Gradsko vijeće

 
Gradsko vijeće je predstavničko tijelo građana i tijelo lokalne samouprave koje donosi akte u okviru djelokruga jedinica lokalne samouprave te obavlja druge poslove u skladu sa Ustavom, zakonom i Statutom.
 
 
Gradsko vijeće ima predsjednika i dva potpredsjednika koji se biraju većinom glasova svih članova Gradskog vijeća. Mandat gradskih vijećnika izabranih na redovnim izborima traje četiri godine. Gradsko vijeće Grada Krka čini 13 vijećnika.
 
Članovi Gradskog vijeća u mandatnom razdoblju od 2021. do 2025. godine:
 
Predsjednik:
  • Nikša Franov (PGS - SDP)

Kontakt: niksa.franov@grad-krk.hr

Potpredsjednici:

  • Josip Brusić (PGS - SDP)
  • Dinko Jakovljević (Kandidacijska lista grupe birača; nositelj liste: Dinko Jakovljević)

Članovi:

Nikša Franov (PGS - SDP)
Kontakt: niksa.franov@grad-krk.hr

Franjo Volarić (PGS - SDP)
Kontakt: franjo.volaric@grad-krk.hr

Barbara Toljanić (PGS - SDP)
Kontakt: barbara.toljanic@gmail.com

Helga Bendiš-Žmirić (PGS - SDP)
Kontakt: helgabendis@gmail.com

Josip Brusić (PGS - SDP)
Kontakt: info@hotel-maritim.hr

Vanda Dunato (PGS - SDP)

Milan Žužić (PGS - SDP)
Kontakt: rtgira@gmail.com

Dinko Jakovljević (Kandidacijska lista grupe birača; nositelj liste: Dinko Jakovljević)
Kontakt: dnkkrk@gmail.com

Jovana Čutul (Kandidacijska lista grupe birača; nositelj liste: Dinko Jakovljević)
Kontakt: jocutul@gmail.com

Zoran Morožin (Kandidacijska lista grupe birača; nositelj liste: Dinko Jakovljević)
Kontakt: dnkkrk@gmail.com

Goran Marević (Kandidacijska lista grupe birača; nositelj liste: Goran Marević)
Kontakt: gmarevic@gmail.com

Dalibor Pahlić (UK - AM)
Kontakt: paglicdalibor@gmail.com

Anto Čabraja (HDZ)
Kontakt: antocab1862@gmail.com

 

Popis poslovnih subjekata u vlasništvu članova Gradskog vijeća Grada Krka [.pdf]