Sjednice 2023.

14. sjednica Gradskog vijeća: Proračunom Grada Krka za 2024. osiguran ukupni budžet od 20 milijuna eura; utvrđeni porez na kuće za odmor i paušalni porez na dohodak za djelatnost iznajmljivanja i smještaja u turizmu

U Velikoj gradskoj vijećnici, 12. prosinca 2023. godine, na poziv predsjednika Nikše Franova, održana je 14. sjednica Gradskog vijeća Grada Krka tijekom koje su raspravljene mnoge za naredno razdoblje relevantne teme o kojima više doznajte iz priloženih sažetaka.

13. sjednica Gradskog vijeća: Usvojen Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Krka za 2023. godinu, kao i Odluka o kupnji (dvaju) zemljišta u zoni javne i društvene namjene

U Velikoj gradskoj vijećnici, 25. rujna 2023. godine, na poziv predsjednika Nikše Franova, održana je 13. sjednica Gradskog vijeća Grada Krka tijekom koje su raspravljene mnoge relevantne teme o kojima više doznajte iz priloženih sažetaka.

12. sjednica Gradskog vijeća: I. izmjenama i dopunama Proračuna povećane njegova prihodovna i rashodovna strana; odsad viša jednokratna novčana pomoć za opremu novorođenog djeteta

U Velikoj gradskoj vijećnici, 27. lipnja 2023. godine, na poziv predsjednika Nikše Franova, održana je 12. sjednica Gradskog vijeća Grada Krka tijekom koje su raspravljene mnoge relevantne teme o kojima više doznajte iz priloženih sažetaka.

11. sjednica Gradskog vijeća: Usvojen novi Poslovnik Gradskog vijeća Grada Krka - aktualni sat odsad na početku sjednica, a promjenu ili donošenje novog Poslovnika može predložiti najmanje trećina članova Vijeća

U Velikoj gradskoj vijećnici, 22. svibnja 2023. godine, na poziv predsjednika Nikše Franova, održana je 11. sjednica Gradskog vijeća Grada Krka tijekom koje je raspravljena nekolicina tema o kojima više doznajte iz sažetaka u nastavku.

10. sjednica Gradskog vijeća: Vecla ishodila suglasnosti za dugoročno zaduživanje s ciljem realizacije projekta izgradnje tržnice na malo

U Velikoj gradskoj vijećnici, 09. ožujka 2023. godine, na poziv predsjednika Nikše Franova, održana je 10. sjednica Gradskog vijeća Grada Krka tijekom koje su raspravljene mnoge relevantne teme o kojima više doznajte iz sažetaka u nastavku.