preuzmi
Programi kulture preuzmi
Programi socijalno-humanitarnih udruga    preuzmi
Programi tehničke kulture preuzmi
Programi poljoprivrede preuzmi

 

Programi javnih potreba za 2012.

Odobreni programi javnih potreba u društvenim djelatnostima:

 

Programi sporta preuzmi
Programi kulture preuzmi
Programi socijalno-humanitarnih udruga     preuzmi
Programi građanskih inicijativa preuzmi
Programi tehničke kulture preuzmi
Programi poljoprivrede preuzmi